Последни новини
Зинаида Златанова: Да се вгледаме в достойнствата на днешната Конституция
16.04.2014

    От нас, юристите, зависи утвърждаването на демократичните постижения, правата на гражданите и независимостта при вземането на решения. Затова не случайно денят на подписването на Търновската конституция – първата демократична и модерна конституция на България, е избран и за ден на българския юрист. С тези думи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова се обърна към всички, които честват днес, 16 април, Деня на Конституцията и юриста.
    В приветственото си слово на тържественото събрание в Съюза на юристите в България министър Златанова заяви, че първата българска конституция, както и настоящата, имат важни достойнства, тъй като установяват принципите на модерната правова държава и разделението на властите, гарантират правата и свободите на личността. Според правосъдният министър постулатите на двете конституции по недвусмислен начин заявяват цивилизационния избор на българския народ да е част от развитите демократични общества. „Съвременната конституция е не само основен и върховен закон, но и обществен договор и харта на принципите и ценностите. Политическото и юридическото начало на конституцията трябва да са умело съчетани и балансирани, за да може институциите не само да работят в синхрон, но и в интерес на гражданите”, каза вицепремиерът.
     Правосъдният министър сподели виждането си, че за да бъде България конституционна правова държава, не е достатъчно да имаме формално демократична конституция, а е необходимо тя да се прилага в социалните процеси и нейните принципи, ценности и стандарти да се превърнат в част от социалната реалност. Според министър Златанова пред юристите стои важният дълг да отстояват принципи и ценности, свързани със свободата на личността, равенството пред правото и справедливостта, при това, често пъти, срещу доминиращите обществени нагласи и стереотипи. „Затова от нас, юристите, зависи много какъв ще бъде прочитът на конституцията, как нейните принципи и норми ще бъдат разтълкувани и приложени.”, отбеляза министър Златанова и допълни: „Напоследък се чуват много гласове за промяна на конституцията. Като всеки закон, тя не е съвършена. Не е била съвършена и Търновската конституция и затова тя няколко пъти е била суспендирана. Но днес е важно да се вгледаме не в несъвършенствата, а в достойнствата, които има основният ни закон.” Министърът на правосъдието призова днес отново да прочетем внимателно действащата конституция и да преоткрием отново нейните възможности за гаранция на човешките права, за баланс между институциите и върховенството на правото.
    По време на тържественото събрание днес в Съюза на юристите заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева бе наградена с почетния знак на СЮБ за професионални постижения и активна съюзна дейност.

 


                

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ