Последни новини
Уточнение относно определяне на ad hoc съдии в списъка на Европейския съд по правата на човека
04.06.2014
        По повод публикации в електронни издания относно определяне на ad hoc съдии в списъка на Европейския съд по правата на човека и на база информация от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”, Пресцентърът на Министерство на правосъдието се налага да поясни следното: 
        С писмо от 24 април 2014г. г-н Ерик Фриберг, секретар на Европейския съд по правата на човека, уведоми правителствените агенти на всички държави членки, че двугодишният период на списъците с ad hoc съдии, съгласно чл. 26 §4 от Конвенцията, изтича на 1 юни 2014г. С оглед на това е необходимо или потвърждаването на списъка с ad hoc съдии, или допълването на същия списък, или представяне на нов списък с юристи, които да заместват при необходимост националния съдия.
        Списъкът трябва да съдържа от 3 до 5 имена на висококомпетентни  юристи (за предпочитане магистрати) и да бъде придружен с достатъчно подробни биографични данни, така че Председателят на Съда да има възможност да прецени независимостта, юридическа експертиза и езиковите възможности на всеки.
         Министерство на правосъдието е представило за първи път такъв списък на 01 юни 2010г. Мандатът на съдия Калайджиева е девет годишен и е започнал на  1 май 2008г.  Представянето на списъците на ad hoc съдии на страните се извършва на всеки две години, на основание на Правило 29 от Правилата на ЕСПЧ, считано от 2010г.
         В изпратения през 2010 г. първи списък, имената са посочени съгласно резолюция на министъра на правосъдието към този момент – г-жа Маргарита Попова. Този подход е възприет вероятно поради липса на процедура в националното законодателство за номиниране на ad hос съдии (за разлика от процедурата за избор на титулярен съдия в ЕСПЧ), както и поради липсата на   изискване от ЕСПЧ за провеждане на конкурс. В списъка са посочени съдия Павлина Панова (ВКС), съдия Мая Русева (СГС) и г¬-жа Екатерина Салкова.  
         В съответствие с Правилата на ЕСПЧ, в списъка може да се включват и кандидати от листата за национални съдии. През 2008 г. страната е представила и утвърден списък с три кандидатури за национален съдия - на г-жа Здравка Калайджиева, г-жа Павлина Панова и г-н Румен Ненков.
       С оглед на съществуващата възможност за разширяване на списъка  до петима кандидати за ad hoc съдии, министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова уведоми на 14.05.2014г. Висшия съдебен съвет за възможността  списъкът да бъде разширен до пет магистрати с доказана експертиза и авторитет, и с необходимите езикови познания.   
       Със свое решение от 29.05.2014г. ВСС предложи председателят на ВАС да определи 2 съдии, а председателят на ВКС 1 съдия, след което да уведомят за своето решение Министерство на правосъдието.
        В посочения срок председателя на ВАС определи съдиите Таня Куцарова и съдия Анна Димитрова, а от страна на ВКС беше посочена съдия Павлина Панова, чиято кандидатура така или иначе присъства в първоначалния списък, който следва да бъде допълнен. Съдия Павлина Панова е изпълнявала успешно своите задължения като ad hoc съдия и е била единственият юрист от предложения списък, когото Председателят на ЕСПЧ е избирал да гледа дела.
        Предстои списъкът да бъде представен на Регистратурата на ЕСПЧ.
        От всички факти до тук, категорично става ясно, че не отговарят на истината внушенията: „Министерство на правосъдието забърка каша с определянето на съдии ad hoc в Съда в Страсбург” и „За два дни България избра резервни съдии за съда в Страсбург”. Нещо повече – министърът на правосъдието не само не прави промяна в списъка, но и дава възможност, като израз на добра воля, ВСС и административните ръководители на върховните съдилища да определят достойни магистрати за ad hoc съдии. 
        Пресцентърът на Министерство на правосъдието настоява уточнението да бъде публикувано в цялост на сайта „Дневник.бг” и сайта „Правен свят”, за да могат читателите сами да направят изводите си  единствено на база на фактите.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ