Последни новини
И замразените фирми трябва да подават отчети, за да няма измами
10.03.2014

И замразените фирми трябва да подават отчети, за да няма измами

До края на годината ще бъде направен ремонта на рушащата се сграда на Агенцията по вписванията в Бургас, твърди шефът на държавната институция Венцислав Спирдонов  пред „Флагман.бг”

- Господин Спирдонов, фирмите често се оплакват от бюрокрацията във вашата агенция, в двойното подаване на финансовите отчети и редица други проблеми. Срещата Ви в Бургас с бизнеса е 12 поред за страната. Какво сте постигнали след тези работни срещи до този момент?
- Да, организирахме и проведохме работни срещи по проблемите на Търговския и Имотния регистри в редица региони, най-вече в Северна България. И навсякъде бяхме отворени за мнения, препоръки и предложения относно подобряване функционалностите на двата регистъра. Получиха се полезни дискусии и реални положителни резултати. Ако има проблеми, реагираме веднага. А те са свързани както с актуалното състояние на фирмите, високите такси  и се стигне до недоброто обслужване на клиентите, включително и невдигането на телефоните от страна на моите служители. Радостната новина за бизнеса е, че намаляваме  таксите си с около 31%.  Това е една доста добра административна мярка. Над 4.5 милиона ще спестят фирмите от тази мярка.
- Масовите са оплакванията на фирмите, че подават на две места годишните финансови отчети /ГФО/. Какви са мерките, които ще предприемете?
- Има работна група, надяваме се в най-скоро време проблемът да бъде решен от правителството и финансовите отчети да се подават на едно място. В момента работната група уточнява къде да бъдат подавани.
- Подаването на нулеви отчети също е предмет на горещи дебати сред бизнеса, да има или няма такива?
- Аз съм абсолютно категорично „за” за подаването на нулеви и отрицателни отчети, за да може дадена фирма да види какво представяла партньора й.  Търговците освен права трябва да имат и някакви задължения. Когато регистрираш фирма, поемаш някакъв ангажимент както към партньори, така и към купувачи. Например ако аз дойда при вас и искам да си купя дограма и вие ми кажете, че сте направили дограмата на НДК и сте най-голямата фирма, веднага ще мога да проверя чрез телефона си дали сте такава фирма или не. Ако отчетът ви е нулев, за мен вие лъжете. Най-логично е тези данни – дали са нулеви и положителни – да се виждат, за да може отсрещната страна да знае с какъв партньор работи. Това е европейска практика.
- А относно актуалното състояние на фирмите – това е динамичен процес. Актуално ли е актуалното състояние на една фирма примерно при кандидатстване за обществена поръчка след седмица, през която могат да се случат редица финансови промени?
- Проведохме среща в областния управител на Бургас относно този проблем. В момента едно от изискванията към фирмите за участие в обществени поръчки или търгове например е да представят актуално състояние на дружеството. Търговецът е ангажиран с подаване на заявления и плащане на такси. Понякога се стига до парадокси - удостоверението, издадено днес, да не е актуално утре, когато се разглеждат документи на участник в дадена процедура. В същото време всеки от организаторите може да влезе на сайта на Търговския регистър по всяко време и да провери какво е актуалното състояние на фирмата.
- Как ще се справите с трудната телефонна комуникация на бизнеса с вашите служители?
- Именно със срещите с бизнеса се роди идеята за създаване на кол център - единен информационен телефон – скоро ще е факт обществена поръчка с предмет „Осигуряване на допълнителна услуга „Универсален номер”, с опция до края на годината да стартира инициативата.
- Как държавата защитава съхраняването на информация?
- Подготвя алтернативен сървър, на който да се съхранява информацията от Търговския  регистър, в случай на бедствие или проблем в София, където са данните за 750 000 партиди на фирми. Резервният сървър ще се намира в Шумен. Ще бъде готов до май месец.
- Състоянието на сградата на Агенцията по вписванията в Бургас е катастрофално и застрашава даже живота на служителите, тъй като се руши. Има ли вече предвиден ремонт?
- В момента проектът е в Националния институт за недвижимо културно наследство, чакаме одобрение. До края на годината проблемът със сградата ще бъде решен.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ