Интервюта
Зинаида Златанова: Без политически консенсус съдебна реформа няма как да има
30.05.2013

Зинаида Златанова: Без политически консенсус съдебна реформа
няма как да има


Българско национално радио, Програма "Хоризонт", "Неделя 150", 9
юни 2013 година, 10.10 часа


Водеща Лили Маринкова:
Българският вицепремиер и министър на правосъдието Зинаида
Златанова пред "Хоризонт" по повод на вашите срещи през
седмицата и, разбира се, това, което представлява интерес за
българските граждани, свързано със съвместното писмо на министри
на вътрешните работи на Великобритания, Германия, Австрия и
Холандия срещу така наречения социален туризъм, ако използваме
този израз, той трябва да бъде обяснен. . . и какво се случи
около това писмо.
Зинаида Златанова:
Добър ден. . .
Водеща:
Добър ден.
З. Златанова:
. . . на слушателите на "Хоризонт". Социален туризъм - с този
термин обозначават някои държави, членки на Европейския съюз,
феномена, че граждани на други държави членки се опитват да
пребивават в съответната страна и да се ползват неправомерно от
социалната система на другата държава, така, най-просто
обяснено. И това, общо взето, е залегнало и в. . . това са и
притесненията в писмото на четиримата министри. Това, което
Европейската комисия направи в отговор, беше, че няма как да
бъде променена. . . да бъдат променени принципите на свободно
движение на хора в Европа. И аз като правосъден министър също
заявих, че това. . . категорично България не е съгласна и няма
да позволим да бъдат променяни правила, които са в самата основа
на европейската интеграция, които са в самата основа на
вътрешния пазар, а и специално във времена на криза са много
важни, за да може да се възстанови растежът в Европа и работните
места.
Водеща:
По отношение на обещания достъп на български граждани до
трудовия пазар и разширяването на тези възможности до края на
годината, запазват ли се тези перспективи?
З. Златанова:
Точно така, точно така, както е залегнало още в договора за
присъединяване на България към Европейския съюз, в началото на
следващата година, тоест от 1 януари 2014-а, българските
граждани ще имат пълен достъп до пазара на труда на територията
на целия Европейски съюз.
Водеща:
Но в какво е възможната злоупотреба с достъпа до социалните
програми и средства?
З. Златанова:
Ами, вижте, те са най-различни. Давам като пример, да речем,
един гражданин се ползва от обезщетенията за безработица
примерно в две държави, например ви казвам, регистриран е като
безработен и в България, и примерно в Германия. Има много такива
примери, те са от нашето ежедневие. За това става дума. Сама
разбирате, това. . . Ясен пример ли давам, достатъчно ясен ли е
този пример?
Водеща:
Да, особено актуален даже, бих казала.
З. Златанова:
Например, да, или пък работи без да плаща социални осигуровки,
или пък работодателят не го осигурява, споразумели са се. Това
са нарушения, които съществуват във всяка една държава, нали,
включително и в нашата, а и не само в нашата. Така че става дума
за тези неща. И също така един от аргументите ни, на България,
срещу това да се променят по какъвто и да било начин правилата
за свободно движение, един от аргументите ни е, че с тези
явления, с незаконно ползване на социалните системи на която и
да било държава, ние като правителства имаме аргументи да се
борим по друг начин, а не чрез ограничаване на свободното
движение, тъй като това са, така, незаконни действия, нарушения,
за които имаме други инструменти като правителства за
противодействие. . .
Водеща:
Други новини, свързани с Европейския съюз, от гледна точка на
публикациите, че ние губим пари за еврофондове. Назовават се
различни числа. Каква е истината? За какво става дума?
З. Златанова:
Ами, аз откакто поех позицията на вицепремиер, координиращ
работата по европейските фондове, не съм назовавала никога
различни числа. Числото е едно и също и то е 272 милиона евро
или около 600 милиона лева. И това число на мен ми беше завещано
от служебния вицепремиер г-жа Цанова, която между другото много
професионално и, така, честно беше описала ситуацията, а тя е,
че наистина в последните месеци, даже бих казала година,
България изостава сериозно в усвояването на средствата. И това.
. . за съжаление тези закъснения те се натрупват във времето. И
ако сме закъснели в един период от време, примерно преди 6
месеца, следващите 6 месеца ще ни бъдат още по-трудни. Защото по
правилото N+2 и N+3 ние три години след като сме ги договорили,
съответно вече от тази година две години след като сме ги
договорили, губим, ако не сме ги разплатили с бенефициентите,
ако не сме ги разплатили с фирмите, ние ги губи безвъзвратно и
трябва да ги върнем на Брюксел. Така че рисковите проекти, които
в момента са в риск по различните оперативни програми, са на
стойност 272 милиона евро. Не е задължително да загубим всичките
тези пари, но е много вероятно да загубим голяма част от тях.
Водеща:
По отношение на първите реакции към българското
правителство. Може би вече имате някакви знаци и някакви
индикации на дипломатичен език. Има ли проблем с това, че
българското правителство бе съставено с гласа на една
националистическа формация?
З. Златанова:
Аз лично такива индикации и сигнали не съм видяла и не съм
усетила и намек на такива сигнали. Вижте. . . имате предвид
вероятно партия "Атака". Това. . .
Водеща:
И единия глас, който осигури нейният лидер по отношение на
кворума.
З. Златанова:
Вижте, това е. . .
Водеща:
Това казват, че било златната акция. . .
З. Златанова:
Това е една партия, която е избрана в българския парламент
по напълно демократичен път. И в този смисъл не очаквайте някой,
както вие се изразявате, от чужбина да изрази каквото и да било
притеснение. . .
Водеща:
Не някой, не някой, Европейската комисия.
З. Златанова:
. . . или безпокойство, нито съмнение. . . Не, не, не. Аз. .
. няма как Европейската комисия да се намеси във вътрешните
работи на държава членка, още повече когато има демократично и
свободно проведени избори и правителството е резултат от такива
свободно и демократично проведени избори.
Водеща:
Колкото и фундаментална да е ролята на тази
националистическа формация. А може ли да кажете каква е връзката
с механизма за контрол и проверка, тъй като бяха задействани по
времето на управлението на ГЕРБ мащабни, мащабни начинания -
специализираната прокуратура, специализирания съд, борбата срещу
незаконно придобитото имущество, разбира се, всички тези
спецакции, полицейски, в борбата с организираната престъпност,
знаковите дела? Къде са вашите акценти? Вие как гледате на
наследството?
З. Златанова:
Наследството е описано, слава богу, още миналата година в
5-годишния доклад на Европейската комисия за напредъка в
областта на правосъдие и вътрешни работи, знаете, по шестте
критерия. И фактът, че механизмът не беше прекратен миналата
година в този 5-годишен доклад, фактът, че на България беше
дадено много по-дълго време от обикновено, именно 18 месеца, за
да навакса това, което още има да се върши, говори, че както и
преди 7 години, в далечната 2007-а, както и в далечната 2006-а,
когато механизмът беше въведен за България и Румъния, така и
миналата година все още България не отговаря на тези нива на
съдебните, на правосъдните, правоохранителните институции, които
са нормални за страните членки и за Европейския съюз. Това е
истината, след като все още мониторингът продължава. Аз
нееднократно казах, че моята цел е да си изпълним показателите,
по които ни наблюдават вече седма година, и да си изпълним
препоръките на Европейската комисия. Много бих искала, тук
отварям една голяма скоба, аз го четох на глас няколко пъти
почти целия доклад с всичките му препоръки по много медии, много
бих искала всички институции, които са отговорни за изпълнение
на тези препоръки, защото това не е само министърът на
правосъдието, да бъдат питани, както аз съм питана през ден,
кога смятат да изпълнят тези препоръки, докъде са стигнали.
Значи, това са Висшият съдебен съвет, това е комисията за
конфискация на незаконно придобитото имущество, това са
институциите, които се борят с корупцията и т.н., и т.н. Тоест
от всички тези институции, плюс, разбира се, Министерство на
правосъдието като координатор, зависи кога ние ще изпълним тези
шест критерия, кога ще си изпълним препоръките и кога ще бъде
прекратен този механизъм. Така че. . . говорейки за
наследството, аз няма да кажа нищо повече, освен това, че
фактът, че мониторингът не е прекратен, говори сам за себе си.
Водеща:
Но трябва да кажете повече, тъй като вицепремиерът Цветанов
беше свързван с основната деятелност по тази тема и. . . разбира
се, една голяма част от парадоксите в България са, че при
идването на ново правителство то абсолютно зачертава
предходното, включително и в тази област, в която би трябвало да
има приемственост. И ето парадокса - Цветанов отиде в Брюксел,
за да каже, че тези промени в структурите на националната
сигурност са прибързани и опасни и също така, както се
забелязва, е потърсил подкрепа в Европейската народна партия
заради собственото си положение. Нормално ли е. . . официалният
човек, който се занимаваше с борбата с организираната
престъпност, да бъде подложен на това, на което той е подложен в
момента - отнемане на имунитета поради бездействие. . .
З. Златанова:
Знаете ли, това, което не е нормално, на мен не ми се вижда
нормално, е човекът, който до вчера, както вие сама казвате, се
е занимавал с всичките тези въпроси, да отиде, и който се е
борил, по неговите. . . по думите на самия него, страната да
бъде приета в шенгенското споразумение например час по-скоро, не
е нормално той да отиде и да каже, че. . . тези неща, които е
казал, които и вие цитирате, в Брюксел. . .
Водеща:
Впрочем може би вие по-точно ще кажете какво. . .
З. Златанова:
. . . по отношение на страната. . .
Водеща:
. . . какво точно и пред кого.
З. Златанова:
Аз не нямам представа какво е казал, аз чета, както вас,
медиите, тъй като аз на тези срещи не съм присъствала с
Европейската народна партия. Това, което е в медиите, аз се
информирам от там за срещите на г-н Цветанов в сегашното му
качество на депутат. Така че. . . Но това не е нормално, също
така, както не беше нормално. . . Нека да уточним, че г-н
Цветанов не го прави това за първи път. Преди 2009 година,
тогава, когато партията му беше един вид опозиция, преди да бъде
в парламента и да влезе в управлението, г-н Цветанов правеше
точно същото. В Брюксел той обясняваше как, с две думи, в
България нещата са толкова зле, че ние сме приети. . . вие си
спомняте думите му, че България е приета по политически причини
в Европейския съюз, че не заслужава да е в Европейския съюз.
След което, когато стана вътрешен министър, той започна да
убеждава същите тези хора, на които беше говорил как България не
става за Европейския съюз и не е подготвена, той започна да ги
убеждава, че България трябва да бъде приета в шенгенското
споразумение, което е още по-висока степен европейска
интеграция, вие знаете. Тоест там се изисква още по-голяма
степен на доверие, отколкото дори членство в самия Европейски
съюз. Това е, нали, така, една сфера на сигурността, където
трябва ни вярват още повече дори. Така че. . . нали, обяснявам
ви го толкова дълго, защото искам да разберете, че този вид
действия от български политици, аз съм била свидетел и друг път
в годините назад, те не постигат нищо друго, освен това, че за
съжаление страда цялата страна и за съжаление всички ние сме
подложени на това да има едно такова мнение за нас като българи,
като държава, като народ, че това е. . . че ние не заслужаваме
да бъдем там, където сме. На мен лично като човек, който се е
занимавал повече от 15 години с европейска интеграция, ми е
страшно болезнено това.
Водеща:
Добре, но нали в Брюксел имат много добра информация за
действията на Цветанов, още повече като един такъв радетел за
промяната в България, и те биха могли да знаят, ако той е имал
функцията да не пречи на това нерегламентирано подслушване.
Тоест. . .
З. Златанова:
Ами, вижте, аз вече не говоря от известно време от името на
Брюксел и нямам право да говоря от името на Брюксел. Аз съм
сигурна, че бившите ми колеги от комисията могат да обяснят
каква информация точно имат, ако желаят да обяснят, или не. Така
че нека да не. . . пак казвам, нека да не използваме за всичко
Брюксел като, така, една последна инстанция. Защото това, което
в момента в България се случва по този въпрос и по повод тези
инциденти с подслушването, ако мога така да ги нарека, както
разбирам, е в ръцете на прокуратурата. Моля ви, не ме карайте, а
и няма да чуете от мен да коментирам текущи разследвания или
дела, които не са приключили.
Водеща:
Не, напротив, важна е. . .
З. Златанова:
Просто това от мен няма да го чуете. . .
Водеща:
Важна е. . .
З. Златанова:
Не, не е редно, не е редно. . .
Водеща:
Ето тук. . .
З. Златанова:
Аз мисля, че тази практика трябва. . . знаете ли, нека
заедно с вас заедно да я прекратим, защото тя не беше добра и
доведе до много тежък конфликт между институциите, доведе до
много тежки поражения в съдебната система и отново говорим за. .
.
Водеща:
Коя практика?
З. Златанова:
Това да се коментират текущи разследвания и съдебни дела,
което вие в момента се опитвате да ме накарате да направя. Няма
да ме чуете да го правя.
Водеща:
Да, само мога да кажа, че би било изключително голям провал,
ако това обвинение не се докаже, ние се компрометираме двойно -
както във вътрешен план, така и в този, за който говорим, във
външен. Но за мен е важно да кажете на нашите слушатели каква е
връзката между оценките в механизма за наблюдение и съдействие,
за контрол и съдействие и отпускането на еврофондовете. Връзка
има, нали така?
З. Златанова:
Връзка няма абсолютно никаква. Механизмът за наблюдение е
инструмент, който, пак казвам, беше установен 2005 година с
договора за присъединяване, защото се бяха установили сериозни
слабости в сферата на правосъдието и вътрешните работи в двете
държави - България и Румъния.
Водеща:
По времето на тристранната коалиция, по времето на Сергей
Станишев апропо.
З. Златанова:
Ами, така, значи, България води преговори от 1999 година. От
1999 година до 2005 година България не успя да докаже, че в
тази сфера може да се справи без мониторингов механизъм след
присъединяването, нека да го кажем така. Тоест това са поне три
правителства. Оттам нататък. . .
Водеща:
Но еврофондовете бяха спрени по времето на тристранната
коалиция.
З. Златанова:
Именно. Вие ме питахте има ли връзка между механизма за
мониторинг и еврофондовете. Аз се опитвам да обясня. . .
Водеща:
Да тогава беше казано, че заради корупцията са спрени.

З. Златанова:
Тогава беше, това беше, нека да кажем, че това не бяха
еврофондовете в сегашния им вид, това бяха предприсъединителните
фондове, и то по едни инструмент, наречен ФАР. Случаят от 2008
година в последните четири години непрекъснато се генерализира и
се напълно променя смисълът на това, което беше. Ето, и вие сте
толкова опитен журналист и следите събитията, бяха спрени
еврофондовете, аз не искам да генерализираме и искам да сме
точни в тези неща, защото, първо, не бяха спрени еврофондове, а
бяха спрени предприсъединителни фондове, и, второ, бяха спрени
само по един инструмент в едно министерство. Така че . . .
Водеща:
Може би съм жертва на пропагандата на ГЕРБ, която ги взе на
въоръжение . . .
З. Златанова:
Ами, е, сега вие го казвате, не аз. Не бих изразила, но
разбирате ли каква разлика има във фактологията...
Водеща:
Да. Тя беше искра на живот . . .
З. Златанова:
. . . разбирате ли каква разлика има във фактологията. Така
че аз виждам своята работа в това, и в двата ресора да спазваме
правилата и процедурите, и закона. Това е, нищо повече, нищо
по-малко.
Водеща:
Само си мисля, като министър на правосъдието да не би така
да минимализирате аферата по САПАРД, с тези думи в момента.
З. Златанова:
Не ви разбирам, какво за аферата по САПАРД?
Водеща:
Да не би да минимализирате нейното значение, тъй като тя
също някак си остана на заден план?
З. Златанова:
Аз, доколкото знам, там има... това дело е приключило.
Водеща:
Всъщност не.
З. Златанова:
Така че . . .
Водеща:
Всъщност не.
З. Златанова:
Така че. . . Ами значи пак отиваме до това, че няма да го
коментираме, след като не е приключило, то е в ръцете на
правосъдието. И не виждам никаква връзка между това, че аз съм
министър на правосъдието и делото по САПАРД, честно да ви кажа,
защото няма такава.
Водеща:
Напротив, това беше много голяма колизия в самата съдебна
система.
З. Златанова:
Госпожо Маринкова, министърът на правосъдието не
правораздава, не правораздава...
Водеща:
А какво по-точно мислите да направите в областта на
правосъдието?
З. Златанова:
Не съди и не обвинява, това е работа на съдиите и
прокурорите. Аз...
Водеща:
Вашият анализ? Много се учудвам на твърдението ви вчера пред
Иван Гарелов, че ние трябва да се откажем да търсим политически
елементи в съдебната система. Крайно време е да не виждаме
политически елементи в съдебната система, цитирам. Това при
положение, че има толкова проблеми с Висшия съдебен съвет и
нашумяха случаите Венета Марковска, Галя Гугушева, или пък с
тези изключително позорни назначения, своеволни назначения,
изглежда много голямо изискване от ваша страна.
З. Златанова:
Аз имах предвид нещо друго. Хубаво е, че пак повдигате този
въпрос, за да мога да го обясня още по-ясно. Аз казах, че бих
искала да спрем политизирането на конкретни дела и разследвания.
Защото отново, вашият колега Гарелов също така опита да говорим
за случая с господин Цветан Цветанов, и аз тогава казах -
вижте, нека да спрем. И отново призовавам по "Хоризонт" - нека
спрем да политизираме дадени конкретни дела и конкретни
случаи...
Водеща:
Още един аспект.
З. Златанова:
. . . с които се занимават съответните институции, а не като
цяло. И наистина твърдо съм убедена, че политика в конкретни
съдебни дела не трябва да има и никога не трябва да допускаме,
тъй като вече там говорим за един друг тип държава, нали
разбирате, а не демократична и правова, в каквато ние живеем.
Водеща:
Искам да ви кажа, че има опасност да ви обвинят като
правителство, че размазвате опозицията, че вие политически
преследвате опозицията, но това е . . . Точка по въпроса, щом не
желаете. Има такъв аспект. Сега, какво все пак ще направите в
съдебната система и нейните вече познати порочни кръгове?
З. Златанова:
Плана за действие, който аз смятам да следвам като министър,
най-непосредственият план за действие, незабавните действия,
които смятам да предприема, те са много добре описани в
петгодишния доклад на Европейската комисия. Там всичко, което не
е свършено в последните пет години и което би трябвало да бъде
свършено. . .
Водеща:
Добре, повтаряме се на тази тема. Сега ми кажете. . .
З. Златанова:
...и което е плод на дълъг анализ. . . Не, не, вижте, това е
плод на анализ, в който... на дълго наблюдение и на дълги
разговори на Европейската комисия с българските институции.
Съжалявам, че се повтарям, но ние друг план в момента нямаме. А
кога ще имаме друг план? Позволете да кажа какво, какво смятам
да направя в най-скоро време.
Водеща:
Заповядайте, да.
З. Златанова:
В най-скоро време възнамерявам да събера неправителствените
организации в съдебната област, така, в областта на
правосъдието, те са изключително компетентни, трябва да кажа,
това, мисля, не е тайна за никой, и заедно с тях да направя
срещи с всички парламентарно представени партии, за да може да
видим заедно с неправителствения сектор имали поне няколко точки
на консенсус, по които ние можем да вървим с реформата напред.
Поне няколко, защото, знаете ли, без политически консенсус
съдебна реформа, такава, каквато я искат гражданите от нас, няма
как да има, защото това е преди всичко и най-вече законодателна
работа. Тук изобщо не ви говоря за потенциална промяна в
конституцията, аз по този въпрос имам, така, по-консервативни
възгледи, но поне що се отнася до законодателната работа бих
искала директно парламентаристите да влязат в диалог с
неправителствения сектор. Защото, знаете ли, парламентът е
избран от гражданите и трябва да се отчита на гражданите, както
министърът се отчита на парламента, тъй като е избран от него.
Много бих искала да скъсим този път, разбирате ли. Много бих
искала лице в лице гражданският сектор с тези, които трябва да
променят системата, аз лично бих приела с удоволствие, и ще
направя това, ролята на посредник между тях, за да видим какво е
възможно, имаме ли три точки или две, или колкото имаме, на
консенсус между всички партии, за да вървим напред и да направим
нещо, което трябва да се случи само с консенсус. А иначе, пак
казвам, пет години Европейската комисия ни дава едни и същи
препоръки, ние не ги изпълняваме. Съгласете се, ще се повторя
още сто пъти за това, съгласете се, че не е сериозно да не сме
ги изпълнили.
Водеща:
Като казвате консервативно отношение, без промени в
конституцията, държите да декларирате.
З. Златанова:
Ами вижте, аз го казах и вчера, аз не декларирам нищо. Ако
има воля в политическите партии, в парламента, ако има
конституционно мнозинство, разбира се, това ще бъде чудесно. Но
аз винаги подхождам с голямо съмнение тогава, когато някой ми
казва, че не може да направи три малки ясни стъпки, а иска да
отиде към една голяма стъпка, която е много трудна. На мен това
обикновено ми прилича на бягане от отговорност и на нежелание да
се свърши работата.
Водеща:
Сега, по отношение на агенцията, на институцията, наречена
БОРКОР, тъй като тук е и г-жа Елеонора Николова, да говорим за
това, което вие очаквате или очаквате отчет, предполагам, по
този въпрос, или обещахте промени в тази насока?
З. Златанова:
Не, не съм обещавала никакви промени, аз обещах просто да се
запозная с работата на БОРКОР, да се запозная с техния отчет,
ако има такъв наличен, и да се срещна, разбира се, с тези
колеги, за да обсъдим как те могат да бъдат най-ефективни,
ефективни ли са достатъчно сега и по какъв начин да продължи
работата, тъй като в препоръките на Брюксел пише, че трябва
корупцията да се. . . борбата срещу корупцията би трябвало да се
координира от едно място. Дали това ще е БОРКОР или някакво
друго място, заедно с колегите от БОРКОР може би ще обсъдим и ще
стигнем до някакъв извод. На този етап това мога да кажа.
Водеща:
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност, както му е името, получи
междувременно подкрепата на г-н Мандметс, отговарящ за България
в генералната дирекция на Европейската комисия. Доста
своевременна реакция. Струва ми се, като че ли са дочакали
вашето питане и веднага реагираха по повод на...
З. Златанова:
Значи, този г-н Мандметс, да, сега разбрах за кой ми говорите,
значи, г-н Реналдо Мандметс е един чудесен мой бивш колега,
който отговаря обаче за европейския фонд за регионално развитие
в Генерална дирекция "Регионално развитие", т.е. той. . . как да
кажа, не е специалист точно в областта на корупцията. По-скоро
той е специалист в областта на европейските фондове.
Водеща:
Чудесно, би трябвало да разберем в скоро време какви са идеите
ви по този въпрос, но не изговорихме основното за 7-годишния нов
период, който предстои, и за това, което се планира. Може ли да
кажете, да разширите информацията? Вие всъщност изпаднахте в
противоречие с Томислав Дончев по отношение на приоритетите.
Сега бихте ли ги назовали?
З. Златанова:
Аз няма как да съм. . .само ми припомнете какви приоритети е
назовал Томислав Дончев, за да сме изпаднали в противоречие с
него?
Водеща:
Трябва да прочета тази информация, той оспорва казаното от вас.
З. Златанова:
Но знаете, че сме изпаднали в противоречие.
Водеща:
Разбира се.
З. Златанова:
Не, знаете ли, няма никакво противоречие, защото просто
приоритети засега няма. А няма приоритети в планирането на новия
7-годишен период, защото предишното правителство не си е
свършило работата.
Водеща:
Е това оспорваше Дончев.
З. Златанова:
А-а, вероятно това е оспорвал, т.е. ние не се разминаваме в
приоритетите, защото никой от нас няма приоритети, а няма,
защото тези неща се изработват две-три години преди да започне
планирането на новия програмен период обикновено, в нормалния
случай, разбирате ли? Сега, ние за 6 месеца ще наваксаме, нямаме
избор просто, трябва да наваксаме това, което не е свършено.
Включително аз давам. . . така, най-лесният ми пример е например
стратегията в здравеопазването, че България няма визия, нито
стратегия в областта на здравеопазването. А знаете, че това е
един сектор, който изключително остро се нуждае от финансиране,
и Европейската комисия е проявила разбиране, че, да, наистина
България ще е една от малкото държави, която би могла да получи
финансиране в здравеопазването, защото за много държави това
няма да се случи, но при условие, че има стратегия. За съжаление
ние към... дата сме днес 9 юни ли, мисля, да, стратегия по
здравеопазване нямаме. Тоест нали разбирате в каква степен на
изостаналост се намираме?
Водеща:
По принцип защо. . .
З. Златанова:
Давам го като пример. Ами не знам, това трябва да питате
предишното правителство, не знам.
Водеща:
Не, не, не, много по-назад. . .
З. Златанова:
Аз нямам обяснение.
Водеща:
. . .много по-назад във времето, става дума за тези приоритети,
които не бяха по време на преговорите начертани, не бяха
положени, както за образованието, така и за здравеопазването. .
.
З. Златанова:
По време на кои преговори?
Водеща:
Когато се водиха предприсъединителните разговори.
З. Златанова:
Предприсъединителни разговори, г-жо Маринкова, нито в
образованието, нито в здравеопазването не са се водили, тъй като
там няма европейско законодателство. Моля ви се, моля ви се.
Там няма. . .
Водеща:
Поставянето на акценти върху тези два проблема. . .
З. Златанова:
Предприсъединителните преговори се водеха само в сферите, които
са регулирани на общностно ниво, и . . . там екология, знаете,
селско стопанство и т.н. В този програмен период, който в
момента тече, вие може би това имате предвид, преговорите по
сегашната финансова рамка, в този програмен период, който сега
тече, напротив, пари за здравеопазване и за образование бяха
договорени. Аз също бях част от този екип, вие сте права да. . .
нали, да търсите и от мен отговорност, напротив, пари бяха
договорени съответно в оперативна програма "Управление на
човешките ресурси" са парите по образование и наука, които са,
ако не се лъжа, между 400 и 500 милиона, и по здравеопазване. .
. не са пред мен цифрите, така че няма да ги казвам, по
здравеопазване средствата за здравна реформа, за бърза помощ, за
саниране на болници бяха предвидени в оперативна програма
"Регионално развитие". Тоест и в този програмен период ние имаме
пари. Друг е въпросът, пак, нали, вече до проблема как се
разплащат тези пари, с каква скорост и дали няма да ги загубим.
Но това е по отношение на сегашния програмен период, който
изтича края на тази година. Но този, който започва в началото на
следващата, за който аз говоря с тревога, че ние нямаме, че
планирането ни изостава, тъй като ние трябва да проведем
преговори с Европейската комисия между юни и септември и после
най-късно до края на годината, за да се разберем за тези
приоритети, а за да имаме защитими приоритети, ние трябва ясно
да кажем не само на Брюксел, ние трябва да кажем и на
българските граждани какво смятаме да правим и, забележете, не в
следващите четири години, което е нормалният мандат на едно
правителство, а в следващите седем години. Тоест тук говорим за
поне две правителства, които ще трябва да изпълняват тези
приоритети. Така че, разбира се, тук му е мястото да кажа, че
също така в спешен порядък аз искам да консултирам този работен
документ, който ние имаме като един първоначален проект, с целия
неправителствен сектор, със социалните партньори, за да имаме
съгласието на обществото какво да се прави не за четири, а за
седем години. Но отново, много ми е трудно, защото аз нямам на
какво да стъпя, аз нямам какво да съгласувам с тях в момента,
тъй като половината стратегия, половината от важните сектори на
мен ми липсват.
Водеща:
Не разбирам, какво ви липсва?
З. Златанова:
Стратегически документи в секторите - здравеопазване,
образование, електронно правителство, облекчаване на бизнес
климата и много други такива. Липсва ми визия, която предишното
правителство не е изработило и върху която би трябвало да стъпят
всичките тези програми.
Водеща:
Това е много особен ангажимент на вашето правителство, тъй
като трябва да стъпи действително. . .
З. Златанова:
Точно така.
Водеща:
. . . върху един много широк. . .
З. Златанова:
Точно така.
Водеща:
. . . консенсус без да има. . .
З. Златанова:
Точно така.
Водеща:
. . . то самото такъв кредит на доверие. . .
З. Златанова:
Точно така.
Водеща:
. . . чак толкова обширен. От друга страна, тъй като вие
споменахте, че работихте заедно с Меглена Кунева в онзи период,
тя беше обещала да се пребори с групировките в България.
Спомняте ли си?
З. Златанова:
Честно казано, такова обещание не си спомням, може би нещо
пропускам, било е отдавна.
Водеща:
Беше притисната да обещае, че ще се пребори с групировките в
България и затова има съответните документи, но нали не е
въпросът в това. А да ни кажете как гледате на тези публикации,
на тези слухове, че е имало частна ГДБОП в България?
З. Златанова:
Не ми се ще да вярвам, не ми се ще да вярвам, защото ако е
така, това е нещо, нали, освен че е незаконно, това е нещо,
което ни връща, така, в едни по-други времена, за които всички
си спомняме не с особена радост. Не ми се иска да вярвам. Това
ми е коментарът. Просто. . . Какво да коментирам повече... Аз
нямам повече информация от вас в момента, защото, нали, както
казах, тези неща са предмет на разследване очевидно. И много се
надявам, че. . . да се окаже, че това не е вярно, че наистина са
само слухове, както казахте вие, защото противното би било, как
да кажем, дори страшно за една демократична и правова държава.
Водеща:
А иначе във вашите прерогативи като вицепремиер кои други
неща наблюдавате освен тази област, за която говорихме?
З. Златанова:
Еврофондовете и нека да изчакаме, ресорите на вицепремиерите
се определят със заповед на министър-председателя. . .
Водеща:
Когато. . .
З. Златанова:
. . . не бих искала от негово име да говоря.
Водеща:
. . . екипът бъде попълнен.
З. Златанова:
Да, точно така. Нека да видим какво ще реши г-н Орешарски.
Водеща:
Благодаря за това начално интервю. И успешна работа ви
пожелавам по-нататък.
З. Златанова:
Благодаря и на вас. . . успешно на "Хоризонт".
Водеща:
Г-жа Златанова. Всичко добро.
З. Златанова:
Всичко хубаво.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ