Интервюта
Министър Зинаида Златанова: Важното е да обединиш и мотивираш хората в общ път
30.05.2013


Министър Зинаида Златанова: Важното е да обединиш и мотивираш хората в
общ път

Българска национална телевизия, "Панорама", 31 май 2013 г.,
21.10 часа

Водещ Бойко Василев:
От онзи ден България има избрано правителство. Тук е Зинаида
Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието. Добър вечер.
Зинаида Златанова:
Добър вечер.
Водещ:
Как ще печелите доверие в страна, в която като че ли никой
не вярва на никого?
З. Златанова:
Знаете ли, докато гледах репортажа за докторите, си мислех,
че не толкова не си вярваме, колкото не се уважаваме...
Водещ:
Да, така е.
З. Златанова:
...което е може би още по-лошо дори от...
Водещ:
Да, така е.
З. Златанова:
...дори от другото. И не уважаваме лекарите, не уважаваме
учителите, не уважаваме съдиите може би понякога и това е тема
много широка, и тя не е политическа в собствен смисъл. Тя е
според мен много обществена и касае всеки един от нас, не само
политиците. Що се отнася до политиците, до управлението на
страната, там някак е по-ясно може би, дори смея да кажа, тъй
като едно правителство получава доверие, след като го има, значи
е получило доверие, и ако не го оправдае, си понася
политическата отговорност. Но в обществен смисъл и в обществен
план е наистина много по-трудно и много по-дълго.
Водещ:
Затова ли не ни уважават и навън? Еврокомисар Йотингер
казва, ние сме почти неуправляеми.
З. Златанова:
Не, еврокомисар Йотингер, нека да уточним, го каза по
конкретен повод и по конкретна тема днес, и това беше
енергетиката. Плюс това го отнесе както за България, така и за
Румъния, и за Италия. Освен това, доколкото разбрах, днес има
адекватен отговор на това от Министерството на външните работи.
Водещ:
Тоест ние сме против това, което е казал?
З. Златанова:
Така че нека, нека не генерализираме толкова.
Водещ:
Добре, вие давате ли си сметка, понеже вас лично доста ви
хвалиха, вие давате ли си сметка обаче, че лично вашият успех
зависи от хора, които не са ви подчинени? Магистратите не са ви
подчинени, чиновниците в министерствата, които правят фондовете,
и те не са ви подчинени.
З. Златанова:
Да, магистратите не са ми подчинени наистина и слава богу,
тъй като съдебната власт е отделна и независима в Република
България. Ами, вижте, аз и друг път съм работила в моята кариера
преди в екип, който е малък и който няма преки ръководни
функции, така да го кажем, или власт, по по-груб начин казано,
върху хората, от които зависи, и това беше по време на
преговорите за Европейския съюз, и тогава успяхме. Важното е не
колко хора зависят от теб и колко ти пряко ръководиш, според мен
важното е да има диалог между тези хора и да можеш да
организираш и да координираш някаква обща цел, и да може да ги
обединиш и мотивираш в общ път. Аз самата, както каза и
докторът, също смятам, че съм останала идеалист в известен
смисъл, ще видим колко е полезно това в новата ми роля. Да се
надяваме, че поне няма да пречи, но това е, това е моята
рецепта.
Водещ:
Добре, като казвате обща цел, какво е общото между
правосъдие и европейски фондове? Каква е логиката те да бъдат в
едно портфолио?
З. Златанова:
Ами, знаете ли, например, веднага ви казвам, основен принцип
и в двете сфери това е законността - и в правосъдието, и в
еврофондовете.
Водещ:
Ама то във всички сфери това е основата. То във всички сфери
това е основата.
З. Златанова:
Много важен, много важен елемент, така да го кажем. Знаете,
че програмата, с която ще управлява това правителство, която
беше освен това обсъдена широко и с извънпарламентарни партии, и
с други организации, дава много силен акцент върху държавността
и законността, и предполагам, че това именно е мотивирало
премиера г-н Орешарски да вземе това решение.
Водещ:
Вие как ще помирите магистратите и МВР?
З. Златанова:
Аз не мисля, че те имат нужда от помирение...
Водещ:
Айде бе!
З. Златанова:
...тъй като дълбоко се съмнявам, че обикновените магистрати,
които не са, имам предвид всички магистрати и полицаите, имат
какво да делят. Друг е въпросът за малко по-високия тон, който в
последните години на политическо ниво ние видяхме между тези
две системи. Надявам се и вярвам, че той не е слязъл долу в
самите системи, за да отрови атмосферата до степен, в която не
може да се поправи.
Водещ:
Може сега да слезе, г-жо Златанова, ако махалото отиде в
другата посока, изведнъж МВР станат лошите, магистратите станат
добрите, особено с оглед на законодателните промени сега, на
оставките, които заваляха откъм службите. Да не стане точно
обратното?
З. Златанова:
Специално целта на законодателните промени, които сега се
предлагат, е... те, разбира се, са дело на парламента, нека да
уточня това...
Водещ:
Да, те са тук от парламента, да.
З. Златанова:
...една от целите им е точно баланс - баланс, който сякаш
малко се оказа, че е липсвал. Но целта в тази сфера е именно
такава - да има баланс и да има взаимен контрол. И мисля, че с
подходящ диалог, с много тесни връзки и консултации с
неправителствения сектор това може да бъде постигнато.
Водещ:
Добре, какво значи укрепване на държавността? Орешарски
казва укрепване на държавността, защото това май на вас се пада,
във вашия ресор, или погрешно разбирам?
З. Златанова:
Е, не, не само на мен. Мисля, че държавността сякаш,
погледнато в по-широк смисъл, може да види включително и в това
как се отнасяме към една институция, каквато е, то не е
институция, това е просто обществена услуга, каквато е "Бърза
помощ", каквато е здравеопазването. Тоест всеки един от нас, вие
самият например съм убедена, че също по някакъв начин във
вашата работа работите за укрепване на държавността. Не е ли
така? Няма да го отречете.
Водещ:
Ами... няма да го отрека, да.
З. Златанова:
Когато всеки спазва закона и когато всяка институция стои
плътно на мястото си, което й е отредено, и изпълнява точно
работата, за която е създадена, какво по-хубаво за държавността?
Водещ:
Като казахте медии, ето, вие сте вицепремиер. Преди
отговаряхте в Европейския съюз, тази тема беше доста гореща, но
сега сте от другата страна, за медиите говоря. Готова ли сте за
критики и ласкателства?
З. Златанова:
Да, готова съм.
Водещ:
Едното... кое се понася по-трудно - критиката или
ласкателството?
З. Златанова:
Със сигурност ласкателствата се понасят по-трудно.
Водещ:
Човек трябва да е доста издръжлив, г-жо Златанова.
З. Златанова:
Ами, ще опитам.
Водещ:
Ще изпуснем ли европейски пари?
З. Златанова:
Аз мразя да говоря в категории, просто пари или ще ги
изпуснем... Значи, въпросът може да се разбие на много
подвъпроси - колко точно, кога, не само дали. Във всички случаи
това, което аз ще направя със сигурност, е да се опитам да...
това да е минимално, да го кажем така. Нека да се запозная
по-подробно с детайлната ситуация на нещата. Служебното
правителство е направило един много хубав анализ, който според
мен е доста професионален и може да свърши работа, и тогава да
видим за какво точно говорим. Не бих искала да генерализираме.
Най-вероятно да, ще изгубим пари, или по-скоро със сигурност, но
нека с общи усилия на абсолютно всички да се опитаме тези
загуби да са минимални.
Водещ:
Вие ще влезете ли в разговора кой повече е усвоил, който
вече може да се води в троен формат - служебното правителство,
правителството на ГЕРБ и вашето правителство?
З. Златанова:
Ако се налага, ще влизаме, да. Давам пример и към предишния
ви въпрос който има отношение. Нека не забравяме, че усвояването
е вече в седмата си година, ако се не лъжа, така че имаме база
за сравнение. И факт е, че, ако цитирам правилно по памет
цифрите, които са в доклада на служебното правителство, ние
имаме досега усвоени 29 процента от средствата за целия период,
докато само за 2013 имаме да усвояваме около 20 за една
година...
Водещ:
Процента.
З. Златанова:
...а за шест сме усвоили... Да, от цялата сума, а за шест
сме усвоили 29. Така че аз лично бих призовала такива разговори
да бъдат избягвани от всички, защото всеки може да извади
аргументи извън контекста, които да бъдат употребявани и с които
да се замерваме. Предпочитам да се хванем за работа заедно и да
работим.
Водещ:
Защо се усмихвате, г-н Дончев?
Томислав Дончев:
Хареса ми последният коментар от страна на г-жа Златанова,
всъщност точно това трябва да се случи - всички трябва да се
хванат и да работят. Междувпрочем подобен анализ и подобен
доклад не е нещо извънредно, той се прави всяка година и е част
от нормалните процедури по анализ на риска. Само че има едно
принципно възражение - артикулирането в средата на годината на
рисковете ужасно обезкуражава всички, които работят в системата.
Да кажеш на всички управляващи органи ОК, нека да свикнем с
мисълта, че може да загубим пари, е да им кажеш работете по
цели, различни от максимума. Трябва да, до последния момент
трябва да се поддържа такова темпо, което да не позволява загуба
на средства.
Водещ:
Изкуствено бодрячество да помпаме до края.
Т. Дончев:
Не изкуствено бодрячество, не може да се поставя цел,
по-ниска от максималната.
Водещ:
От максимума. Г-жо Златанова...
Т. Дончев:
Сметките, сметките...
Младен Червеняков:
Просто най-вероятно усилията не трябва да спадат в нито един
момент от страна на всички. И тук вие зададохте един въпрос
доста некоректно, какво е сравнението. Ами, всяко едно
правителство е имало свои приоритети. Значи, това правителство,
което започна програмния период, имаше първостепенна задача да
бъде сред първите, които ще определят и ще наложат националната
стратегическа референтна рамка, ще започнат договарянето. Знаем
формулата N+2, естествено не можеше да постъпят пари в самото
начало. Следващото правителство имаше за задача колкото се може
повече договарянето да стигне докрай и да се усвоят повече
средства, в момента трябва да се довърши този процес с
максимални възможности за страната.
Водещ:
Тоест парата ще пада сега.
З. Златанова:
Ами, да го кажа така, ако ми позволят господата...
Водещ:
Да.
З. Златанова:
...най-тежките усилия ще бъдат сега. Казвам го дипломатично
напълно.
Водещ:
И доста директно.
Т. Дончев:
Само едно уточнение, за да боравим конкретно с данните.
Около 30 процента са сертифицираните разходи, т.е. нетните
плащания, възстановените плащания от страна на комисията.
З. Златанова:
Точно така. Точно така.
Т. Дончев:
Вътрешните плащания, т.е. плащанията в страната, са около 40
процента. Тоест годишната цел, която има България до края на
годината, е да сертифицира около 1 милиард или около 1 милиард и
100 милиона евро. Предвид факта, че се работи в режим на 100
процента договаряне, предвид факта, че няма спряна оперативна
програма, което в Европа в момента е по-скоро изключение, мисля,
че има всички предпоставки към края на годината да има добър
резултат, т.е. да не загубим средства, както не сме губили до
момента.
Водещ:
Г-жо Златанова, Европа само пари ли е?
З. Златанова:
Не, от мен няма да чуете такова нещо и вие много добре го
знаете.
Водещ:
Да, знам го, защото сме работили и преди.
З. Златанова:
Всъщност именно в Европа...
Водещ:
Не е само да им вземем парите на европейците.
З. Златанова:
Не, не е само пари и фондове, и аз, честно казано, винаги
съм го казвала и може би интересно е, че в момента точно
отговарям за тази част от дейността. Това е в рамките на шегата,
разбира се. Не, не е само пари и фондове, Европа е много повече
от това. Европа е солидарност, Европа е, като казвам
солидарност, тя е много важна и много добре застъпена в
програмата на правителството, но това е друга тема. Но Европа е
солидарност, Европа е права, Европа е законност, Европа е
върховенство на закона и всички тези неща, които поколения наред
европейци са се борили да ги постигнат, и ценности, които ние
трябва да пазим като очите си всеки ден.
Водещ:
Много кратко два въпроса. И тези, които ви поддържат,
правителството имам предвид, и тези, които не ви поддържат,
питат чий човек сте. Тук съзирате ли някакъв капан? Всеки със,
всеки...
З. Златанова:
Огромен капан. Аз ще ви кажа...
Водещ:
Да, всеки със своите цели.
З. Златанова:
Знаете ли, аз преди всичко съм човек на моите двама сина и
на моя съпруг, да започна с това. Разбира се, говорейки в
служебен план, в професионален план, аз съм работила със, хайде
не поколения български политици, но всички цветове правителства
в последните 15 години, това го знаят и тук присъстващите много
добре, политици. И да, разбира се, в тези години съм работила
със, да кажа, може би хиляди експерти, политици, колеги. И това,
което особено много ме радва, е, че съм запазила с болшинството
от тях прекрасни отношения - както професионални, така и
приятелски дори с някои.
Водещ:
Остава впечатление, че всички се пазите, начело с премиера,
да обещавате много. За какво тогава да ви подкрепят хората?
З. Златанова:
Ами, стига сме се подкрепяли заради обещанията. Може би...
Водещ:
Да, де, ама кой е по-добър - този, който обещава всичко, или
този, който нищо не обещава?
Т. Дончев:
Обещанията бяха по време на кампанията.
З. Златанова:
Освен това, това щях да кажа, обещанията приключиха с
изборите, така че...
Т. Дончев:
Точно така, лошото е, че тази програма има много малко общо
с обещанията.
З. Златанова:
Така че важно е това, което се свърши, а не това, което се
обещава, си мисля аз.
Водещ:
Благодаря ви, г-жо вицепремиер.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ