Новини
***********************************************************************************************************************************

В периода от  23.07.2018 г. до 27.07.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Русе НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в най-близкото местни регистърни бюра на ЦРОЗ:
МРБ-гр. Плевен с адрес гр. Плевен, Съдебна палата, ул.”Дим. Константинов” № 25, стая №111, тел. 064/80-30-94, МРБ-гр. Варна с адрес гр. Варна, Районен съд, ул. ”Ангел Кънчев” № 12, етаж 4, стая № 407, тел. 052/60-53-17 или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ