Последни новини
Министерството на правосъдието информира представители на ПАСЕ за продължаването на съдебната и антикорупционна реформа у нас
04.10.2018
      Отбелязваме голямо развитие на страната ви по отношение на съдебната и антикорупционната реформа.
      Това заяви г-н Жолт Немет, съдокладчик на Комисията по спазване на задълженията и ангажиментите на страните-членки на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /Комисия по мониторинг на ПАСЕ/ по време на работната среща на представителите на ПАСЕ в Министерството на правосъдието със заместник-министрите Евгени Стоянов и проф. Николай Проданов.
      Докладчиците на ПАСЕ г-н Франк Швабе и г-н Жолт Немет, както и ръководителят на секретариата на Комисията г-жа Агниешка Начило, са в София в рамките на визита, като част от пост-мониторинговия диалог с България.
      В Министерството на правосъдието те поставиха въпроси отнасящи се до напредъка в реформата в съдебната система, борбата с корупцията и условията в местата за лишаване от свобода.
      Заместник-министър Евгени Стоянов изтъкна, че сериозната конституционна реформа в областта на съдебната система доведе до  разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съдийска и прокурорска колегии, които решават самостоятелно въпросите, свързани с кадровото развитие и дисциплинарната отговорност на съответните категории магистрати. За първи път бе въведена възможността магистратите пряко да избират представляващите ги във ВСС. С последвалите промени в Закона за съдебната власт прокуратурата е единна, но не е централизирана. Прокурорите и следователите вече не са подчинени на главния прокурор. Подчинеността остава само за административните ръководители, и то само при ръководната им дейност.
      По темата за предотвратяване на корупцията по високите етажи от страна на заместник-министър Стоянов бе отчетена водещата роля на новосформираната, след приемането на ЗПКОНПИ в началото на т.г., Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
       „Считаме, че към момента сме успели да постигнем функция по превенция и противодействие на корупцията, публичност на лицата, заемащи отговорни длъжности и възможността за отнемане на незаконно придобито имущество“, заяви зам.-министър Стоянов.
 На въпрос на представителите на ПАСЕ, какви действия се предприемат за продължаване на съдебната реформа, зам.-министър Стоянов подчерта приетата от правителството Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и дейността на Съвета по Актуализираната стратегия за съдебна реформа към Министерството на правосъдието с участието на професионални и граждански организации. Отбеляза изработените и обсъдени в Съвета изменения на Наказателния кодекс, свързани с корупционни престъпления, които са приети от правителството и са на обсъждане в Народното събрание. Стоянов изтъкна още, че са предприети и действия за разработване на нова Концепция за наказателна политика.
      По отношение на темата за условията в българските затвори, ресорният заместник-министър проф. Николай Проданов акцентира върху активните действия на министерството и българската държава през последните години за реновиране на инфраструктурата в местата за лишаване от свобода, както и сериозните усилия за реформиране на българската пенитенциарна система, изразени в законодателни промени. Той набеляза предстоящите стъпки в тази насока, а именно изграждане на нов затвор и нов учебен център в района на София със средства от Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ