Интервюта
Диана Ковачева: Много важна крачка е приемането на този закон
06.05.2012
Водещ Величко Конакчиев:
Добър ден на министъра на правосъдието Диана Ковачева. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. И честит празник.
Диана Ковачева:
Добър ден и честит празник.
Водещ:
Министър Ковачева, срещу кого е приетият вече закон?
Д. Ковачева:
Много важна крачка е приемането на този закон. Знаете, че поне от година България прави опити да приеме подобен тежък, бих казала, закон, но много важен. Той е насочен срещу незаконно придобитото имущество. Всеки, който придобива такова имущество, на практика ще бъде засегнат от този закон. Много е важно да посоча, че в никакъв случай законът няма да бъде насочен срещу обикновените граждани и. . .
Водещ:
Има ли гаранция за това в закона?
Д. Ковачева:
И такива гаранции има, разбира се, в закона. Първата и най-важна гаранция са двата формални повода, с които комисията за отнемане на имуществото започва своите проверки. На първо място повдигане на обвинение за тежко престъпление. И като казвам тежко престъпление, имам предвид един изчерпателен списък, който е посочен в самия закон. Става въпрос за престъпления, които наистина са сериозни - трафик на хора, организирана престъпност, тероризъм, изнудване, и то квалифицираните тежки състави. . .
Водещ:
Може би престъпления, които. . .
Д. Ковачева:
Престъпления, които наистина са много сериозни - пране на пари, злоупотреба. . .
Водещ:
. . . присъдата е над 5 години, така ли?
Д. Ковачева:
. . . с европейски фондове. Да, категорично. Това са престъпления, от които се генерират облаги. На практика подобен закон съществува и в други европейски държави и навсякъде смисълът е един и същи - да не се дава възможност на тези . . .
Водещ:
Във Великобритания, мисля. . . .
Д. Ковачева:
И Великобритания, и Ирландия, и Италия, в Германия също в Наказателния кодекс е предвиден такъв ред. Идеята е да не се позволява на тези, които извършват престъпления, с доходите, които генерират от тези престъпления, да финансират отново извършването на нови престъпления. Та това е първият формален повод - извършването на тежко престъпление. Вторият формален повод е свързан с извършването на сериозно административно нарушение, което генерира облага над 150 хиляди. . .
Водещ:
Това ли беше чл.24, да, за административно нарушение. . .
Д. Ковачева:
Точно така, да. Това е един от наистина. . . една от важните разпоредби. Беше включена между първо и второ четене по изрично настояване на Европейската комисия. Знаете, тя много сериозно следи приемането на този закон. Смисълът на тази разпоредба е следният. Най-вече е насочена към злоупотребите и манипулирането на процедури с обществени поръчки, при които знаете, че много често се генерират облаги, и то в големи размери, насочена е към ситуации, при които има издаване на разрешение за незаконно строителство. Знаете, там също има такъв. . . такива възможности. Аз мисля, че всички се уморихме от държавни служители и служители, заемащи висши държавни длъжности, които на практика използват служебното си положение, за да генерират печалби. Неведнъж вече споменах и случая с митничарите, които бяха заловени. Ето това е един също така случай, при който трябва да бъде направена проверка на имуществото. И очевидно там няма как да бъде доказан неговият законен произход. Бих искала да. . .
Водещ:
С други думи, казвате, че този случай, последният, с митничарите, спада към чл.24, така ли да го смятаме? Но още не се знае. . .
Д. Ковачева:
Това е. . . тук. . . по-скоро не, разбира се, не бихме могли да квалифицираме, но това е случай, при който се генерира имущество, което е незаконно придобито.
Водещ:
Да.
Д. Ковачева:
Няма спор, че парите, които са придобити, са законни. . . не са. Така че ето това са случаи, при които. . . тежки случаи, сериозни нарушения, при които наистина една подобна комисия би следвало да започне проверка. Още нещо бих искала да спомена,
ако ми позволите, свързано със . . .
Водещ:
Разбира се.
Д. Ковачева:
. . . сигналите от страна на граждани, защото това беше нещо, което много сериозно беше дискутирано и в пленарна зала. Аз седях през цялото време, всички дни, в които се приемаше този закон, и ми беше много важно. . .
Водещ:
Да, бяхте в Народното събрание, да. . .
Д. Ковачева:
Да, бях, защото исках да изслушам всички аргументи "за" и "против". По отношение на сезирането на комисията от страна на граждани. Тук бих искала да уточня, че става въпрос за сезиране тогава, когато наистина сигналът е подкрепен с конкретни доказателства, с конкретни факти и не е анонимен. Този сигнал всъщност се. . . (не се разбира - бел.ред.). . . в правомощията на комисията да прави проверка на административните и държавните органи, защото когато получи един такъв сигнал и прецени, че той наистина е сериозен, комисията би следвало да го изпрати към прокуратурата, за да се направи проверка има ли повдигнато обвинение за извършено престъпление, или съответно да се провери дали има административен акт, с който се извършва. . . се установява, че е извършено административно нарушение, което
генерира облага над 150 хиляди лева. Да не забравяме, че като защита по отношение на обикновените граждани е и прагът на имуществото 250 хиляди лева.
Водещ:
Не е ли много висок този праг?
Д. Ковачева:
Понястоящем прагът в сега действащия закон е 60 000 лева. Факт е, че прагът се увеличава, да.
Водещ:
Затова питам.
Д. Ковачева:
Но така или иначе, знаете, и в предишния закон, който беше отхвърлен от Народното събрание, 60 000 лева беше оценено от всички като наистина нисък праг, защото тогава много хора наистина могат да бъдат засегнати. Искам да кажа, че 250 000 лева е прагът. . . прагът, който на практика означава, че тогава, когато комисията установи разминаване в доходите и имуществото на лицето над 250 000 лева, тогава фактически
стартира проверката. Всичко това, което изброих дотук, са все доказателства и гаранции, че този закон няма как да засегне обикновените хора, нито бизнеса. Освен, разбира се, този бизнес, който има за предмет рекетьорство или пък отвличане на хора,
да, тогава този бизнес ще бъде засегнат.
Водещ:
Добре, но сама казвате - комисията, комисията. Според мен комисията не действа сега, след Тодор Коларов, и не отнема имущество сега.
Д. Ковачева:
Напротив, данните, които ние получаваме, информацията от тази комисия, е, че в рамките на миналия месец и половина са отнети около 2.5 милиона лева имущество. Така че тя работи и сега, но много е важно да бъде. . . така, бързо. . .
Водещ:
Казвате, че работи и сега, да.
Д. Ковачева:
. . . да бъде сформирана следващата комисия. Да. Защото все пак има нов закон вече и е хубаво да се пристъпи към обмисляне на състава на следващата комисия. Това е комисия, която наистина би трябвало да бъде съставена от професионалисти. Знаете, председателят на тази комисия трябва да има над 12 години юридически стаж. И също така е важна гаранция обстоятелството, че всички парламентарни групи, представени в парламента групи, ще имат право да номинират. . .
Водещ:
Да номинират, да.
Д. Ковачева:
. . . членове и не просто да номинират. . .
Водещ:
Членовете са трима. . .
Д. Ковачева:
. . . самият закон. . .
Водещ:
. . . нали така?
Д. Ковачева:
. . . тази гаранция. Да. Нито един от тези членове не може да бъде от същата парламентарна група представен. . . така, както и другите. Тоест тримата ще трябва да бъдат от различни парламентарни групи. Мисля, че това е достатъчна гаранция. Важно е опозицията да участва в такава една комисия, за да има вътрешни механизми за контрол, допълнителни, какъвто също механизъм за контрол беше предвиден по отношение на самите членове на тази комисия, тяхното имущество също подлежи на деклариране, на проверка. Трябва да има прозрачност в работата на комисията. Тя трябва да бъде наблюдавана много внимателно от страна на парламента, има такава възможност предвидена в закона, от страна на граждански организации, които се занимават със защита на човешки права. Изобщо внимателно трябва да се следи една подобна комисия, тя е сложна, тя е. . . бих казала, балансирана дейност трябва да има. И наистина е нова и затова трябва да бъде наблюдавана много внимателно.
Водещ:
Добре, но самата комисия донякъде, поне на мен така ми се струва, се обезмисля, ако не участва опозицията в нея? Вие как.
. .
Д. Ковачева:
Точно това казвам, има гаранции, че ще участва опозицията в нея. И това е предвидено в самия закон. Но като казваме комисията, комисията. . . мисля, че трябва да поставим акцента върху съда. Защото комисията е орган, който прави проверка на имуществото, но на практика решението за това дали едно имущество да бъде отнето, или не, е на съда. . . в рамките на гражданско производство, в което се явява и комисията и доказва своите тези, и лицето, чието имущество е обект на проверка, което също има право да доказва. В този смисъл мисля, че една от най-важните гаранции в този закон е правото на справедлив процес, което всеки български гражданин има. . .
Водещ:
И презумпцията за невинност.
Д. Ковачева:
И, разбира се, да. Защото той е нов, този закон, и изобщо механизмът за отнемане на незаконно имущество, той е нов, защото на практика се предвижда един различен от досегашния механизъм. Не е необходимо да има влязла в сила присъда, за да бъде
направена проверка на имуществото и то да бъде отнето. Смисълът тук е, че извършването на престъпления е отключващият механизъм, след който стартира гражданска процедура. И на практика всяко едно имущество, което не може да бъде доказано, подлежи на отнемане. И това са тези незаконно придобити имущества,
незаконни доходи, всички тези огромни палати, които наблюдаваме. Ако притежателите им не могат да докажат произхода на средствата, с които са ги построили, ще бъдат отнети.
Водещ:
Добре звучи. Ако не греша, мисля, че премиерът беше казал, че за всичките тези, колко, двадесет и няколко години, някъде около 20 милиарда лева са потънали в имущество, придобито от престъпна или незаконна дейност. Мислите ли, че е така? И от тези, да кажем, 20 милиарда, това е груба цифра, колко може да се върнат?
Д. Ковачева:
За огромно съжаление, така, в последния възможен момент започва да работи този закон, и то виждате колко силна политическа воля беше необходима, за да бъде приет. Този закон категорично не е добре приет, защото е тежък, защото някак си предлага непопулярни мерки, не е приятен, но така или иначе е необходим и очевидно това е факт. Какви точно средства ще може да отнема, е въпрос на бъдеще, разбира се, защото комисията ще може да се връща 15 години назад. Ако си спомняте, предишният вариант на този закон, от миналата година, предвиждаше много по-дълъг срок. . .
Водещ:
Да, да. . .
Д. Ковачева:
. . . 25 години назад. Разбира се, това е доста дълъг срок. Тогава Венецианската комисия изпрати в своето становище възражение за това, че срокът е наистина много дълъг. И, общо взето, 15 години е оптималният срок. Между другото този закон стартира с идеята за връщане 10 години назад, но между първо и второ четене отново, така, по препоръка и от Европейската комисия, и държави, членки на Европейския съюз, този срок беше увеличен на 15 години именно с оглед на възможността да обхване по-дълъг период от време на проверката. Докъде ще бъде възстановена социалната справедливост? Със сигурност не съвсем докрай, защото това наистина са 22 години назад. Но така или иначе не е късно да започне да работи един такъв закон, защото в противен случай този процес ще продължи. Така се пресича процесът на самофинансиране и на организираната престъпност, и на тежката престъпност и, разбира се, на генерирането на незаконни облаги.
Водещ:
Да. Сега това, което ме интересува, е, първо, кога ще заработи? Струва ми се, че сигурно ще заработи и по-късно и от това, което предвиждате. Мисля, че шест месеца оттук насетне. С други думи, аз не го виждам дали тази година ще заработи, това е едно, заедно и със съставянето на комисията. И като се приеме един закон, той нали не трябва да бъде ефектен, а ефективен, да върши работа, нали така?
Д. Ковачева:
Точно така е, да. Първоначално. . .
Водещ:
Мисля, че ще се забавят нещата около закона – Конституционен съд. .
Д. Ковачева:
Не бих казала. Не би трябвало най-малкото. Да, добре е нещата да вървят по-бързо, всички ние сме на това мнение. В рамките на дебатите в парламента първоначално срокът беше три месеца за влизане на закона в сила. . .
Водещ:
Но сега е шест.
Д. Ковачева:
В последния момент буквално депутатите прецениха, че е по-добре да бъде шест. Аргументът е обстоятелството, че има доста висящи производства пред старата комисия, тоест започнали по стария закон. Защо е необходимо те да бъдат
довършени?
Водещ:
Знаете ли колко са тези висящи. . .
Д. Ковачева:
Не мога да ви кажа в момента, защото непрекъснато се променя броят, в зависимост от това как върви производството и пред съда. Но това, което е много важно да се каже, е, че прагът по предишния закон, по сега действащия на практика закон, е 60 000
лева. Сега става 250. Ако автоматично започне да работи новият закон, това означава, че всичко, което е между 60 000 и 250 000 лева ще бъде прекратено, защото на практика няма да има основание да продължават проверките. А става въпрос все пак наистина за тежки случаи и не бива те да изпадат, тъй като обикновено. . . законът предлага по-благоприятен режим за извършителя на престъплението. И в този смисъл е необходимо да бъдат довършени преписките, които висят в момента пред комисията. Анализите, които представи и самата комисия, показаха, че, общо взето, около шест месеца са необходими, за да приключат, а също така и все пак да бъде избран и съставът на новата комисия.
Водещ:
Вие ще настоявате ли по-бързо да посочи премиерът шеф на
комисията и да се състави цялата комисия?
Д. Ковачева:
Разбира се. Много е важно законът да започне да работи възможно най-бързо, защото това е един много важен закон, още повече че, така, неговото влизане в сила и работата по прилагането му ще бъде и много внимателно наблюдавана от Европейската комисия и от европейските партньори на България. А мисля, че ще бъде много внимателно наблюдавана и от българските граждани, защото очакванията смятам, че са големи.
Водещ:
Това е така. Утре ли идват вече експерти от еврокомисията? За доклада имам предвид. . .
Д. Ковачева:
Те пристигат в сряда. . .
Водещ:
В сряда.
Д. Ковачева:
В четвъртък ще бъде нашата среща с Министерство на правосъдието, с Министерство на вътрешните работи. Това е важна среща, тъй като ни предстои 5-годишен доклад, не е както обикновено, доклад за една година. . .
Водещ:
Много по-обзорен, много по-тежък.
Д. Ковачева:
Много по-широк, много по-тежък . . .
Водещ:
Точно, точно.
Д. Ковачева:
. . . с много по-сериозни изводи за напредъка на България в последните пет години. Смятам, че е много важно да се представим добре, да се представят добре постиженията и в обсъждането с експертите от Европейската комисия да се прецени какво още може да се свърши до юли месец и как продължава нашето сътрудничество
след това.
Водещ:
Доклада го чакаме, ако не в началото. . .
Д. Ковачева:
Юли.
Водещ:
. . . в средата на юли. . .
Д. Ковачева:
Да, между началото и средата на юли чакаме доклада, да видим как през погледа на комисията България се справя през последните пет години.
Водещ:
Нали не очаквате унищожителни критики? Сега, този закон ще влезе в доклада. . .
Д. Ковачева:
Да, този закон ще влезе в доклада, ще бъде оценен като приет. Знаете, комисията очаква да наблюдава и как той работи. Така че ще бъде оценен според мен като първа стъпка в положителна посока, първа необходима стъпка. Не зная защо унищожителен доклад да очакваме. Ето, през февруари месец заключението на европейския съвет по общи въпроси, тоест на. . .
Водещ:
Казах го, защото е обзорен. . .
Д. Ковачева:
. . . докладът е по-скоро положителен.
Водещ:
. . . обзорен, голям. . .
Д. Ковачева:
Да, от една страна. . .
Водещ:
. . . за пет години, затова.
Д. Ковачева:
От една страна, аз смятам, че по отношение на законодателните решения, които България е вземала през тези години, включително и промени в конституцията, по отношение на съдебната власт, смятам, че това са положителни промени, които ще бъдат оценени. Както обикновено, за България критиките са свързани с прилагането на законите. Но все пак си мисля, че има постижения. Ето, виждате, има комисия за конфликт на интереси например, която работи. Това е нещо, което трябва да бъде оценено добре. Комисията за отнемане на имуществото също работи добре, 9.5 милиона за миналата година бяха отнети, ето сега почти 3 милиона в последните няколко месеца. Има доста постижения. Смятам, че има и доста работа, разбира се. Най-вече критиките, знаете, са насочени към работата на съдебната система от страна на комисията, там се очаква по-добри резултати по отношение. . .
Водещ:
И Висшият съдебен съвет като че ли. . .
Д. Ковачева:
Разбира се, да, като орган, който управлява съдебната система, и Висшият съдебен съвет. Очаква се, така, с повишено внимание процедурите по избор на следващия Висш съдебен съвет, кои ще бъдат юристите, които ще влязат в следващия Висш съдебен съвет. Личностите са много важни, трябва да бъдат не само добри професионалисти, но хора и с почтеност и, така, спазващи. . .
Водещ:
Кога ще бъдат тези избори?
Д. Ковачева:
Мандатът на Висшия съдебен съвет. . .
Водещ:
Есента. . .
Д. Ковачева:
. . . сега действащият, изтича на 3 октомври, да. Но на практика процедурите, тъй като това са дълги процедури. . . предвиждаме дълги процедури за изслушване на кандидатите. В момента на закона му предстои първо четене, може би и. . . промените в Закона за съдебната власт имам предвид. . .
Водещ:
Да, да.
Д. Ковачева:
. . . може би следващата седмица ще влезе в пленарна зала за първо четене . . .
Водещ:
Законът за съдебната власт, промените?
Д. Ковачева:
Да, промените. Какво предвиждат промените? Предвиждат възможност всеки магистрат да има право да номинира свой фаворит за член на Висшия съдебен съвет. Предвиждаме два пъти да се увеличи представителността на делегатите, които ще избират, тоест по-голяма ширина, по-голяма публичност на избирането. И не на последно място акцентът според мен е в публичните процедури. Всеки един кандидат за Висшия съдебен съвет ще трябва да напише своята визия за своята работа в съвета, ще трябва да бъде на уеб сайта и публично не само неговата професионална автобиография, но и неговото кадрово досие, дали е бил наказван дисциплинарно, дали е пишел в срок делата си, тоест дали наистина е бил един добър магистрат. Оттам нататък ще има публична процедура по изслушване, самите кандидати ще се явят с лицето, името си и целия си професионализъм, смятам, пред другите колеги, които ще ги избират, и ще направят кратко представяне на своята визия за работата на Висшия съдебен съвет и, не на последно място, ще отговарят на въпроси. Мисля, че по публична процедура за избор на членовете на Висшия съдебен съвет едва ли може да бъде направена. Те ще бъдат подложени буквално на един тежък изпит и от страна на своите колеги, и от страна на граждански организации, които също могат да задават своите въпроси, да подават информация. Мисля, че това е една добра идея. Тази публична процедура се отнася не само за избора на членовете от страна на съдебната система, от квотата на съдебната система, но и от парламентарната квота. Там ще има публична процедура по изслушване също така, ще се предава онлайн на уеб сайта на Висшия съдебен съвет, съответно на Народното събрание, всеки ще може да гледа изслушването. Смятам, че това е важно, защото дори и всички да. . .
Водещ:
Изключително важно.
Д. Ковачева:
. . . за едно име просто, което не е познато и никой не знае кой стои зад него, и дори не го е чул да каже една дума, мисля, че това няма да бъде добър избор, по-скоро има опасност да бъде манипулиран. Нека всеки член на Висшия съдебен съвет, кандидат
за тази важна позиция, се представи достойно и даде доказателства, че наистина заслужава да заеме една такава висока позиция и отговорна, бих казала.
Водещ:
Ето колко са свързани нещата. Ако промените, за които говорите там, за избора на Висшия съдебен съвет, не бъдат приети така, както. . . аз не виждам гаранция, че и новият закон за конфискацията ще работи както трябва.
Д. Ковачева:
Той не е пряко свързан със самия Висш съдебен съвет. . .
Водещ:
Това казвам, но. . .
Д. Ковачева:
. . . но така или иначе. . .
Водещ:
. . . за да бъде прилаган от честни и независими магистрати.
. .
Д. Ковачева:
Разбира се, разбира се. Защото на практика Висшият съдебен съвет е този, който, така, управлява, от една страна, съдебната система, от друга страна, и. . . така, има и дисциплиниращият ефект, защото има дисциплинарни производства, етична комисия,
комисия за борба с корупцията в съдебната система. Смятам, че тези комисии трябва да бъдат още по. . .
Водещ:
Очаквате ли, че ще минат тези промени без буря?
Д. Ковачева:
Смятам, че да. Още повече, че би трябвало да минат и много бързо, тъй като след 1 юни трябва да започнат да се разгръщат процедурите по номиниране и изслушване на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет. Така че надявам се бързо да минат и да бъдат добре приети. Струва ми се, че те бяха вече добре приети, тъй като ние ги представихме в правната комисия и в комисията по европейски въпроси в парламента. Общото мнение на всички е, че, да, публични процедури за избор на членовете на Висшия съдебен съвет са не просто желани, но и наложителни.
Водещ:
Добре. Два много бързи въпроса с кратки отговори. Вашето министерство опроверга, че Алексей Петров е припадал. Точната истина каква е сега, че е напрегнат, кажете вие. . .
Д. Ковачева:
Нашата информация е, че той се намира в болницата за изследвания. Така или иначе, надяваме се в скоро време да се подобри състоянието му и да бъде върнат обратно.
Водещ:
Добре. Още нещо. Сега, чета по вестници, чувам, не мога да гарантирам, че е вярно, че т.нар., те не са братя, братя Галеви, ще лежат в някакво едва ли не луксозно място, близо до къщите им. Ще следите ли това, защото иначе. . .
Д. Ковачева:
Абсолютно. Да, абсолютно, да.
Водещ:
. . . хората са вперили поглед точно в такива. . .
Д. Ковачева:
Разбира се.
Водещ:
. . . процеси, хора и затвори.
Д. Ковачева:
Тежко министерство е Министерство на правосъдието, бих казала, особено заради. . .
Водещ:
Така е.
Д. Ковачева:
. . . затворите. Важно е, в момента правим обиколка на затворите, предстои ми посещение. . .
Водещ:
Правите. . .
Д. Ковачева:
. . . във Варна и в Бургас. Една от целите на тези посещения включително е и да се види дали има някакви затворници. . . VIP-затворници, както ги наричат. . .
Водещ:
А, ето това ми е въпросът, да.
Д. Ковачева:
. . . дали се намират, да, в привилегировано положение, което, разбира се, е недопустимо. Така че част от проверките ни ще включват именно и това. Разбира се, че няма как да има привилегировани лица, които изтърпяват наказание "лишаване от
свобода". Няма как да има такива, не е редно. И ако има такива, това би следвало да бъде пресечено като практика.
Водещ:
Вие поемате грижата. . .
Д. Ковачева:
Отиваме да наблюдаваме, лично ще се уверя аз и заместник-министърът, който отговаря за затворите.
Водещ:
Хайде друг път да си говорим, министър Ковачева, за един нов затвор.
Д. Ковачева:
С удоволствие. Това е много важна тема.
Водещ:
Че сме единствената страна май с такива затвори и без нов затвор.
Д. Ковачева:
Министерство на правосъдието е изправено пред още две големи предизвикателства - съдебните сгради, които също са много важни, някои от тях се намират в окаяно състояние, бих казала, в различни части на България. Необходимостта от строителство на Съдебна палата в София. Знаете, Районният съд се намира в. . . буквално притиснат до стената с условията, в които. . . тежките условия, в които работят съдиите. И естествено темата за затвора също е много важна и е следена от европейските. . . от
Европейския съд по правата на човека, знаете, често сме критикувани, и от Съвета на Европа, а не на последно място и от Европейския съюз.
Водещ:
Благодаря ви. Приятен празник. Министърът. . .
Д. Ковачева:
Благодаря и на вас така.
Водещ:
. . . на правосъдието Диана Ковачева.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ