Последни новини
Министър Зинаида Златанова ще открие кръгла маса „Приложимост на електронното наблюдение в българското наказателно-изпълнително право“
17.03.2014
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие на 18 март 2014 г. (вторник) в 10.00 ч. кръгла маса на тема „Приложимост на електронното наблюдение в българското наказателно-изпълнително право“.
Събитието ще се състои в зала „София” на Гранд хотел София и на него ще присъстват извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия Н. Пр. Гюру Катарина Викьор, представляващият ВСС Соня Найденова, магистрати, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, представители на Министерство на вътрешните работи и др.
 В кръглата маса ще участва и Марк Грифитс – експерт от фирмата, избрана за доставчик на услугата за електронно наблюдение. Той ще представи европейския опит при използването на електронния мониторинг, както и технологията за прилагането му. 
 Кръглата маса е по проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и система за електронен мониторинг”, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Общият бюджет на проекта е 598 886 евро.
Целта на иновативния за Главна дирекция „Изпъление на наказанията” проект е внедряването на системата за електронен мониторинг. Проектът предвижда електронното наблюдение да обхване 180 правонарушители - осъдени на пробация или условно предсрочно освободени.
  В рамките на проекта ще се реализират и обучения на магистрати. Съдии и прокурори ще бъдат информирани за системата за използване на електронен мониторинг и възможността тя да се използва като контрол на поведението на осъдени лица.  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ