Последни новини
Заместник-министър Сабрие Сапунджиева: С промени в закона въвеждаме безплатен и отдалечен достъп до системата на кадастъра за нотариусите
13.05.2014
      Предложените от Министерството на правосъдието промени в Закона за кадастъра и имотния регистър целят да се гарантира сигурността на сделките с недвижими имоти.
      „Целта е да се ускори работата по Имотния регистър, като водещото е гарантиране на сигурността на сделките с имоти, а не облекчаване на администрацията, каквато бе философията досега“, заяви днес заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева по време на конференцията „С лице към бизнеса и добрите европейски практики“.
      Тя призова представителите на бизнеса и гражданите да прегледат предложените промени, които са качени на сайта на Народното събрание и предстои тяхното разглеждане на второ четене.
      Сапунджиева припомни, че от приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. досега, регистърът не действа ефективно, тъй като изработените кадастрални карти не обхващат всички съдебни райони, а отделни територии и общини.
      С внесената промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър министърът на правосъдието ще издава заповеди по чл. 70 от същия закон, отнасящи се до производства по създаване и организация на имотен регистър не за всеки съдебен район, а за влязла в сила кадастрална карта на определена територия.
      По предложение на Министерството на правосъдието е осигурен безплатен отдалечен достъп на нотариусите до системата на кадастъра.
       „Така при изповядване на имотни сделки бизнеса и гражданите няма да се налага да обикалят страната, за да се снабдяват със скици от регионалните структури на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота, тъй като с тази информация ще разполага всяка нотариална кантора. Това ще спести време и финансов ресурс на хората“, каза зам.-министър Сапунджиева.
      В заключение тя поздрави служителите на Агенцията по вписванията с 10-годишнината от учредяването на агенцията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ