Интервюта
Министър Диана Ковачева: Не е коректно да се говори, че от съда се очакват осъдителни присъди заради обществените очаквания
05.02.2012
Министърът на правосъдието Диана Ковачева каза по „ РАДИО К2" за Илиана Беновска , че има добро сътрудничество между МВР, съда и прокуратурата. „Нормално е, когато институциите работят между тях да прехвърчат искри. Не съм сигурна да какво степен ролята на министъра на правосъдието е роля на арбитър. „,- заяви Ковачева по темата „Какви радикални и твърди мерки трябва да вземе правителството и гражданското общество, за да има върховенство на закона в България ." Бих помогнала с всички усилия да допринеса за добрите отношения между институциите, защото диалогът е много важен. Правим и съвместни обучения и това се отчета от ЕК, като успешно. С удоволствие ще послушам съвета на министър-председателя Бойко Борисов да се изгладят противоречията между МВР и съда.", заяви още министър Ковачева. Според нея диалогът на МП с МВР е „добър, като се изключат отделни ситуации, които внасят напрежение". Диана Ковачева подчерта, че тези недоразумения ще бъдат изгладени до юли , когато предстои 5-годишния доклад на Европейската комисия за България за мониторинг върху напредъка в ресорите правосъдие и вътрешен ред. Министър Ковачева подчерта ,че няма да коментира междинния доклад за напредъка на България в горните области, защото той е още на чернова, която България има право да коригира със забележки по същество. „Мисля че сме на вярна следа , изпълняваме си ангажиментите и през останалите месеци ще попълним празнотите „.- подчерта министърът на правосъдието.

Законът за гражданска конфискация министър Ковачева го определи като „европейски, модерен, широко скроен, добре балансиран, отразяващ всички препоръки, които бяха направени от страна на Венецианската комисия, препоръките на Европейската комисия и европейската перспектива". Министърът на правосъдието подчерта, че законът ще бъде насочен срещу организираната престъпност, а не срещу обикновените хора. Като ключови моменти в закона Диана Ковачева го определи , като „средство за противодействие на организираната престъпност „ и като гаранция за справедливост, а не средство за саморазправа е, че на практика процедурата ще върви изцяло пред граждански съд, т.е. процедурата не е обвързана с влязла в сила присъда и ще започне от момента, в който бъде повдигнато обвинение. „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще започне проверките достатъчно рано, така че към момента на повдигане на обвинение да бъдат наложени обезпечителни мерки върху имуществото, за да не може то да бъде разпиляно или укрито", допълни още министър Ковачева. Според нея 10 години е един разумен срок, в които назад във времето ще бъде проверявано имуществото на лицата. Тя подчерта, че прагът за незаконно придобито имущество ще бъде 250 000 лева, в сравнение с Ирландия, където прагът е 13 000 евро. „Този закон освен, че трябва да бъде приет, той трябва да бъде и работещ. Той ще бъде добър тест за това как институциите в България работят.", допълни Ковачева. Тя каза, че министърът на правосъдието не е институцията, която ще прилага този закон. „Важен момент в закона, е че не се допуска Комисията за отнемане на имуществото да се самосезира. Важна ще е и комисията към НС за парламентарно наблюдение па прилагането на този закон. Трима от членовете на й ще се избират от Народното събрание, председателя се назначава от премиера и един член се назначава от президента. И няма да имат право на втори мандат, които обстоятелства ще са тест за политическата независимост на тази комисия." - подчерта Диана Ковачева.

По отношение на ВСС, министър Ковачева каза, че тъй като през септември изтича мандата на този ВСС е належащо да се изработят ясни и прозрачни правила за избор на следващия състав на ВСС. „Необходимо е да има дискусия от страна на гилдиите, дискутираме и с неправителствени организации за правилата кои и с какви качества да бъдат членовете на следващия ВСС. По-рано трябва да се номинират хората, за да разберем какви са техните професионални качества и каква е тяхната визия за реформата в съдебната система. Всичко това ще заложим в промените на Закона за съдебната власт.", подчерта още Диана Ковачева.

Водещата запита Ковачева дали е чула, че се правят договорки сегашният Главен прокурор Борис Велчев да си подаде оставка от поста предсрочно, за да бъде избран подходящ за ГЕРБ нов главен прокурор от този ВСС. Министърът каза, че не е чувала токова нещо и отказва да коментира „слухове".

По отношение на делата от особен обществен интерес министър Ковачева категорично подчерта, че от съда се очакват присъди ,но че „не е коректно да се говори публично , че се очакват осъдителни присъди". Заради обществените очаквания натискът към съдиите е голям коментира още Ковачева. Тя призова: „Нека оставим съдиите да решат по справедливост, по закон и съвест независимо, че тези дела са под прожекторите". По отношение работата на Специализираните съд и прокуратура, министър Ковачева каза, че трябва да бъде подкрепено искането за увеличаване броя на съдиите и прокурорите, които работят там, защото работата е много тежка. Т.нар. „дела от обществен интерес „ са наблюдавани и от ЕК , напомни още министърът на правосъдието. „Не е коректно да се говори ,че от съда се очакват осъдителни присъди. Обществените очаквания казват натиск, но произнасянията на съда трябва да са по закон и съвест и при справедлив процес. Подчертавам, че трябва да се говори ,че се очакват присъди, но не непременно осъдителни" .- специално изтъкна г-жа Ковачева няколко пъти в интервюто по К2." Работата на дознателите, които работят с чистия информационен поток е решаваща за повдигане на годни обвинения и произнасянията на съдилищата", подчерта още тя." Разбира се, както каза министър-председателят Борисов, там има и емоции, няма как да е. В законите са предвидени формите на диалог между институциите , те са добри и трябва да се работи съгласно тях." - обобщи отношенията МВР, прокуратура, съд министърът на правосъдието Диана Ковачева по „Радио К2".
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ