Последни новини
Писменият изпит за синдици ще се проведе в Софийския университет на 25 февруари
17.02.2017
      Писменият изпит за придобиване на квалификация синдик ще бъде проведен на 25 февруари т.г. в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, аудитория 65 поради големия брой на кандидатите. Това решение взе изпитната комисия, определена със заповед на 14.02.2017 г. на министъра на правосъдието Мария Павлова.
      Заявления, за насрочения конкурс от министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-1983 от 02.12.2016 г., са подали 207 кандидати.
      На 07.02.2017 г. бе публикуван одобреният списък на кандидатите с редовни документи - общо 132-ма, а на останалите бе даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите в представените документи.
Най-късно до 20.02.2017 г. са сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Кариери“ ще бъде публикуван и окончателният списък с допуснатите кандидати.
      Там вече могат да се намерят и технически правила за провеждане на първата част от изпита -  писмената.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ