Интервюта
Вицепремиерът Зинаида Златанова: Само Цацаров не стига
30.05.2013

Вицепремиерът Зинаида Златанова: Само Цацаров не стига

- Г-жо Златанова, кои ще са приоритетите в работата ви на вицепремиер, отговарящ за еврофондовете, и като министър на правосъдието?
- И в двете области има много ясни европейски линии, към които трябва стриктно да се придържаме. В областта на европейските фондове има ясно разписани срокове и процеси, които са еднакви за всички държави членки. Приоритетите също са ясни - наваксване на усвояването на средства по сегашния програмен период и планиране на следващия.
В областта на правосъдието европейският коридор, по който се движим, също е ясен - имаме петгодишен доклад на Европейската комисия (ЕК) в рамките на механизма по правосъдие и вътрешни работи, който ни дава представа какво България е свършила и кои от препоръките ни предстои да изпълним до края на годината. Работата, която предстои и в двете области, е много.
- Конкретно какво трябва да се направи в правораздаването до края на годината, когато ще е поредният доклад на ЕК?
- През годините в България имаше няколко поколения стратегии за съдебна реформа, засега нямам намерение да създавам нова. В доклада на ЕК е обобщен опитът от последните години и са посочени основни неща, които следва да се случат в системата на правосъдието и вътрешните работи. Комисията ни препоръчва нов Наказателен кодекс, да се изготви средносрочна стратегия за човешки ресурси в съдебната система, да се гарантира открито участие на всички значими неправителствени и професионални организации при определяне и наблюдение на стратегията за реформи, работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет да се съсредоточи върху ефикасността на съдебната система, да се установи единна и ефективна система за разпределение на случаен принцип на делата, която да се използва навсякъде.
Тези неща не са нови, заради това е много важно да бъдат изпълнени своевременно. Моето виждане е, че е по-добре, първо, да изпълним препоръките на ЕК, отколкото веднага да пристъпим към създаване на нови стратегии.
- Възможно ли е до края на годината да се напише нов Наказателен кодекс?
- Новият Наказателен кодекс е в процес на разработване, трябва да се справим до края на годината. Много разчитам на магистратското съсловие и на академичните среди да съдействат активно за това.
- Случайното разпределение на делата е записано от години в закона.
- Действително този принцип е записан в закона, добре ще е той да се случва и на практика. Самата ЕК признава, че голяма част от законодателната и институционалната рамка в областта на правосъдието и вътрешните работи е създадена и е на мястото си, въпросът е в същинската работа.
- Имате ли амбиция след поредния доклад на ЕК в края на годината да отпадне мониторинговият механизъм?
- Мониторинговият механизъм се прилага спрямо България и Румъния поради всеобщото разбиране, че в сферите на правосъдието и вътрешните работи има сериозни дефицити. За България механизмът се състои от 6 основни показателя и той ще приключи, когато ги изпълним. Приключването е в нашите ръце, много институции са ангажирани.
- Промените, които парламентът приема за спецслужбите, ще имат ли положителен ефект за поредния доклад на ЕК?
- Това, което ЕК, а и българските граждани очакват от системата на вътрешните работи, са конкретни резултати в борбата с престъпността. Това е последователното мнение на ЕК във всеки неин доклад, това се повтаря година след година. А как работата ще бъде организирана институционално на национално ниво, е решение на националните власти.
- Конкретни резултати в борбата с организираната или и с битовата престъпност?
- В показателите на механизма фигурира конкретно борбата с организираната престъпност и корупцията. Не ме карайте да говоря от името на министъра на вътрешните работи, вярвам, че негов приоритет ще бъде и борбата с битовата престъпност.
- Какво трябва да се предприеме, за да е ефикасна борбата с корупцията?
- ЕК има конкретни препоръки - да се използва натрупаният опит от минали случаи, за да се подобри работата на полицията, прокуратурата и съдилищата, да се направи независима оценка на въздействието на националната стратегия за борба с корупцията, да се повери на една-единствена институция задачата да координира борбата с корупцията, да се поддържа нова, независима система за наблюдение, в която участва гражданското общество. Институционалната рамка трябва да бъде подобрена и това ще стане в най-скоро време.
- Прехвърлянето на ГДБОП от МВР в ДАНС и евентуалното изваждане на службата за подслушване и следене от МВР ефикасни ходове ли са?
- Нямам основание да мисля противното. Това е предложение, внесено от депутати, т.е. нямам основание да не се доверя на тяхното виждане.
- В какво състояние заварихте усвояването на средства от еврофондовете? Има ли опасност да не бъдат усвоени пари?
- Опасност има. Рискът от загуба на средства до края на т.г. е оценен от служебното правителство на 277 млн. евро. Това означава, че ние трябва да предприемем спешни мерки по намаляване на този риск. За съжаление, времето е напреднало, сроковете текат, ние нямаме влияние върху тях. Трябва ни малко време за анализ, за да сме наясно колко от тези средства могат да бъдат спасени и ако не какви изводи да направим за следващия програмен период.
- Средствата в кои области са?
- По всички оперативни програми на ЕС, няма “шампион” по загуба на средства. Логично е, че там, където има повече средства, рискът от загуби е по-голям.
- Коя е най-спешната ви задача като правосъден министър?
- Избягвам категории най-спешен, по-спешен. Задачите са много и те трябва да вървят паралелно, а не някои да изостават за сметка на други. Предстои да наваксаме с изпълнението на препоръките на ЕК, да разрешим въпроса със съдебните сгради, специално в София, искам да започнем много конструктивна работа с ВСС.
- Как ще разрешите въпроса с калинките, за който сте информирали вече премиера?
- Избягвам да използвам подобни епитети. Става дума за проверка на инспектората на Министерството на правосъдието, която е установила, че около 80 служители са назначени без конкурс, какъвто се изисква по закона за администрацията. Трябва да се запозная с конкретните причини случай по случай как и защо това е допуснато и да взема решение как да постъпя.
- Решихте ли кого ще предложите за свои заместници?
- Екипа ще коментираме тогава, когато е готов. Със сигурност ще търся компетентни и знаещи хора.
- Кой ви предложи поста?
- Министър-председателят Пламен Орешарски - единственият, който има това право и възможност.
- Вие защо приехте?
- Защото за мен да работя за държавата, е въпрос на призвание. Моментът, в който се намираме, от гледна точка на европейските приоритети на страната е важен и ключов за това какво ще се случи през следващите няколко години - и в областта на еврофондовете, и в областта на съдебната реформа. Чувствам се подготвена, има какво да дам от знанието, което съм натрупала, и от компетентността си, за да се справя България по-добре и да стои по-добре в рамките на ЕС.
- Това, че познавате ЕК отвътре, ще улесни или ще затрудни работата ви сега?
- Всяко познание повече, всичко, което човек е научил в кариерата си, му е от полза. Надявам се, че този опит, както и предишният ми опит в сферата на държавната администрация, ще ми бъде от полза.
- Как ще отговорите на критиките, че ще правите съдебна реформа, без да имате и ден стаж като действащ магистрат?
- Няма да влизам да съдя, нито ще съм прокурор. Правомощията на министъра на правосъдието са посочени в закона, смятам за свой дълг да ги изпълня така, че тези, които правораздават и са в съдебните зали, да се чувстват по-независими и по-спокойни, за да могат да вършат отговорно работа.
- Виждате ли в лицето на главния прокурор Сотир Цацаров съмишленик, с когото да извършите успешна съдебна реформа?
- Активността на сегашния главен прокурор бе оценена от всички граждани през последните месеци. Иска ми се да вярвам, че тази негова активност ще се пренесе и в по-ниските нива на прокуратурата, за да се възстанови чувството за законност и справедливост, както искат българите. Ще се съгласите, че главният прокурор сам няма как да направи това.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ