Последни новини
Министър Зинаида Златанова: Наказателният кодекс е вторият по своята тежест законодателен акт след Конституцията
18.03.2014

    „Изработването на нов Наказателен кодекс е част, макар и малка, от необходимостта от съдебна реформа, в което мисля никой от тук присъстващите не се съмнява”  - с тези думи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова даде старта на първия широк обществен дебат по проекта на нов Наказателен кодекс, приет от Министерски съвет преди два месеца.
    Дискусията в зала №6 на Националния дворец на културата е организирана от Комисията по правни въпроси на Народното събрание, съвместно с Министерството на правосъдието и е предавана на живо в интернет на страницата на Парламента  и на сайта на Министерството на правосъдието.
    „Удовлетворена съм от факта, че този проект бе така широко обсъждан в периода от неговото първоначално представяне на 21 декември 2013 г. и до днес, а сигурна съм, че така ще бъде и дори след неговото влизане в сила. Самият факт, че днес имаме представители на над 40 неправителствени и граждански организации, на работодатели и на синдикати, на професионални организации, показва изключителната важност на Наказателния кодекс в правната уредба и не е пресилено да се каже, че това е вторият по своята тежест законодателен акт след Конституцията“ , заяви министър Златанова.
   Припомняме, че на 15 януари 2014 г. проектът на нов НК бе приет от Министерския съвет. След близо 4 години работа, той бе публикуван за обществено обсъждане на 21 декември м.г. на сайта на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет. 73-ма експерти са участвали в изготвянето му, експертиза по проекта са изразили специалисти от Италия, Испания, Холандия, Германия и Англия, както и от експерти от Съвета на Европа.
    В изказването си министър Зинаида Златанова подчерта, че на нея, като министър на правосъдието, се е паднала честта и отговорността да приключи работата по този изключително важен проект, стъпил върху приетата с решение №469 на Министерския съвет Концепция за наказателна политика 2010-2014 г. „Концепцията от 2010 г. цели по-голяма ефективност в борбата срещу престъпността и подобряване на правораздаването и в нея е отбелязано, че основен способ за постигане на целите е разработването и приемането на нов Наказателен кодекс” отбеляза министър Златанова  и припомни, че изработването на нов НК е продиктувано от необходимостта от съдебна реформа. В Доклада на Европейската комисия от 18 юли 2012 г. относно напредъка на България, бе формулирана препоръката: „Да се постави цел за завършване на работата по новия Наказателен кодекс и за неговото прилагане“, която е в сила и в Доклада на ЕК от началото на тази година.
     „За мен от съществено значение и като силна страна на проекта за нов Наказателен кодекс е промяната на системата на наказания, отпадането на някои и намаляването на размера на други. Тук е мястото и на правозащитниците, които по призвание трябва да помогнат при разясняване на необходимостта от повече в хуманност дори и в наказателната политика, защото противното би дало превес на желанието за по-силна репресия. Струва ми се, че подходът за неизбежността на наказанието пред неговия размер, е правилен и той отговаря в голяма степен на обществените интереси“, изтъкна министър Златанова.
    Тя подчерта, че е трудно и нереалистично да очакваме, че материалният закон би могъл да е универсално средство за справяне с престъпността, но със сигурност една от добрите страни на проекта на нов Наказателен кодекс е това, че той дава по-добра основа за работа на всички, които ще го прилагат.
   „Министерството на правосъдието е готово и занапред да съдейства и подпомага усилията на българските парламентаристи при изключително отговорната им задача да подкрепят усилията за продължаване на съдебната реформа и в частност наказателната политика чрез приемането на такъв Наказателен кодекс, който най-добре да отговаря на потребностите ни като страна член на Европейския съюз, в защита на правата и свободите на гражданите и утвърждаване върховенството на закона”, заяви в заключение правосъдният министър.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ