Последни новини
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие международната конференция на високо равнище „Интегритет на магистратите“
31.03.2014

      На 1 април 2014 г. (вторник) от 14.30 часа в Гранд Хотел София  заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие  двудневна международна конференция на тема „Интегритет на магистратите“.
      Основната цел на форума е обмен на опит и знания във връзка с интегритета на магистратите, както и дискутиране на въпроси, свързани с укрепване ефективността на съдебната система.
      Участие ще вземат норвежкият заместник-министър на правосъдието и обществената сигурност Видар Брайн-Карлсен, г-жа Ханне Юнкер – ръководител на Департамента по правосъдие и правно сътрудничество в Съвета на Европа, г-жа Славица Банич от Конституционния съд на Хърватия, член на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/, г-н Барт Ван Лироп, председател на Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета Европа, представители на министерствата на правосъдието на страните-членки на ЕС, на европейската мрежа от висши съдебни съвети - на Португалия, Словакия, Унгария, Латвия, Словения, Румъния, Полша, Италия и Белгия.
      В конференцията ще вземат участие още главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, директорът на Националния институт на правосъдието Драгомир Йорданов, представители на ВСС, народни представители, както и представители на неправителствени организации. 

      Конференцията на високо равнище „Интегритет на магистратите” се финансира  по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г., в рамките на програмата „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система“, с програмен оператор Министерство на правосъдието. Програмен партньор от страна на донора е Съветът на Европа.
      В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, България получи достъп до общо 126.6 млн. евро за финансиране на проекти в приоритетни за страната сектори като опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи, подкрепа на НПО.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ
НА ТЕМА
„ИНТЕГРИТЕТ НА МАГИСТРАТИТЕ“
София 1-2 април 2014

Място: Гранд Хотел София

Ден 1

14:00 – 14:30 Регистрация

14:30 – 14:45 Приветствия
- Заместник министър-председател и министър на правосъдието на България, г-жа Зинаида Златанова;
- Държавен секретар, заместник-министър на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Г-н Видар Брейн-Карлсен;
- Н.П г-жа Гюро Катарина Викьор, посланник на Кралство Норвегия в България;
- Г-жа Ханне Юнкер, ръководител на Департамента по правосъдие и правно сътрудничество, Главна дирекция за правата на човека и върховенството на закона, Съвет на Европа.

14:45 – 15:00  Съдебната отчетност и почтеност - стандартите на Съвета на Европа: г-жа Ханне Юнкер, Ръководител на Департамента по правосъдие и правно сътрудничество, Главна дирекция за правата на човека и върховенството на закона, Съвет на Европа

15:00 – 15:30 Опитът на Венецианската комисия относно функционирането на съдебната система: г-жа Славица Банич, Конституционен съд на Република Хърватия, заместник-член на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) представител на Хърватия 

15:30 – 16:00  Въпроси и отговори

16:00 – 16:15 Кафе пауза

16:15 – 16:45  Становищата на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) относно съдебната етика: г-н Барт Ван Лироп, Председател на Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета на Европа, висш служител на Върховния административния съд за търговията и промишлеността, Холандия

16:45 – 17:15 Въпроси и отговори

Ден 2

9:30 – 10:00 Открити и прозрачни процедури за назначаване на членове на съдебната власт - гаранция за почтеност: г-н Енгелбертус Маaн, съдия, Бивш председател на Окръжния съд в Цвол-Лелищад, Холандия
  
10:00 – 10:30 Въпроси и отговори
   
10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 11:15 Значимостта на обучението за целостта и независимостта на магистратите: г-н Драгомир Йорданов, директор на Националния институт на правосъдието, България 

11:15 – 12:00 Въпроси и отговори
    
13:30 – 14:00 Обществено доверие: съдебната власт и отношенията и с медиите: г-н Майкъл Уикстид, бивш ръководител на съдебни комуникации за Англия и Уелс, Обединено кралство

14:00 – 14:30 Въпроси и отговори
   
14:30 – 14:45 Кафе пауза
    
14:45 – 15:15 Принципите на почтеност: честност, достойнство и чест: г-н Енгелбертус Маан Съдия, бивш председател на Окръжния съд в Цвол-Лелищад, Холандия

15:15 – 15:45 Въпроси и отговори

15:45 – 16:00 Обобщение и закриване на конференцията - Министерство на правосъдието на България

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ