Интервюта
Диана Ковачева: Съдебната система и в частност ВСС трябва да изработят вътрешни съпротивителни механизми за отстояване на своята независимост
30.08.2012

Водеща Силвия Великова:
Изборът на нов Висш съдебен съвет се сочи от анализаторите като ключово събитие за започващия нов политически сезон, разбира се, и съдебен. За това сега ще говорим с правосъдния министър Диана Ковачева. Добро утро, г-жо Ковачева.
Диана Ковачева:
Добро утро.
Водеща:
Висшият съдебен съвет днес се събира, за да обсъди поредната порция от проверки, извършени от инспекторатите във връзка с кандидатите за членове на ВСС. Това изглежда процедура, но е важно. Какво дотук ви прави впечатление, като, как да кажа,
отговор на очакването, че ще има един аргументиран, мотивиран, добре коментиран избор на нов ВСС.
Д. Ковачева:
Смятам, че поне дотук няма съмнение, че това ще бъде така. Процедурите вървят стегнато. Знаете, че законът влезе в сила, Законът за съдебната власт влезе в сила на 3 юли и буквално веднага след това стартираха процедурите. Тъй като процедурите са нови, за първи път се прилагат толкова публични, наистина, процедури, които дават възможност за истинска състезателност между кандидатите, с много голямо внимание всички наблюдаваме как те протичат. Започнахме от възможността за пряко номиниране на кандидатите, което се случи в един, така, доста стегнат порядък преди съдебната ваканция и това даде възможност в следващите близо два месеца да се разгърнат процедурите, в които да стане ясно кои са кандидатите за следващия ВСС. На сайта на Народното събрание, на ВСС, може да бъде открита наистина достатъчно информация, за да може всеки, който се интересува от този процес, да разбере кой е кандидатът. Мисля, че. . .
Водеща:
Всъщност това е въпрос, както казвате вие, на лична инициатива, но усещането, поне моето, не зная вашето дали е такова, е, че между старта на процедурите и тяхното същинско случване през септември като че ли имаше някакъв вакуум, който. . . от време на време ние медиите нещо понаписвахме или питахме, но като цяло няма усещането за професионален дебат.
Д. Ковачева:
Бих казала, че медиите са доста активни в този период, и особено добра е инициативата за представяне на части от концепциите на отделните кандидати. Още повече че тази процедура, бих казала, междинна, публична и прозрачна по отношение на профила на всеки кандидат, всъщност не е същинската състезателна част. В този период наистина е необходимо да бъдат направени проверките, да бъдат представени финансовите декларации на всеки един от кандидатите, да стане ясно кои са те. Оттук нататък вече с началото на новия сезон, през септември, до средата на септември буквално, ще приключи процедурата, като това ще бъде наистина може би най-интересната и най-динамичната част от нея, тъй като говорим за старта на публичните изслушвания на кандидатите. Мисля, че точно в рамките на тези изслушвания те ще могат да се проявят и да се развие истинската състезателна част, тъй като за разлика от предишните пъти, в които е избиран ВСС, този път всеки един кандидат ще
застане освен със своето име и със своя професионален опит, описан в СV, ще застане и със своя глас, със своето лице и ще трябва да отговаря на конкретни въпроси, свързани с неговата професионална практика, с неговата личност. Мисля, че това е наистина най-интересната и най-добрата, най-истинската публична част от цялата процедура. На 11 септември ще бъде в Народното събрание. . .
Водеща:
Имаше притеснения обаче точно тогава, че. . . на 11 септември в Народното събрание, когато между другото. . .
Д. Ковачева:
И след това, да.
Водеща:

. . . на съдебните квоти, въпросът е. . .
Д. Ковачева:
Три дати за съдебните квоти.
Водеща:
. . . дали, дали тези десетина минути, които са отредени на всеки от кандидатите да се представи, според вас ще стигнат да се разбере кой кой е и какво мисли. Въпросът за десетината минути е процедурен въпрос. Знаете, винаги може да се излезе от това време в случаите, когато се окаже, че има повече въпроси, въпрос на решение е на този, който ръководи самото изслушване. В края на краищата необходимо е на всеки кандидат да се даде достатъчно време, за да може да представи своята концепция и след това да отговори на въпросите, които са отправени към него. В медиите стана известно, че неправителствените организации също ще правят паралелни изслушвания.
Водеща:
На десети.
Д. Ковачева:
Това също е възможност, да, също е възможност повече информация да излезе навън от самите кандидати, от тези от тях, които решат да участват. Разбира се, идеята на закона е в самото публично заседание, което е предвидено официално, защото там
настина ще бъдат всички кандидати. Хубавото е, че тези заседания ще бъдат публични, т.е. всеки, които се интересува, ще може да ги види в реално време и мисля, че по този начин много трудно може да се направи избор, който все пак да не съответства на това, което е видяно и чуто, или най-малкото ще бъде ясно.
Водеща:
Има първи съмнения обаче, че парламентарната квота вече е разпределена и че независимо от това, че повече от 11 души ще се състезават, е ясно кои ще бъдат представителите на парламента, които ще отидат в следващия Висш съдебен съвет. Как може да се промени тази убеденост у някои хора?
Д. Ковачева:
Ами, както знаете, по конституция квотата на Висшия съдебен съвет се формира и пред парламента, което означава, че така или иначе 11 от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от парламента. Идеята зад това е, че все пак парламентът е
най-демократично избраната институция. В края на краищата всеки народен представител има право да номинира своя фаворит. Нека да видим как ще протекат изслушванията на кандидатите, все пак там също има публично изслушване. Мисля си, че въпросите, които ще бъдат зададени, ще внесат яснота за това кои са те, кои са тези кандидати. И все пак много трудно е тогава, когато един кандидат се е представил публично и е отговарял на въпроси, ако не се е представил достатъчно добре, да бъде избран, мисля, че това ще създаде съмнение. В този смисъл се надявам, че няма да има такива опити. Все пак народните представители имат право да решат, това е тяхно право и по конституция. Фактът, че има парламентарна квота, предвижда възможността наистина те да бъдат избирани по този начин.
Водеща:
През движение "България на гражданите" бяха формулирани известен брой въпроси към кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Ако трябва в едно изречение да ги обобщя, през тях прозира очакване за позиция за това независим орган ли е Висшият съдебен съвет, как се брани независимостта на съдебната система, какво мислят кандидатите за членове на съвета по случая с Мирослава Тодорова и някои скандални назначения в съдебната система. Очаквате ли отговори на тези въпроси, важни ли са те за вас?
Д. Ковачева:
Решението за това дали да дадат отговор, разбира се, е на всеки един кандидат. Аз бих искала. . . иска ми се този процес да не бъде политизиран, защото в края на краищата "Движение за гражданите" е политическа партия, а идеята за един публичен и прозрачен процес на избор беше да участват неправителствени организации и медии.
Водеща:
Е, той в парламента така или иначе е политизиран, защото политически. . .
Д. Ковачева:
Безспорно, да, безспорно така е, но все пак идеята е този процес да не бъде политизиран, доколкото това е възможно. Така че въпросите са важни. Аз мисля, че въпросите са ясни за всички - и за неправителствените организации, и за медиите. Надявам се, че отговорите са ясни и за самите кандидати, защото това са отговори, които се натрупаха през последните пет години през мандата на сега действащия Висш съдебен съвет. Доколкото следя концепциите, някои от тях наистина много задълбочено засягат въпроси, които са критични за съдебната система. Самата аз, така, още в самото начало на мандата на следващия Висш съдебен съвет бих искала да поставя проблемите, които аз съм видяла за месеците, в които съм министър на правосъдието. и да ги поставя още в самото начало, защото няма време за губене.
Водеща:
Тоест вие смятате ли, че е важно кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет да кажат има ли политически натиск върху съдебната система, има ли вмешателство в независимата съдебна система през вътрешния министър. Знаете, това са неща, които се коментират и са казвани.
Д. Ковачева:
Нека да кажат всичко, което знаят, но според мен така или иначе е по-важно какво ще се случи след 3 октомври, когато ще бъде сформиран новият състав на Висшия съдебен съвет. Защото не е важно какво казват по отношение на тези въпроси - важно е
какво ще покажат след това. Съдебната система и в частност Висшият съдебен съвет трябва да изработят и да притежават своите вътрешни съпротивителни механизми за отстояване на своята независимост. Въпросът е как точно този Висш съдебен съвет,
следващият на практика, ще го докаже. Нека да видим.
Водеща:
Как става. . .
Д. Ковачева:
Това е въпрос на практика, въпрос на бъдеще.
Водеща:
Какви биха могли да бъдат тези вътрешни съпротивителни сили?
Д. Ковачева:
Достатъчно, така, възможности дава и конституцията и закона за независимост на съдебната система. Смятам, че е време тя да поеме и съдебната реформа в своите собствени ръце и, разбира се, темата за независимостта на съдебната система е една от тях. Много се дискутира от Министерството на правосъдието ще помогнем. Планираме да направим публични. . . поредица от публични форуми по тази тема, за независимостта. Иска ми се да се чува повече гласът на съдебната система. Често казват, че съдебната система е консервативна - да, нека да бъде такава. Нека съдът говори чрез своите решения, но така или иначе нека да има и позиция по важни за обществото въпроси. Един от тях е въпросът за независимостта. Друг такъв въпрос. . .
Водеща:
Разпознавате ли в писмото, извинявайте, че ви прекъсвам, позицията на Международната комисия на юристите по повод уволнението на съдия Мирослава Тодорова, като адресат и правосъдното министерство в това очакване властите да
гарантират, че безпристрастен съд ще се произнесе по този казус.
Д. Ковачева:
В никакъв случай. В момента всичко е в ръцете на съда. Аз смятам, че всеки има право на безпристрастен процес. Това е гарантирано и в международни, и в европейски конвенции. Това се отнася и за България, и за всеки български гражданин. Както
знаете, има висящо производство. Аз лично не смятам, че трябва да имаме някакви съмнения в справедливостта на съда. Министерството на правосъдието няма как да участва в този процес. Аз лично го следя, както всички. Предполагам, той ще бъде достатъчно публичен. Мисля си, че не бива да имаме очаквания за липса на гаранции за справедливост. Още след решението на. . .
Водеща:
А какво разпознавате в изречението, че комисията препоръчва, тази независимата. . . международната комисия препоръчва на българските власти да гарантират, че както институционалната, така и личната независимост на съдиите се спазва и че са взети подходящи мерки, за да се позволи на съдиите да изпълняват функциите си без сплашване и да се гарантира на съдия Тодорова, че ще бъде съдена безпристрастно.
Д. Ковачева:
Моят прочит е, че препоръката е да бъде оставено изцяло в ръцете на съда решението, включително и Министерството на правосъдието да не се намесва по никакъв начин.
Водеща:
Да не се намесва.
Д. Ковачева:
Мисля, че това е съвсем логично. . .
Водеща:
Четохте ли публикацията за. . .
Д. Ковачева:
. . . следва от разделението на властите. Изпълнителната власт не бива по никакъв начин да влияе на решенията на съдебната.
Водеща:
Четохте ли публикацията за забавени мотиви от страна на заместник-председателя на Софийския градски съд Петя Крънчева и в този смисъл как се аргументира това, че няма двойни стандарти, когато се санкционира бавно правосъдие.
Д. Ковачева:
Във всички случаи темата за дисциплинарната практика на ВСС е много важна. Между другото тя е обект на обсъждане и в работната група, която работи в Министерството на правосъдието по отношение на промените в Закона за съдебната власт. Мисля си, че голяма част от съдиите и, така, аз съм наясно, че имат притеснения, тъй като поради наистина прекомерната си натовареност по-голямата част от тях наистина имат забавяния на мотиви с месец, два, три. Онези случаи, които за мен са драстични, са, когато наистина става въпрос за години забавяне. Мен най-вече ме притеснява, тъй като става въпрос за забавено правосъдие и накърняване на правата на гражданите. В тези случаи държавата плаща обезщетения, знаете, и то доста сериозни. Мисля си, че никой съдия или никой прокурор не бива да има имунитет, в случаите, когато наистина е нарушил закона, има толкова сериозно забавяне. Въпросът за преценката е, както знаете, в ръцете на ВСС, но и в ръцете на съда. Ето, виждате, в един случай като
този след решението на ВСС има възможност за съдебен контрол, което е справедливо и смятам, че дава възможност наистина обективно и във времето справедливо да се. . .
Водеща:
Да, но тази преценка. . .
Д. Ковачева:
. . . разглежда случаят.
Водеща:
. . . също субективно може да се възбужда, както се казва, защото за съдия Петя Крънчева се говори отдавна, че има проблем, хроничен, с делата си, бавност и закъснения, но там ВСС предпочете да остави темата в ръцете на следващия ВСС.
Д. Ковачева:
Ами, може би така е и по-правилно. . .
Водеща:
А не беше ли правилно така да бъде. . .
Д. Ковачева:
. . . няма достатъчно време. . .
Водеща:
. . . и с Мирослава Тодорова според вас, да ви попитам. . .
Д. Ковачева:
Може би така беше. . . Връщайки се назад, човек би могъл да открие различни пътища за решаването на различните проблеми, но така или иначе този случай е факт. Надявам се, че следващият ВСС ще бъде по-активно ангажиран в темата за дисциплинарните
производства и практиката ще бъде последователна. Аз се опитах и това беше и целта на извънредното заседание, което направих през месец юли, а именно да се види каква е практиката през годините, дисциплинарната практика на ВСС, доколко тя е последователна. Искаше ми се публично да бъде обсъден този въпрос, защото той наистина е чувствителен за обществото и за съдиите, и за прокурорите.
Водеща:
А той също е важно и защо трябваше чак на този късен етап да се обсъжда, когато имаше голям скандал?
Свършваме с тази тема, защото искам поне 2 минути за много важен въпрос, въпреки че там също ще търсим продължение. Районният съд, ето тук срещу нас го виждам, вече очакването, че преместването му ще бъде съпътствано и с някои неудобства за
гражданите, има ли основания в тях? Кажете просто в няколко изречения какво следва от това решение да се намери нова сграда за районния съд за потребителите на съдебната система?
Д. Ковачева:
Смятам, че това е наистина едно много добро решение и на правителството, и премиерът лично се ангажира с този въпрос. Решаването на въпроса със сградата не е само въпрос за преместване. Той има връзка и с решаване частично на въпроса с
натовареността на съдиите от Софийския районен съд, защото знаете, когато сградата е малка, некомфортна и неудобна, няма къде да бъдат настанени нови съдии. . .
Водеща:
Няма спор, говорили сме много за това. . .
Д. Ковачева:
Няма и нови. . .
Водеща:
. . . важно е, какво се случва с делата?
Д. Ковачева:
Неудобство според мен не би трябвало да има. Мисля, че никой не разбра, че брачна колегия беше преместена от сградата на "Борис III" на улица "Съборна", т.е. нямаше неудобство, всичко беше в много стегнат порядък, нямаше неудобство за гражданите.
Смятам, че същото ще се случи, още повече че поетапно ще бъдат премествани съдиите. Очакваме през месец януари, когато бъде готова и приключи ремонтът на сградата на "Борис III", да бъдат преместени трите граждански отделения на Софийски районен съд заедно с цялата администрация. Това ще се случва поетапно, така че да не бъде нарушен редът на гледане на делата. А след като бъде готова сградата във военното НДК, на практика ще бъдат преместени и наказателните колегии, и районна прокуратура заедно с цялата администрация. Това ще се случи след месец юни, така че ще има достатъчно време спокойно, в един добър ритъм да бъдат преместени съдиите, така че това да не се отрази на правосъдието и на гражданите. Мисля, че гражданите също ще бъдат доволни.
Водеща:
Със сигурност.
Д. Ковачева:
Те ще влизат в едни наистина добре изглеждащи сгради. Аз мисля, че това е важно за авторитета на съдебната система. Но в същото време и по-бързо по обективни, практически причини ще бъдат разглеждани делата, което наистина е добро.
Водеща:
Благодаря ви, въпросът е защо наистина толкова време отне на държавата да реши този проблем. Министър Диана Ковачева в "Преди всички".


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ