Последни новини
В МП се проведе заседание на Съвета за социално партньорство
10.10.2012
На 10 октомври 2012 г. в Министерство на правосъдието се проведе заседание на Съвета за социално партньорство към МП. В заседанието, свикано по предложение на заместник-министъра на правосъдието Пламен Георгиев, който е председател на Съвета, участваха членове на ръководството на Синдиката на служителите в затворите в България и представители на неговите структури от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана”.

По време на заседанието стана ясно, че в проектобюджета за 2013 година са предвидени средства, с които се повишава със 100 % сумата за изплащане на храна /порцион/ на месец. Тя става 60 лева, при досегашни 30 лв.

Служителите в Главна дирекция „Охрана” от догодина ще получават и всеки месец допълнително възнаграждение за специфични условия на труд. До този момент такива средства получават само служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Една от обсъжданите теми на заседанието бе темата за борбата с корупцията в местата за лишаване от свобода. Стана ясно, че само от началото на тази година е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” на 20 служители от ГДИН за корупционни действия. Участниците в срещата се обединиха около становището, че това е сериозен проблем и че само с общи усилия могат да се  постигнат конкретни и трайни резултати. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ