Последни новини
Министерството на правосъдието обявява броя на вакантните места за нотариуси при конкурси
12.05.2014
      Подобряване на изпитния процес и гарантиране на обективността при оценяването на кандидатите за нотариуси, предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси. Документът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието днес.
      В заповедта на министъра на правосъдието, с която се обявява конкурсът на сайта на министерството, освен мястото и времето за провеждането му, се посочва и броят на вакантните местата за нотариуси и районите им на действие.
      Конкурсната комисия ще взема решения за техническите правила  само присъствено и в пълен състав с обикновено мнозинство, като отпада възможността председателят на комисията да има решаващ глас.
      Въпросите за изпитите от посочения в приложението примерен списък на теми се увеличават от 28 на 50.
      До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка не по-малко от добър (4), като имената на допуснатите се обявяват и на сайта на Министерството на правосъдието, предвижда още проектът.
      С цел гарантиране на прозрачност на всеки етап от изпитния процес се създават два нови раздела, които уреждат провеждането на писмения и устния изпит и оценяването на кандидати.
      Проектът е съгласуван със Съвета на нотариусите . След изтичане на срока за обсъждането му и отчитане на получените становища, предстои да бъде приет от министъра на правосъдието Зинаида Златанова.
      Целият текст на проекта и докладът към него може да бъде видян в раздел „Проекти на нормативни актове“ на страницата на Министерство на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ