Новини

************************************************************************************

В периода от 14.02.2018 г. до 20.02.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Русе НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ:
МРБ-гр.Варна с адрес гр. Варна, Съдебна палата, Районен съд, ул. ”Ангел Кънчев”12, етаж 4, стая № 407, тел. 052/60-53-17.
МРБ-гр. Плевен с адрес гр. Плевен, Съдебна палата, ул.”Д.Константинов” №25,  етаж 1, стая № 111, тел. 064/80-30-94.

или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба на ЦРОЗ на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка с преписки за вписване или издаване на удостоверения и справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на  тел.: 02/9237-459.

************************************************************************************

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ