Новини

**********************************************************************************************************************************

В периода от  21.05.2018 г. до 25.05.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Бургас НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите
лично в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ:

  • МРБ-гр. Варна с адрес гр. Варна, Съдебна палата, Районен съд, ул. ”Ангел Кънчев” № 12, етаж 4, стая № 407тел. 052/60-53-17
  • МРБ-гр. Пловдив с адрес гр. Пловдив, Съдебна палата, ул.”6-ти септември” № 167,  етаж 4, стая № 409, тел. 032/62-59-26,

или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба в гр. София на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

В периода от  28.05.2018 г. до 01.06.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Благоевград НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в
Централната регистърна служба в гр. София  или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

В периода от  01.06.2018 г. до 08.06.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Враца НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в най-близкото местно регистърно бюро на ЦРОЗ
МРБ-гр. Плевен с адрес гр. Плевен, Съдебна палата, ул.”Дим. Константинов” № 25, стая №111, тел. 064/80-30-94, в Централната регистърна служба в гр. София или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.


При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ