Интервюта
Министърът на правосъдието Диана Ковачева: Готова съм да работя за това България да се представи максимално добре и да покаже всичко, което е постигнала
07.12.2011
Водеща Жени Марчева:
Добро утро казвам на новия правосъден министър Диана Ковачева. Първо интервю за сутрешния блок на Българската национална телевизия, след като положихте клетва. Здравейте.
Диана Ковачева:
Добро утро.
Водеща:
Г-жо Ковачева, години наред вие бяхте лицето на "Прозрачност без граници" у нас. Винаги, когато е имало основание, разбира се, вие сте критикувала съдебната ни система. Сега сте от другата страна на барикадата. Кое ви накара да преминете от страната на критикуваните?
Д. Ковачева:
Доста години работих за "Трансперънси интернешънъл", почти десет. Смятам, че това е един дълъг период, в който успях да натрупам доста сериозна експертиза. Мисля, че в момента България минава през един, бих казала, важен и критичен период, в който са необходими много усилия, за да може тя да се представи максимално добре. Мисля, че това силно ме мотивира да се постарая и аз да допринеса с каквото мога за по-доброто
представяне на България.
Водеща:
А защо казвате критичен, откъде идва това усещане за критичност?
Д. Ковачева:
Ами, един от, разбира се, критичните моменти е свързан с обстоятелството, че погледът от страна на европейските институции към България е много сериозен в този момент, тъй като очакваме юлския доклад, а юлският доклад ще бъде обобщаващ за
последните 5 години за напредъка на България. Един от фокусите, разбира се, е съдебната система. Мисля си, че затова е критичен, в смисъл на важен.
Водеща:
Готова ли сте да работите това да е последният доклад, който Европейската комисия пише за България?
Д. Ковачева:
Готова съм да работя. . .
Водеща:
Крайно време ли е да отпадне този механизъм за сътрудничество и контрол, както е известен, защото България вече отдавна е пълноправен член на Европейския съюз?
Д. Ковачева:
Готова съм да работя за това България да се представи максимално добре и да покаже всичко, което е постигнала през последните години. Мисля, че в момента това, което аз виждам, защото правя едни първоначални срещи с представители на съдебната система, с представители на законодателната власт, това, което аз виждам в последните две седмици, е една много силна мобилизация от страна на всички институции да покажат успехите си, разбира се, и да вземат предвид критики от страна
на Европейската комисия. Тази седмица е много важна, защото в момента тече проверка и мисия на Европейската комисия, която е свързана, разбира се, с изработването на февруарския доклад, но безспорно като по-далечна и не по-малко важна цел е юлският доклад, който ще бъде обобщаващ. Няма как. . .
Водеща:
Вие се срещнахте с представители на тази мисия.
Д. Ковачева:
Точно така, да. Министерството на правосъдието откри поредицата от срещи. Наистина беше дълга среща, но беше много важна. За мен беше и лично предизвикателство, защото се запознах с представителите на Европейската комисия и представих работата на министерството.
Водеща:
Бяхте ли в състояние наистина да отговорите пълноценно на техните въпроси? Все пак сте министър от. . . няма и една седмици.
Д. Ковачева:
Абсолютно да, абсолютно да. Всички въпроси, които те представиха, бяха познати за мен. Има конкретни отговори на тях.
Водеща:
Какво ги интересува най-много?
Д. Ковачева:
Аз смятам, че не е удачно в момента, докато тече тази проверка, да коментираме, но, разбира се, един от приоритетите е свързан с реформата в съдебната система. Разбира се, специализираните съдилища и прокуратури са един от фокусите, въпросът за повишаването, понижаването в съдебната система, за влизането в съдебната система. Изобщо това са теми, които отдавна стоят пред България и са важни.
Водеща:
Казвате юлският доклад, защото той наистина ще е, как да кажа, далеч по-съдържателният, по-пълният доклад, но преди това предстои техническият.
Д. Ковачева:
А и защото за мен все пак февруарският доклад така или иначе е след няколко месеца. Той е в голяма степен заварено положение. . .
Водеща:
Да, той е технически, но пък добре знаете, че пък от него вече. . . Холандия даде много ясна заявка, че тя следи, ще чака този технически доклад на Европейската комисия, за да каже дали ще каже най-сетне "да" на членството ни в Шенген. В този смисъл какви са очаквания ви към този, по-близкия, по-техническия доклад на Европейската комисия?
Д. Ковачева:
Както вече казах, не е удачно в момента да коментираме, защото тече проверка от страна на Европейската комисия. Няма практика да се коментира точно в този момент. Очаквам, че ще бъдат взети предвид постиженията на България и онова, което е
направила до този момент, и очаквам също така, че ще бъдат адресирани проблемите до този момент, които са посочвани от страна на нашите институции.
Водеща:
Само да ви върна на вашето житие-битие в "Прозрачност без граници", защото някак иронично се получи - само няколко дни след като вие се заклехте, може би ден или два, излезе годишният доклад на "Трансперънси интернешънъл", според който България се
оказа най-корумпираната държава в целия Европейски съюз. Какво е вашето обяснение, защо се оказахме на дъното?
Д. Ковачева:
Да, понякога животът е ироничен. Това беше съвсем случайно съвпадение, разбира се. Годишният доклад и индексът за възприятие на корупцията е годишно изследване на "Трансперънси интернешънъл", което излиза в края на всяка година. Това, което е много важно да се знае за изследването, е, че националните представителства на организацията нямат никакво отношение към изработването на индекса, т.е. той се изработва изцяло на ниво секретариат, а основата на този индекс е визията на бизнеса, и то визията на. . .
Водеща:
Усещането на бизнеса за корупцията.
Д. Ковачев:
. . . чуждестранния бизнес, възприятието на чуждестранния бизнес за разпространението на административната и политическата корупция в съответните държави. Това, което е важно да се знае за индекса, е, че тази година има промяна в методиката, с която се изчислява индексът. Той става по-прецизен и като цяло, ако
погледнете класацията на държавите между 0 и 10, всички държави търпят спад в индекса си, който се дължи на обективния факт, че има прецизиране на методиката. Разбира се, това не променя факта, че все пак България се оказва на последно място сред държавите, членки на Европейския съюз. Мисля, че трябва да се положат много сериозни усилия, защото един от проблемите, който безспорно се очертава и с новите изследвания, които са включени в индекса на "Трансперънси", е наистина и динамика на законодателство, което изпраща един сигнал към бизнеса и чувство за несигурност. Това е един обективен процес между другото, променя се законодателството често, тъй като все пак се съобразява и с изискванията на Европейския съюз. Това е част от процеса на членството на България в Европейския съюз, но така или иначе стабилността на законодателството е един важен сигнал. Бих искала също да добавя нещо, което е много важно. Тъй като това е индекс за корупцията, а корупцията, знаете, говорим за корупция винаги с две страни - един, който получава подкупа, и
един, който дава. Мисля, че това, което досега не е правено в достатъчна степен, е да се работи с бизнеса, да се стимулира бизнесът да има своята антикорупционна програма, т.е. самият бизнес да се включи активно в процеса на противодействие на
корупцията, така че и двете страни в една евентуална такава корупционна ситуация да се чувстват еднакво мотивирани да не участват. Тоест, от една страна, разбира се, политиците, много е важно те да не са корумпирани, да не създават усещането, че
биха били податливи на корупция, защото тук говорим наистина за възприятия, но, от друга страна, е много важно и бизнесът да не тръгва с тази нагласа и в този смисъл, така, една обща почтеност, система за почтеност да работи в България.
Водеща:
Всъщност знаете ли, пред зрителите на сутрешния ни блок премиерът Бойко Борисов частично обясни изводите в доклада на "Трансперънси интернешънъл" с отмъстителността на фирмите, с това, че правителството, неговото правителство е намалило печалбите на соларните паркове, не ветропарковете, на електроразпределителните дружества, на мобилните оператори - ерго това е техният отговор, когато са били попитани от вашите колеги от "Трансперънси" какво усещане за корупция имате.
Д. Ковачева:
От една страна, няма как да се разбере какво е мотивирало бизнеса по този начин да класира България. Има две наистина много критични изследвания към България, които дават едно общо снижаване на индекса. Във всички случаи говорим за усещания, т.е. това, което бизнесът възприема. В този смисъл какви точно отговори е дал бизнесът на въпросите, включени на един голям брой институции, които са правили изследванията, мисля, че това е отговорът защо се е получило така. Става въпрос за въпроси,
които са изпратени от много авторитетни институции, каквито са Световната банка, "Фридъм хаус", "Интелиджънс юнит", т.е. анализиращи пазарите. Това са процеси, които са свързани с пазарите, с финансовата криза безспорно, която така или иначе се
отразява и в България силно. В този смисъл наистина позицията на бизнеса се влияе от множество фактори и няма как да се каже точно кое ги е мотивирало. Мисля, че е много важно да се изпрати ясен сигнал за бизнеса, че системата и държавната администрация
е предсказуема, добре работеща. Мисля, че едно от добрите послания е това, което вчера видяхме, така, стартирането на проекта за електронно управление. . .
Водеща:
Електронното правителство.
Д. Ковачева:
. . . електронно правителство. Това пести време, създава една предсказуема система и мисля, че наистина унифицирането на системите и включването на всички администрации в една подобна система, е един от сигналите, които биха могли да мотивират бизнеса да работи по-добре и да възприема по-добре действията на
правителството.
Водеща:
Имахте ли време да се видите, да се срещнете с ръководството на БОРКОР, това звено за противодействие с корупцията, което бе обявено в началото на годината, бе създадено по германски образец, по германски модел, и което заработи в средата на
лятото, т.е. вече половин година, би трябвало това звено нещо да е свършило.
Д. Ковачева:
Имах една съвсем кратка среща миналата сряда с г-н Миланов. Много ми се струва важна ролята на БОРКОР и мисля, че неистина е много важно това звено да започне да работи, защото анализаторската функция е от съществено значение. Общо взето, когато говорим за противодействие на корупцията, макар това да не е приоритет на Министерството на правосъдието, разбира се, тъй като приоритетът е съдебната реформа, но все пак и това е част от тази тема, когато говорим за противодействие на корупцията, безспорно е много важен стратегическият подход. Много е важен системният подход. Много са важни мерките, които се предприемат. Но не по-малко важен и моментът, в който тези мерки се анализират и се оценява техният ефект. И ето тук виждам аз ролята на БОРКОР, защото това е една анализаторска институция, която. . .
Водеща:
Всъщност,ако не е тайна, г-н Миланов какво ви каза? Все пак половин година, шест месеца, да, не е много време, но не е и малко време, какво е свършено. . .
Д. Ковачева:
Предстои ми сериозна среща, една по-дълга, разбира се, с г-н Миланов, в която да поговорим за това какви са възможностите за сътрудничество с Министерството на правосъдието от гледна точка на, така, аналитично подпомагане на работата. Смятам, че наистина е много важно БОРКОР да заработи, защото аналитичната функция е от съществено значение.
Водеща:
Само, като се връщам към минали неща, няколко думи за изборите, защото помня, че последния път, когато седяхте на същия този стол като изпълнителен директор на "Прозрачност без граници", коментирахме първия тур на местните и президентските
избори. Говорихме за нарушенията, говорихме за купуването на гласове, коментирахме вашето изследване как се увеличава процентът на българите, които са склонни да продадат гласа си за съжаление. Според вас има ли достатъчно основания Конституционният съд да касира президентските избори?
Д. Ковачева:
Смятам, че не е моята позиция в момента вече адекватна, за да коментирам точно този въпрос. Но това, което ще кажа, е, че "Прозрачност без граници" ще излезе с доклад до няколко седмици с нарушенията. А целта на наблюдението. . .
Водеща:
Ще ви постави ли този доклад в неловка ситуация сега, в качеството ви на министър?
Д. Ковачева:
Не виждам как. Той ще бъде абсолютно безпристрастен. В това съм убедена, защото асоциация "Прозрачност без граници" е наистина много професионална и безпристрастна организация. А важното наистина е. . . това, което се свърши е свързано с типологията на нарушенията, типологията на нарушенията в изборния ден и съответно, така, препоръките, които трябва да бъдат направени и трябва да бъдат взети предвид. Мисля, че стана ясно, че очевидно организационните нарушения намаляха между двата тура на изборите благодарение на една много сериозна кампания от страна на медиите и от страна на неправителствените организации в тази седмица между двата тура, която беше на практика информационна и разяснителна кампания. А в този смисъл си мисля, че наистина е много важно да се обърне специално
внимание върху, така, професионализирането на изборната администрация, върху това, така, да се направи една оценка на начина, по който проработи изборния кодекс, защото това беше един тест и за този нов кодекс. До голяма степен да се оцени. . .
Водещ:
Всъщност провали ли се този тест според вас? Трябва ли изборният кодекс да бъде. . .
Д. Ковачева:
Самият, самият закон. . .
Водеща:
. . . преправен на базата на. . .
Д. Ковачева:
. . . като цяло поне според мен е добър. Това, което нагнети, така, до голяма степен ситуацията, беше обстоятелството, че имаше избори две в едно, които бяха тежки.
Като цяло администрацията, изборната администрация не можа, така, достатъчно адекватно и бързо да поеме точно тази тежест. В комбинация с ново законодателство това още повече усложни и в комбинация с една слаба предварителна информационна кампания, насочена към гражданите, мисля, че това бяха някои от причините, които, така, доведоха до проблемите. А от друга страна обаче, мисля, че има нещо, което бих препоръчала да бъде обсъдено, и това е преброителната комисия, която експериментално работи в Бобошево. Смятам, че това е много добра мярка срещу купуването на гласове, защото. . . която работи добре за малките населени места, където наистина има възможност изнасянето на броенето на бюлетините от избирателните секции, тяхното публично преброяване и смесването им ще прекъсне връзката между това кой как е гласувал и кой е той всъщност. Тоест, ако ти гласуваш, никой не може да разбере как си гласувал. Тоест това е една наистина много добра мярка. Смятам, че ако се говори за някакви промени в изборния кодекс, мисля, че точно регионалните преброителни комисии би следвало да станат повече за малките населени места, така че да може наистина да се предприеме една конкретна и добре
работеща, бих казала, мярка срещу купуването на гласове.
Водеща:
Да поговорим малко за Висшия съдебен съвет. Миналата седмица за пръв път присъствахте на заседание на Висшия съдебен съвет. По закон вие сте председателстващ Висшия съдебен съвет. Казахте, че очаквате добро сътрудничество и съвместна работа.
Д. Ковачева:
Точно така. Това. . .
Водеща:
Звучи просто и лесно.
Д. Ковачева:
Напротив, това е едно, мисля, че логично намерение и то не е само към Висшия съдебен съвет - то е и към съда, и към прокуратурата, и към законодателната власт, защото ролята на Министерството на правосъдието при изпълнение на стратегията за
продължаване на съдебната реформа е координационна. Тоест стратегията за съдебна реформа е един междуинституционален документ, който би следвало да бъде изпълняван с усилията на много институции. Имам, така, наистина сериозни очаквания за сътрудничество с Висшия съдебен съвет от гледна точка на възможностите за обсъждане на това какви промени са необходими, за да стане работата на Висшия съдебен съвет по-добра, по-ефективна. Това, което аз видях миналата сряда, защото аз,
така, като първо заседание присъствах на едно доста дълго и тежко заседание, мисля, че ми се стори, че нови механизми, които са приети, вече работят. Става въпрос за процеса на избор на председателите на специализирани съдилища и прокурори. Аз
присъствах именно на такъв избор. Смятам, че е много положително обстоятелството, че те дават предварително своите платформи и ги представят публично, тоест те могат да бъдат видени, платформите за управление, да бъдат коментирани. Личностите,
които кандидатстват, са известни предварително, тоест може да бъдат проучени и да бъдат направени профили. Смятам, че това е задача на етичната комисия във Висшия съдебен съвет - предварително да има такава информация за кандидатите. Видя се и
възможност за участие на гражданското общество в смисъл на предоставяне на информация за конкретни кандидати - такава информация беше представена, беше обсъдена, беше взета предвид.
Мисля, че е много добре, че кандидатите се явяват лично и представят пред Висшия съдебен съвет и на практика на публично заседание своята визия за управлението. И също така им се задават въпроси. Тоест в един такъв диалог, който е достатъчно
дълъг, за да може да се прецени съответният кандидат, и при предварителна яснота за това кой е той, мисля, че това е една добра гаранция за възможност за оценка на личността. Защото без значение колко е добра концепцията за специализираните съдилища и прокуратури, много е важно какви ще бъдат личностите, които... и кои са личностите, които участват там.
Още нещо, което е много важно за следващия Висш съдебен съвет на практика, защото следващата година предстои точно формирането на нов съдебен съвет, е важно да се изработят критерии за това, за номинацията изобщо, за влизането като номиниран във Висшия съдебен съвет, тоест за обсъждането на номинациите за тези, които ще бъдат членове евентуално на Висшия съдебен съвет, достатъчно предварително както от квотата на парламента, така и от съдебната квота. Аз на няколко пъти казах, че смятам, че е редно и добра идея съвместно с парламента, може би правната комисия, да се направи и да се стартира дискусия, която между другото вече започна преди две седмици, именно за проблематиката и темите, свързани с функционирането на Висшия
съдебен съвет, но с широко участие. Тоест с участие на представители на съдебната система, самия Висш съдебен съвет и гражданското общество.
Водеща:
Помните ли, госпожо Ковачева, какво каза вашата предшественичка Маргарита Попова по повод скандала около името на г-жа Владимира Янева за Висшия съдебен съвет? Присъдата й беше, как да кажа, тежка. ВСС работи непоследователно, неуверено, страда от управленски дефицит и не е в състояние да защити независимостта на съдебната система. Плаши ли ви тази оценка на Маргарита Попова?
Д. Ковачева:
Това. . . разбира се, че е много важна оценката на министъра на правосъдието. И това, което си мисля аз, че всички тези неща, които се случиха на Висшия съдебен съвет и във Висшия съдебен съвет през годините, мисля, че имат, така, нещо положително и то е фактът, че като че ли вече всички са наясно, че моментът за много сериозно обсъждане на това, което трябва да се промени, е настъпил. Тоест няма, няма вариант, в който да се каже - да, няма какво да се променя. Тоест мисля, че това е положителното. Във всички случаи е необходима наистина политика на последователност. Ето аз видях едни, така, ясни избори по ясни критерии. Но това трябва да бъде, разбира се, последователно. Аз мисля, че членовете на Висшия съдебен съвет си дават ясна сметка за това и в този смисъл наистина е много важно какви, така, какви решения ще бъдат взети. Не е ролята на министъра на правосъдието да каже какви точно трябва да бъдат
промените, защото това би бил някак си много едностранен подход. По-скоро е важно да бъдат изслушани различните мнения. До голяма степен те са и известни. Вече те се въртят от няколко години в публичното пространство, но е важно наистина да се
оцени кои от тях наистина ще доведат до конкретни, по-ефективни промени - къде е необходимо да се промени, къде е необходимо да не се променя политиката. И в този смисъл наистина мисля, че .положителното е, че времето за дискусия е назряло.
Водеща:
Наистина последен въпрос: ще го бъде ли проектозаконът за гражданската конфискация? Лятото той бе подкрепен от едва 71 депутати, не мина през пленарна зала. Помня тогава американският посланик доста ярко коментира, че това е крачка назад, че този проектозакон трябва да бъде приет. Та ще види ли той бял свят?
Д. Ковачева:
Ще го бъде при всички случаи. Това е ангажимент, който България е поела. Това е абсолютен приоритет. Законопроектът трябва. . . Първо да кажа, че по технически причини и в съответствие с правилника на Народното събрание няма как да бъде
внесен същият законопроект, който вече веднъж е бил отхвърлен. Това означава, че ще се изработва нов законопроект. . .
Водеща:
Но няма да се случи това преди Нова година нали, няма да влезе в пленарна зала?
Д. Ковачева:
Общо взето, срокът е януари. . .
Водеща:
Януари.
Д. Ковачева:
. . . така, края на януари, но този законопроект трябва да бъде изработен наистина с представители на законодателната власт, защото законът за конфискацията е много важна мярка срещу организираната престъпност и корупцията. Тоест това е едно
острие, което е насочено именно натам. Именно затова е много важно този проект да бъде еднакво добре приет и от законодателната власт, и от изпълнителната, разбира се, но и от самата комисия за отнемане на имуществото, защото тя ще работи с
него. Много е важно този закон да бъде приет бързо, защото това е и част от европейската перспектива. На европейско ниво също се обсъждат такива мерки в рамките на Европейския съюз за държавите - членки на Европейския съюз, т.е. България като част от единното европейско съдебно пространство абсолютно задължително трябва да има такъв закон.
Водещ:
Добре. Благодаря ви за това първо интервю. Успех. Винаги сте добре дошла, когато има нещо важно да го коментираме.
Д. Ковачева:
Благодаря ви много.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ