Последни новини
Заместник-министър Илия Ангелов: Затегнатите мерки дават резултати в местата за лишаване от свобода
31.05.2014
      От 1 юни т.г. да бъден въведен смесен график на дежурствата в местата за лишаване от свобода – основно 12-часов режим на работа, но там, където спецификата на затвора го изисква, да остане сегашният, 24-часов. Около това становище се обединиха днес ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, началниците на всички затвори у нас и представители на Синдиката на служителите в затворите в България, които присъстваха на Националното съвещание, свикано от заместник-министъра на правосъдието Илия Ангелов.
       Три месеца след въвеждане на смесения режим на работа, ще бъде направен основен анализ на мярката, за да се преценят действието и резултатите, целящи подобряване сигурността в местата за лишаване от свобода. Графиците за комплексни дежурства ще се подготвят от началниците на съответните затвори спрямо необходимостта на звеното. На съвещанието ръководствата на всички места за лишаване от свобода изразиха подкрепа за въвеждането на 12-часовия режим на работа.
      Припомняме, че преминаването към 12-часов график за носене на службата от надзорно-охранителния състав бе препоръчано, а по-късно и посочено с императивен тон, в три поредни доклада на Комитета против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа.
       На съвещанието в Министерството на правосъдието бяха оповестени и обсъдени организационните мерки, предприети в местата за лишаване от свобода през последния месец.
      Заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов обобщи досегашните резултати от проверките по места. Данните до този момент сочат засилен пропускателен режим в местата за лишаване от свобода, по-строг контрол към надзорно-охранителния състав и адекватност на състава при вдигане под тревога.
      Едно от направените предложения по време на съвещанието бе да се внесе искане за закриване на арестите в Сливница, Попово, Оряхово, Лом и Петрич. Така общо 61 служители ще бъдат пренасочени към структурите на Главната дирекция по целесъобразност и ще бъде подсилен надзорно-охранителният състав в по-натоварените затвори.
      В най-скоро време ще са готови формулярите и въпросниците, чрез които ще се извърши атестация на целия личен състав на ГДИН, стана ясно още днес. Атестирането на служителите, каквото не е правено от 2010 година насам, ще даде ясна и пълна представа за административния капацитет на дирекцията и възможност за израстване в кариерата на служителите.
      Професионалното ръководство на системата за изпълнение на наказанията бе запознато и с резултатите по изпълнение на европейските проекти в местата за лишаване от свобода, целящи подобряване на условията в затворите.
      „Ние сме социални партньори и ще продължим да търсим съвместно с ГДИН решения за социалната и професионална дейност на надзорно-охранителния състав на местата за лишаване от свобода“, заяви след Националното съвещание председателят на Синдиката на служителите на затворите в България Иван Петров. Той допълни, че Синдикатът изцяло подкрепя всички мерки, предприети от ГДИН за повишаване на сигурността в затворите и арестите в страната
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ