Последни новини
Министерство на правосъдието организира дискусия за натовареността и статута на магистратите
11.10.2012
Натовареността и професионалният статут на магистратите, беше темата на дискусия, организирана от Министерството на правосъдието на 10 октомври 2012 г. Обсъждането се състоя в Националния институт на правосъдието, а участници бяха членовете на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори и експерти от Холандия, Италия и Словения, представители на Съвета на Европа. Инициативата бе финансирана от Норвежкото правителство.

„Реформата в съдебната система не е самоцел. Облекчаването на условията, при които работят магистратите, ще осигури на всички български граждани бързо, качествено и справедливо правораздаване. Безспорно един от най-наболелите проблеми за решаване е този с натовареността”, заяви министърът на правосъдието Диана Ковачева при откриване на дискусията. Тя посочи, че МП очаква от ВСС да се фокусира и върху индивидуалната натовареност на магистратите и да изработи разумна норма, която да отговаря на количествените и качествени показатели за работата на всеки съдия, прокурор и следовател.

„Ще се радваме да чуем предложенията на чуждестранните експерти и да дискутираме върху опита на други държави-членки на ЕС. Присъствието на магистратската общност и на ВСС показват, че всички сме ангажирани така, че да може резултатите по отношение на натовареността и статута на магистратите да са успешни”, посочи Соня Найденова, представляващ ВСС.

Заместник-министърът на правосъдието Деница Вълкова представи законодателните промени, предложени от МП до момента и подчерта, че въпросите около натовареността и статута на магистратите са теми на работните групи в министерството, които ще приключат работа до месец ноември т.г. „Целта ни е измененията да са широко дискутирани с магистратската общност, гражданския сектор и с чуждестранни експерти”, заяви още зам.-министър Вълкова.

Участниците в обсъждането се обединиха около становището, че за някои от проблемите са необходими практически решения. Увеличаване на правомощията на административните ръководители, внимателно управление на взаимовръзките между натовареността и кариерното развитие на магистратите, организация на всяко конкретно съдилище съобразно количеството на работа в него и според натовареността на отделните магистрати, бяха сред дискутираните теми.

Чуждестранните експерти посочиха, че в някои страни специален софтуер отчита натовареността на всеки магистрат и спира разпределянето на дела към най-натоварените съдии, прокурори и следователи.

Да бъдат премествани магистрати от по-малко натоварени райони към други, които изпитват недостиг на кадри, беше едно от предложенията на участниците в дискусията. Всеки административен ръководител да може да управлява бюджетните средства и при необходимост, да бъдат релокирани средства в съдебния бюджет, беше друг аспект от дебатите.

До началото на месец ноември в МП ще бъде представен обобщен анализ на практиките в европейските страни, на базата на който ще бъде изготвена методология за отчитане на натовареността на магистратите.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ