Последни новини
Съобщение
09.04.2014

      Във връзка със запитване от медии, Пресцентърът на Министерство на правосъдието предоставя следната информация:

      На основание чл. 253, ал.4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, срещи на обвиняеми и подсъдими с представители на средствата за масово осведомяване се допускат след писмено разрешение на съответния прокурор или съдия. Обвиняемите и подсъдимите могат да бъдат интервюирани и фотографирани само, ако изразят изрично писмено съгласие за това.
      Исканията на три национални телевизии за срещи с подсъдимия Б.М. са били уважени и разрешени на 31.03.2014 г. от съдия от Районен съд-София. По реда на закона, след разпореждане на съда, е поискано и изричното писмено съгласие на съответното лице за среща с представителите на медиите.
      Поясняваме, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към  Министерство на правосъдието е длъжна да изпълни разпорежданията на съда. От компетентността на затворническата администрация е единствено съгласуването на деня и часа на срещата между подсъдимия и журналистите.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ