Интервюта
Диана Ковачева: Много е важно, когато говорим за съдебната реформа, да имаме предвид, че единните усилия на институциите са от ключово значение
24.02.2012
Водещ Бойко Василев:
Започваме разговора за справедливостта по български. Добър вечер на Диана Ковачева, министър на правосъдието отскоро.
Диана Ковачева:
Добър вечер.
Водещ:
Четиридесет и осем хиляди лева много ли са за вас, или са малко?
Д. Ковачева:
Добро начало на темата за справедливостта, струва ми се, в много общ план и много конкретен. Малко или много са 48 000 лв. за бонус? Мисля, че отговорът на премиера беше много ясен и категоричен в този случай. Още в деня, в който излезе докладът
на инспектората на Министерство на правосъдието, директорът на Агенция по вписванията беше освободен. . .
Водещ:
Обаче как ще. . .
Д. Ковачева:
Темата за парите обаче не е толкова важна в случая, защото, когато говорим за ситуация, в която някой разпределя сам на себе си пари, и то в такива размери, говорим за дефицит на почтеност най-вече. И в този смисъл наистина проблемът е сериозен. За
съжаление Министерството на правосъдието се включи миналата седмица, всъщност тази седмица в темата за бонусите. . .
Водещ:
С най-големия бонус.
Д. Ковачева:
. .. с една доста сериозна сума. . .
Водещ:
Крупен бонус.
Д. Ковачева:
Да, да. . .
Д. Ковачева:
Наистина тук проблемът е в това, че като цяло става въпрос за наистина една лична преценка, лична оценка на качествата, при което министърът на правосъдието очевидно е бил прескочен.
Водещ:
Тоест Маргарита Попова не е знаела за това нещо, така ли?
Д. Ковачева:
Аз не зная дали тя е знаела, но във всички случаи тя не е разпоредила да бъдат разпределени такива пари на Виолета Николова.
Водещ:
А вие кога научихте?
Д. Ковачева:
Аз научих след като приключи проверката на инспектората, въпреки че такива сигнали достигаха до нас още към края на месец януари.
Водещ:
Добре, вярно ли е обаче, че причината, за да я уволните, е също така започнала наказателна процедура срещу България?
Д. Ковачева:
Причините очевидно са няколко. На първо място смятам, че не бива да бъде толерирано поведение, при което някой прескача всички останали и оценява своята работа сам, и то в пари. Между другото тук бих искала да направя уговорката, че все пак в Агенция за вписванията наистина се разпределят бонуси на служителите, които работят денонощно и осигуряват добрия търговски оборот. В този смисъл ние не коментираме изобщо разпределянето на бонусите тогава, когато те са свързани с ясни критерии и вече такива критерии са въведени с моя заповед и разпореждане на новия изпълнителен директор. От друга страна обаче, оценката на инспектората включваше и една оценка за ефективността на ръководството на агенцията, което включваше именно и факта, че България влиза в наказателна процедура във връзка с обстоятелството, че не е наличен
софтуерът, не са налични функционалностите, с които европейските дружества могат да се регистрират в България.
Водещ:
Тоест това е вярно?
Д. Ковачева:
Това е вярно, да. Вече са взети мерки между другото и към 1 март вече тези търговски дружества ще могат да се регистрират, а към 1 юни вече ще бъде изцяло завършена процедурата по регистрация, така че ситуацията е овладяна. Надяваме се, че
процедурата няма да бъде довършена до край, все пак проблемът се решава в момента. Но така или иначе една ситуация, при която Агенция за вписванията получава незадоволителна оценка след одит на инспектората, според мен е смущаваща.
Водещ:
Преди няколко часа председателят на комисията по конфискация Тодор Коларов подаде оставка. Вярно ли е, че той нямаше политическа подкрепа?
Д. Ковачева:
За мен тази оставка е изненада. Аз научих в късния следобед. Между другото не съм забелязала г-н Коларов да не се ползва с подкрепа, напротив, през последните 3 месеца аз имах възможност да наблюдавам работата по изработването на проект на закон за
отнемане на имуществото. Струва ми се, че всички институции се включиха много активно, включително и Министерство на правосъдието, в изработването на този проект. Дори и в момента в Народното събрание той се разглежда между първо и второ четене. Моите наблюдения са. . .
Водещ:
Не беше ли орязан обаче? Не беше ли орязан този проект, нещо такова се. . .
Д. Ковачева:
До този момент не. До този момент не. . .
Водещ:
Намеква се нещо такова в доклада на комисията обаче.
Д. Ковачева:
В доклада на комисията не, напротив. Значи, ако ми позволите да започна от. . .
Водещ:
Да.
Д. Ковачева:
. . . темата за политическата подкрепа. Комисията се ползваше с пълната подкрепа на премиера. Аз затова съм много изненадана от тезите на г-н Коларов. Пълната подкрепа на институциите по отношение на обстоятелството, че все пак в момента предстои една трансформация в комисията, защото с влизането в сила на новия закон на практика ще бъде избрана и съвсем нова комисия. Що се отнася до закона, не. Коментарите на европейската комисия в доклада, във февруарския доклад, касаят закона, но не защото той е орязан, а защото се включват едни допълнителни изисквания към България, например необходимостта комисията да се самосезира. Тоест без участието на съд да бъде отнемано имуществото. Тази теза беше обсъждана между другото и при изработването на проекта за закон и преди първо четене, смятам,
че ще продължи да бъде обсъждана и между първо и второ четене в парламента. За съжаление в България отнемането на имущество без съд и без съдебно решение мисля, че ще бъде обвързано с едни стари традиции, които мисля, че в очите на по-възрастното поколение все още са живи и това е Народният съд, отнемането на имущество и т.н.
Европейските практики в момента са свързани с отнемането на имущество без присъда, т.е. без участието на наказателен съд, но със съдебно решение на граждански съд. Тоест говорим за изцяло гражданска процедура, но постановена от съд.
Водещ:
Само да уточним нещо. Нещо става ли между кадрите, които са се издигали по времето на Маргарита Попова и вас в момента, или не?
Д. Ковачева:
Кои точно кадри имате предвид?
Водещ:
Ами, поне за двама души става дума досега - шефката на Агенцията по вписванията и включително г-н Коларов.
Д. Ковачева:
Аз не зная дали г-н Коларов е кандидатура на г-жа Попова. Напротив. ..
Водещ:
Не, казвам, че сте се издигали, издигали са се по нейно време.
Д. Ковачева:
Не бих казала. Не, напротив, в никакъв случай. Мисля, че съвсем обективни бяха причините за отстраняването на г-жа Николова от Агенция по вписванията. Тук няма и капка субективизъм. Аз казах, че много сигнали достигаха до мен, включително и от парламента, за нередности в агенцията, но аз си позволих да предложа на премиера да я освободи едва когато излезе оценката на инспектората и неговото заключение. Между
другото очакваме одита на Министерство на правосъдието, одитният отдел, да даде своето заключение в средата на март и тогава наистина ще преценим как ще процедираме по-нататък.
Водещ:
Имате ли вие как да се оправите с критиките в европейския доклад вече?
Д. Ковачева:
Абсолютно да. Значи, ние работим сериозно по доклада, и то не само Министерство на правосъдието, а всички институции, които имат отношение към темата съдебна реформа и противодействие на корупцията и борба с организираната престъпност. Мисля, че положителното в случая, че използваме доклада като една карта за
това какво вече е свършено и какво остава да се свърши в месеците до юли. Времето не е малко, но струва ми се, че всички институции са много сериозно мотивирани да постигнат конкретни резултати. Говоря и за съда, и за прокуратурата, и за Министерство на вътрешните работи, и за Висшия съдебен съвет не на последно място, защото той е една от критикуваните институции в доклада.
Водещ:
А вие мотивирани ли сте да работите със съда или сте мотивирани да воювате с него?
Д. Ковачева:
Няма място за война между институциите. Ролята на съда. . .
Водещ:
Нима няма такава в момента?
Д. Ковачева:
. . . е много важна. Поне не що се касае до Министерство на правосъдието. И също така смятам, че няма и война между оперативните нива, съдиите и прокурорите. Мисля си, че е много важно тогава, когато говорим за съдебна реформа, да имаме предвид, че единните усилия на институциите са от ключово значение. Наистина Министерство на правосъдието има стратегическата роля да води реформата в правосъдието, но тя не
може да се случи без активното участие на съда и без припознаването на мерките за реформа от съда и прокуратурата, и, отново повтарям, и Висшия съдебен съвет.
Водещ:
Ще водите ли война срещу указите на Първанов и Марин, влиза ли правителството в такава война?
Д. Ковачева:
Темата за указите наистина се появи след доста години. Министерство на правосъдието има отношение към указите, които са свързани с даване на гражданство, тъй като председателства. . . заместник-министър председателства междуведомствената комисия за оценка и за преценка за това на кого да се даде гражданство. Все пак последното мнение, разбира се, е на президента. Що се отнася до указите за помилване, ето там наистина въпросът е много чувствителен, защото говорим за лица, които са извършили престъпления, понякога тежки. Безспорно конституцията
дава субективно право и изключително право на президента да прецени кого да помилва и, разбира се, той има право да отстъпи това свое право, пак според конституцията, на вицепрезидента.
Министърът на правосъдието поне така, както аз съм виждала укази, няма много голямо отношение към темата, освен че привежда указите в изпълнение. На практика ги изпраща към главна дирекция "Изпълнение на наказанията", която е в Министерство на правосъдието. Струва ми се, че темата за указите все пак е важна, защото доколкото касае един чувствителен обществен проблем, ако наистина преценката е, че има нередности или най-малкото процедури, които не работят достатъчно добре или не са достатъчно прозрачни, защото тук като цяло се говори за
въпроса за необходимостта от по-голяма прозрачност, например посочване на имената на лицата, които са помилвани, или престъпленията, за които те са помилвани. Виждате, обществото ни е чувствително към извършването на престъпления и това е съвсем естествено, особено когато става въпрос за много тежки престъпления. Затова може би е редно наистина да има по-голяма прозрачност и по-ясни критерии за това кой и защо е помилван, въпреки че от другата страна може би аргументите ще бъдат, че щом става въпрос за субективна преценка на президента, все пак той има право да вземе това решение.
Водещ:
Да, дава му го конституцията, дава му го конституцията.
Д. Ковачева:
Така е, но в интерес на обществото, защото тук говорим за обществен интерес, мисля, че е редно да има и прозрачност по отношение поне на типа престъпления, за които лицата са помилвани.
Водещ:
Като говорим за обществото, тази седмица един прокурор сякаш намекна, че правосъдието не бива да слугува на общественото мнение. Той не е ли като че ли прав?
Д. Ковачева:
Стара максима е, че правната и житейската логика често се разминават. Съдът. .. на практика пред него има един състезателен процес, той взима своето решение на базата на закона, на доказателствата, които са му представени, и на вътрешното си убеждение. Дали наистина трябва да слугува на обществото - не, смятам, че на справедливостта трябва да слугува и съдът. . .
Водещ:
Точно така.
Д. Ковачева:
. . . и всички останали участници в процеса.
Водещ:
А вие разбрахте ли защо хората мислят, че в България няма справедливост? Ето вече няколко месеца сте министър.
Д. Ковачева:
Ами струва ми се, че много отдавна съм разбрала защо така усещат българите, защото отдавна работя с понятието възприятия и чувствителност, и субективно мнение. Разбира се, че има усещане за дефицит на справедливост, и това е съвсем естествено. Между другото съдебната реформа е съставена от институциите в България като че ли, които последни се реформираха в последните години. България премина един доста дълъг преход и много сериозни обществено-икономически отношения се наслагаха през годините, а като че ли съдебната система трябваше да реагира последна,
включително и на множество нови престъпления, каквито са кибер престъпленията например, тероризмът, организираната престъпност, прането на пари, и тук понякога може би имаме и дефицит на компетентност, и това също е една от причините за усещането за липса на справедливост. Може би с годините това усещане ще се промени.
Водещ:
Дай боже. Благодаря ви.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ