Последни новини
Зинаида Златанова: Осигуряване на независимостта и ефективността на съдебната система са сред основните приоритети на правителството
29.04.2014

     Добре функциониращата съдебна система ще допринесе за създаването на привлекателна бизнес среда. Това заяви днес заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на конференция на тема „България в Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието”. Форумът се организира от Институт Отворено общество-София, в партньорство с Министерството на правосъдието.
     Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е средство, което обобщава и популяризира обективни и сравними данни за качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи във всички държави членки и има за цел постигането на по-ефективно правосъдие. То се изготвя в рамките на Европейския семестър – годишният цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики на държавите членки и разглежда само въпросите на гражданското и административното правосъдие.  Основава се на предпоставката, че ефективните съдебни системи са фактор, който насърчава конкуренцията на пазара и от там – стимулира икономическото развитие и растежа. Второто издание на Информационното табло беше публикувано от Европейската комисия на 17 март 2014 г. и съдържа данни за състоянието на правосъдието в държавите членки към края на 2012 г.
     Министър Златанова отбеляза, че акцентът в Информационното табло за 2014 г. е поставен върху споровете по граждански и търговски дела, както и върху административните дела. „България е на първите места по най-малко „висящи“ граждански и търговски дела, както и на административни дела на първа инстанция на глава от населението“, заяви Златанова. Тя допълни, че страната ни е и сред държавите с най-малко необходимо време за решаване на изброените дела. „Делът на приключените граждански и търговски дела на първа инстанция е 99 %, а на административните – 92 % за 2012 г., което показва, че за текущата година броят на решените дела е равен на този на новозаведените”, каза още правосъдният министър.
България е на второ място и по най-малко средно време за решаване на всички инстанции на дела по потребителски спорове, както и при обжалване на решения по чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз на националните органи за защита на конкуренцията.
      „Споменатите данни поставят страната ни в сравнително положителна светлина, що се отнася до бързина на правосъдието. Разбира се, винаги може да има и отделни казуси, които говорят за бавно правосъдие, но струва ми се, те вече се приемат за изключение и прецедент”, каза министър Златанова. По време на конференцията вицепремиерът припомни, че Европейската комисия определи правосъдието като приоритетна област за финансиране в дванадесет държави членки в контекста на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. „Това е заложено и в Споразумението за партньорство, което страната ни представи официално преди месец. То ще гарантира  адекватно разпределение на средствата, за да се отрази в пълна степен колко е важно съдебните системи да станат по-ефективни”, заяви  министър Златанова и допълни, че има сфери в правосъдието, където България има какво да постигне. Данните от информационното табло показват, че по показателя за независимост на съда, ние сме на предпоследно място в Европейския съюз. „Именно заради това осигуряването на независимостта и ефективността на съдебната система е един от основните приоритети от първия ден на това правителство”, отбеляза министър Златанова.
      По време на представянето стана ясно още, че България е в групата на държавите-членки, в които електронното правосъдие не е добре застъпено. „E-justice е ключов инструмент за ефикасното управление на движението на делата, гарантиране на тяхното случайно разпределение, както и за обективен анализ на натовареността на магистратите. В тази връзка, скоро Министерството на правосъдието ще представи отново на вниманието на Висшия съдебен съвет визията за законодателни реформи свързана с електронното правосъдие и неговото практическо въвеждане и с оглед планираното финансиране по Оперативна програма „Добро управление“ за програмния период 2014-2020 година”, заяви вицепремиерът.  Тя отбеляза, че Министерството на правосъдието, чрез Агенцията по вписвания, работи усилено за повишаване доверието на бизнеса и намаляване на административната тежест. До две седмици ще бъде изготвен анализ на дейността на Агенцията по вписванията за последната година и ще бъдат представени насоките за подобряване на бизнес средата.
     В днешната конференция участват Н.Пр. Том ван Орсхот, посланик на Кралство Нидерлания у нас, Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания, представители на Висшия съдебен съвет, на Висшия Адвокатски съвет, на Съюза на съдиите в България, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Цялото Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2014 г. можете да видите ТУК.
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ