Интервюта
Министър Цецка Цачева в предаването „Денят започва“ по БНТ
14.11.2018
Водещ: Мониторингът върху България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка може да приключи преди края на мандата на сегашната комисия през октомври догодина. Това се посочва в най-новия доклад на ЕК, който беше представен вчера едновременно в Брюксел и Страсбург. За да говорим за доклада, в студиото вече е правосъдният министър Цецка Цачева. Здравейте, добре дошли.
Цецка Цачева: Благодаря.
Водещ: Докладът като цяло оценява положително продължаващите усилия на България в изпълнението на препоръките. Имаше ли нещо обаче, което вие прочетохте между редовете?
Цецка Цачева: Много неща могат да се прочетат между редовете, както в политическата, така и в техническата част на доклада. Важно е обаче и искам да повторя и заявеното от вас, докладът е положителен, докладът е обективен, докладът коректно отчита усилията на отговорните по механизма за сътрудничество и оценка институции и нещо най-важно за мен, ясно се подчерта необратимостта на реформите и на процесите, които са в етап на наблюдение от страна на мониторинга. За първи път ясно заявено условно изпълнение, то не би могло да бъде друго, защото всички показатели едновременно трябва да бъдат изпълнени, за да отпадне механизмът, но условно изпълнение на три от водещите показатели за наблюдение по няколко препоръки. Това е независимостта на съдебната власт, нормативната рамка и показател 6 , това е справяне с организираната престъпност. По останалите три показатели, по които продължаваме да работим, заключението е за съществен напредък и както се казва в доклада, препоръките са близко до изпълнение. Това действително дава оценка на работата през тези 12 месеца след миналогодишния ноемврийски доклад. Още нещо много важно се казва, като прави ретроспекция с доклада от януари 2017, ноемврийския доклад през миналата година и настоящия. Че стабилността в управлението, в държавата, това, че институциите, които са отговорни, работят, е една от гаранциите за тези добри резултати, които са постигнали тези институции.
Водещ: Добре, три точки казвате покрили сме ги…
Цецка Цачева: Три показателя с много препоръки в тях.
Водещ: Така ли е обаче и според правосъдния министър, има ли нещо, което още трябва да се постигне по тези теми тук у нас в България?
Цецка Цачева: Разбира се, че има по какво още да работим. А и след отпадане на механизма, за което се надявам да се случи през идната година, реформата в съдебната система, това е един процес, това не е еднократен прозрачен избор на административен ръководител на съд или на прокуратура. Разбира се, в години напред ще има такива избори, така че нещата не са предположени като някакъв списък, формално изпълнявате го и механизмът пада. Важно е да се види необратимостта на процесите, важно е да се види, че реформите, които са предприети, дават резултат, както и да се посочат вече конкретните величини, измерването на този резултат по показатели, които предполагат такива резултати.
Водещ: Има нещо любопитно, в доклада се говори за преминаване на мониторинга на вътрешнонационално равнище. Как си представяте това преминаване на вътрешно ниво?
Цецка Цачева: Заключителната част на доклада, която е изключително оптимистична, защото за първи път говори за реално прекратяване на механизма, като доверието в българските институции за това, че могат да мониторират занапред сами тези продължаващи процеси да се обективира с един национален мониторинг. Това означава ангажимент на институциите, властите, които имат отношение към темите и проблемите в механизма, така че след отпадането му ние да имаме механизъм с реални показатели и критерии за измерване на това продължаване и необратимо назад, нещо, което се отчита в другия доклад, постановен във вчерашния ден.
Водещ: Не е тайна за никого обаче, че България от години страда от изконното си корупционно отношение във всяка една сфера. Няма ли това да попречи на подобен вътрешен мониторинг?
Цецка Цачева: Преди всичко изключително висока оценка се дава в доклада на правителството и на Народното събрание за приемането на антикорупционния закон. Изрично е заявено, че преминаването на няколко институции в антикорупционната комисия е станало плавно, безпроблемно. Положително се оценява прозрачният избор на ръководителя на антикорупционната комисия и, разбира се, се заявява, че се очакват резултати от нейната дейност. По всяка една от препоръките в оставащите три показателя, по които ние продължаваме да работим, ясно е заявено стъпките, които са в процес на изпълнение и, разбира се, очакване на резултати от тези дейности.
Водещ: И понеже ние си вървим ръка за ръка с Румъния, сега в този доклад нещата никак не са оптимистични за тях, там знакът е отрицателен. Питам ви като човек, който следи процеса на Балканите. Какво се промени при северните ни съседи, защо от доста по-добри доклади, които имаха преди време от България, сега нещата са в друга посока?
Цецка Цачева: Много сложен въпрос ми задавате. Едва ли бих могла в рамките на няколко минути да отговоря на въпроса ви. Но аз ще споделя моето мнение. Имаше един период, в който се извършиха промени в нормативната уредба при тях, в частта наказателно право, наказателен процес, антикорупция, за които още тогава предупреждаваха експерти и специалисти, че по начина, по който те са замислени, едва ли дълготрайно, необратимо биха могли да доведат до положителен резултат. Оттук нататък разбирате, че съм концентрирана върху изпълнение на ангажиментите тук, в българското Министерство на правосъдието и не бих могла да ви отговоря какво точно се случва в Румъния.
Водещ: Добре, тогава правим връзка с България. Няма ли опасност България да се спъне по пътя си към следващия доклад подобно на Румъния?
Цецка Цачева: Една нестабилна ситуация в страната, честите избори, ако се провеждат такива, безспорно ще доведат до липсата на стабилност, която в доклада изрично, като се правят препратки към предходни периоди, показва, че е условие, за да продължават процесите. А всичко зависи от нас. Ако ние продължим със същите усилия, със същите темпове, при ясно разчертаните програми, стратегии, пътни карти и т.н., ще стигнем до края, затварянето на механизма.
Водещ: Има индикации обаче, че може и да не се случи това – макар и да искаме всички този механизъм за контрол да приключи и това е критиката на Европа към медийната среда в България, значителното влошаване на медийната среда – нещо, за което и президентът спомена в обръщението си преди дни.
Цецка Цачева: Действително в доклада има подобен абзац. Първо искам да заявя, че извън 17-те показатели, България няма да бъде оценявана. А 17-те препоръки по 6-те показателя, няма да бъде оценявана по нов показател и че по този начин, визирайки медийната среда, не се въвежда нов показател или нова препоръка. Казано е обаче, че медийната среда безспорно има отношение към независимостта на съдебната власт и в случая …
Водещ: И отношението на хората към нея.
Цецка Цачева: …и отношението към доверието във властта като цяло, а и не само към съдебната, към всички власти. Всички знаем ролята на медиите в днешния динамичен и информиран свят. Но в същото време в доклада се изразява надежда, че ВСС, с разработените стандарти за независимост на магистратите, ще допринесе за тази прозрачна медийна среда, в която обаче да няма натиск върху магистратите, тогава когато те в изпълнение на своите задължения, постановяват съдебните си актове.
Водещ: Има ли изход от този затворен кръг, власт, олигарси, интереси, общо взето, за хората така изглеждат медиите в България.
Цецка Цачева: Винаги има изход. Аз мисля, че с приемането, вчера вече и обнародване на т.нар. медиен закон, собствениците на медиите ще бъде прозрачна…
Водещ: Ако не е скрита обаче зад подставени лица.
Цецка Цачева: Толкова сложни са самите процедури по регистрация на търговски дружества, че не е невъзможно да има и такава хипотеза. Но това не означава, че отговорните власти трябва да спрат усилията си по изсветляване на собствеността, по липсата на зависимости – икономически и други, между определени медии в контакт със съдебната власт.
Водещ: Дайте за финал да поговорим за бонуси. 700 хиляди лева в Агенцията по вписванията.
Цецка Цачева: 599 хиляди.
Водещ: Това ли е финалната сума?
Цецка Цачева: Това е числото. Нека да ползваме и данните на агенцията, а не само публикации в медиите.
Водещ: Това са допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, за които в момента тече проверка.
Цецка Цачева: Да.
Водещ: Какво ще се случи, ако тази проверка наистина установи нарушения в прилагането на наредбата?
Цецка Цачева: Ще бъдете информирани, след като ми бъде предоставен докладът. Не бих желала в аванс да разсъждавам хипотетично какво ще има в доклада. Към момента от моите разговори с директорката на изпълнителната агенция се твърди, че наредбата за възнаграждения за служителите в държавната администрация и вътрешните правила са спазени и че няма нарушения. Дали това е така, ще установи докладът на инспектората на Министерството на правосъдието.
Водещ: Има ли вариант да се върнат тези бонуси, които са взели?
Цецка Цачева: Не гадая върху варианти.
Водещ: Добре, дайте да завършим и с протестите. Виждате ли изход от ситуацията? Като че ли ескалират, всеки ден нов град се присъединява?
Цецка Цачева: Право на гражданите е да протестират, да изказват публично, на висок глас, заедно свои конкретни искания, да изразяват свое недоволство. В правото обаче има едно понятие, което идва още от римското право, че свободата на всеки един е неговото право стига там и докъдето не възпрепятства чужди права. В случая имам предвид това затваряне на пътни артерии, на кръстовища, и то в пикови часове, когато хората се прибират от работа, безспорно вреди на останала не по-малка група от хора. Трябва да се намери балансът. А това е в компетентността на службите, които отговарят за реда, за сигурността. Нека да има протести, но те да бъдат мирни, да не пречат на останалите граждани, да бъдат съобразно правилата такива, каквито са те. Предварително заявени. Защото това се прави в интерес на сигурността и на участниците в протеста.
Водещ: Разнородни стихийни, или режисирани с политически оттенък.
Цецка Цачева: Вие как мислите?
Водещ: Вие как мислите?
Цецка Цачева: Такава стихия едновременно на толкова много места в страната е малко вероятна ми се струва, ако няма някаква единна организация.
Водещ: Правосъдният министър Цецка Цачева, гост в студиото на „Сутрешния блок“. Благодаря ви за това, че бяхте гост.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ