Интервюта
Диана Ковачева: На Висшия съдебен съвет би следвало да се даде кредит на доверие 100 дни
30.09.2012

София, 30 септември /Димитър Абрашев, БТА/

Като правителство на съдебната система на Висшия съдебен съвет би следвало да се даде кредит на доверие 100 дни, каза в интервю за БТА министърът на правосъдието Диана Ковачева.
Нека да изчакаме 100 дни ВСС да стартира и да  приеме вътрешните си правила, членовете да се опознаят и да  конституират комисиите. И по-задълбочено да погледнат
проблемите, отбеляза министърът.  Добре е новият ВСС да започне на чисто, със  своята собствена визия за съдебна реформа. Съветът няма време да се ориентира дълго и трябва незабавно да предприеме действия,  смята Диана Ковачева. Тя препоръча на ВСС да подготви програма  за реформа в съдебната система поне за една година напред. Не очаквам до Нова година да бъде решен проблемът с натовареността на магистратите, каза министър Диана Ковачева  в отговор на въпрос.
Смятам, че кандидатурите за поста главен прокурор трябва да са поне три, за да имаме истинска състезателност,  каза министърът на правосъдието. Смисълът на това, което се
случи с ВСС е, че се поставя различен стандарт, под който вече е трудно да се падне и той трябва да бъде следван при избор на  всички подобни длъжности - главен инспектор, председател на ВКС. Всички кандидати трябва да преминат тези публични процедури, е  позицията на министъра на правосъдието Диана Ковачева.

Следва цялото интервю:

Въпрос: След дни започва работа новият състав на ВСС. Дали тези двайсетина новоизбрани са отличниците на  системата?
Отговор: Засега можем да оценим само процедурите  за избор, предложени от Министерството на правосъдието и приети  от Народното събрание, както и дали различните от досега прилаганите процедури дават желания ефект.

Въпрос: Но нали говорим за качества на хората?
Отговор: Това беше смисълът на процедурите -  всички да видят качествата на кандидатите. Мисля, че  кандидатите, които събраха куража да се явят и да бъдат
изслушани все пак показаха познаване на проблемите в системата.  Това е първоначалната оценка. Трябва да видим колко задълбочени  са техните познания. А това ще стане в работата им.

Въпрос: Какъв кредит на доверие давате на новия  ВСС?
Отговор: Като правителство на съдебната система,  на ВСС би следвало да се даде кредит на доверие 100 дни. Нека да изчакаме 100 дни да стартират и да приемат вътрешните си  правила, да се опознаят и да конституират комисиите. И по-задълбочено да погледнат проблемите.

Въпрос: Каква оценка пишете на досегашния ВСС?
Отговор: Не съм наблюдавала работата през целия  мандат и мисля, че нямам право да давам оценка. Доколкото този  ВСС имаше върхове и спадове, мисля, че оценката очевидно няма  как да бъде отлична. Но пък от друга страна оценката се дава,  когато мине малко време и приключи мандата на една институция.  Малко от дистанцията на времето страстите да отшумят. Фактът, че днес са натрупани много сериозни проблеми, които така и не намериха решение последните години,  ангажира сериозно следващия ВСС с необходимостта много бързо да  реагира. Нямат време да се ориентират дълго. Трябва незабавно да предприемат действия. ВСС така или иначе започва отново.
Добре е новият ВСС да започне на чисто, със  своята собствена визия за реформа. Те ще поемат решаването почти от нула на проблемите, които ги очакват. Новите членове на ВСС  няма да са обременени от чужди решения и имат право сами да  решават как да постъпят в тази ситуация.

Въпрос: Дали ще може новият състав да започне на  чисто?
Отговор: Смятам, че да. Пасивът, който наследява  основно е дефицитът на време. Това е свързано с обществените очаквания, с които този ВСС е натоварен. Смятам, че един от плюсовете на прозрачните избори е фактът, че дебатът за реформа  в съдебната система беше ясно изнесен в самото общество, той  беше чут. Беше крайно време това да се случи. Обществото беше  привлечено към темата, беше му наложено да участва. Няма човек,  който да не знае, че е избран нов ВСС и това е плюс, но  натоварва новите членове с повишени обществени очаквания и  необходимостта да носят отговорност за обещанията, които поеха.  Този ВСС има шанс да повиши доверието в съдебната система, ако  се справи добре.

Въпрос: Казвате "ако се справи". Къде е пределът и кога сте готова да ударите по масата?
Отговор: Не съм от хората, които удрят по масата. Залагам на сътрудничество и мисля, че мога да разчитам на  такова с ВСС, като председателстващ тази институция. За мен е
много важно да мога да оказвам подкрепа на ВСС в приоритетите,  където се допират гледните ни точки.
Планираме организиране на пет кръгли маси за обсъждане на най-важните проблеми на системата. Новите членове на ВСС припознават тези проблеми като водещи. Мисля си, че  всички трябва да ударят по масата, цялото общество, ако към  началото на следващата година няма конкретни и ясни заявки за  това, че се работи по основните проблеми. Не очаквам до Нова година да бъде решен проблемът с натовареността на магистратите. Но към този момент ВСС трябва да има програма за реформа в съдебната система поне за една година напред.

Въпрос: И като че ли точка номер едно в тази  програма ще е изборът на нов главен прокурор?
Отговор: Така е, това е един от спешните въпроси, които трябва да бъдат поставени на дневен ред.

Въпрос: Не Ви ли се иска да видите повече от  една кандидатура?
Отговор: Задължително е да има повече от една. Дори не обсъждам вариант да има само една. Смятам, че  кандидатурите трябва да са поне три, за да имаме истинска
състезателност. Също така мисля, че смисълът на това, което се  случи с ВСС е, че се поставя различен стандарт, под който вече е трудно да се падне. Той трябва да бъде следван при избор на  всички подобни длъжности - главен инспектор, председател на ВКС. Всички кандидати трябва да преминат тези публични процедури.

Въпрос: Дали ще се получи така?
Отговор: А защо смятате, че няма да се получи?

Въпрос: Кой може да гарантира, че ще има три  кандидатури за главен прокурор?
Отговор: Никой не може да гарантира. Но, ако няма поне три кандидатури това означава, че няма желаещи да  заемат този пост. Най-малкото. А това означава, че тази позиция или е непривлекателна, или е много тежка. Но, все си мисля, че  има достойни хора за това място.

Въпрос: В първото интервю, което дадохте,  когато встъпихте като министър пред БТА казахте, че ваши  приоритети са проблемите с българското гражданство, осъдителните
решения в Страсбург и най-болният проблем - затворите.  Надзирателите пак стачкуват.
Отговор: Така е. От началото на годината са  обработени над 30 000 преписки за българско гражданство и сме  осигурили прозрачно и справедливо движение по тях. По темата със Страсбург - създаде се орган за вътрешноправен механизъм. Мисля, че това е работещ вариант. За шест месеца хората ще  получават адекватно обезщетение, което е много различно от шест  до десет години в Страсбург. Добро решение е това всяка година  да се дадат доклади за направеното по пилотни решения на съда в  Страсбург.

Въпрос: Хванахме последния влак?
Отговор: Да, мисля, че в последния момент, но  имаме позитивен отзвук от Съвета на Европа. Вече правим анализ  на необходимите законодателни промени, свързани с най-честите  нарушения на Конвенцията за правата на човека. 
Темата за затворите - много сериозна тема.  Положителното е, че имаме 10 милиона лева, които ще са изцяло за ремонти. Трагично и окаяно е положението. Но с тези пари ще  ремонтираме две общежития - във Варна и в Бургас. Там ще влязат  600 човека и ще се помогне в проблема с пренаселеността в двата  затвора. Ще се ремонтират болници на затвори, покриви, които  текат.  Що се отнася до сигурността - имаме стъпка  напред с няколко скенера, които са много съвременни. Ще се решат проблемите с внасянето на забранени предмети и наркотици.  Мислим и за системи за заглушаване на мобилни телефони, но  затворите са в центъра на града, поне в София, и това рефлектира върху околните жилищни сгради. 
Проблемът с надзирателите е сериозен - те имат  право да изискват допълнителни пари. От друга страна тези  средства не са заложени в бюджета за 2012 г. Вече водим  разговори с Министерството на финансите да включим пари за  надзирателите в бюджета за следващата година. Но и надзирателите трябва да бъдат взискателни към себе си. Много често самите те  участват в схеми по внасяне на забрани предмети. Те също трябва  да се погрижат да изчистят къщичката си и да имат адекватни  изисквания. Тяхното положение наистина е тежко, те работят в  трудни условия. Без да са осъдени, те са всеки ден там.  Заплатите не са високи, има какво още да се желае, но
постепенно.

Въпрос: Има ли светлина в тунела да се намерят пари?
Отговор: Надявам се, че ще решим проблема. Нека  не го предрешаваме.

Въпрос: Всъщност колко пари ви трябват?
Отговор: За около 6 000 човека по 60 лева на  месец на човек. Става думи за милиони, а не за хиляди, които  могат да се намерят по-лесно.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ