Последни новини
Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов участва в конференция „Правни проблеми на присъединяването на ЕС към ЕКПЧ“
10.05.2013

     Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов участва в конференция „Правни проблеми на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека”.

     Събитието, което е с международно участие, се състоя на 9 май – Ден на Европа, в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

     „Принципите на правовата държавност, основополагащи за Европейския съюз, продължават да бъдат водеща тема в международните отношения. Правовата държавност без спазване на човешките права е оксиморон. И към днешна дата политическата идентичност на Европа се определя от Европейската конвенция по правата на човека. Тя е най-важният наднационален институт за гарантиране на човешките права на над 800 млн. европейски граждани”, заяви в своето слово министър Драгомир Йорданов. 

     Правосъдният министър припомни, че Конвенцията има собствен механизъм за прилагане и позволява на всяко лице, неправителствена организация или група от физически лица, при определени условия, да подадат жалба директно към Европейския съд по правата на човека. Конвенцията е задължителна за държавите-членки на Съвета на Европа - в момента 47 европейски страни включително всички държави-членки на ЕС, Русия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. 

     „Функционирането на Европейския съд по правата на човека показва необходимостта от инструментариум за гарантиране на човешките права. Докато през 1992 г. постановените решения са 81, то през 2011 г. общият им брой е 41 145. Успоредно с това, тенденцията на нарастване на броя на жалбите пред Съда в Страсбург постави и предизвикателство пред държавите-членки да изградят ефективни национални средства за защита”, заяви още министър Йорданов и допълни, че с промени в Закона за съдебната власт и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди България създаде механизъм за обезщетяване на гражданите и юридическите лица в случаите на нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата  в разумен срок. 

     От 1 октомври 2012 г. до 31 март 2013 г. от Инспектората към ВСС в Министерство на правосъдието са постъпили общо 94 заявления. Към днешна дата броят на основателните заявления е 21. 

     В конференцията, която се организира от Юридическия факултет на СУ, в рамките на международната магистърска програма „Право на ЕС”, участваха още проф. д-р Жан-Пол Жаке, почетен генерален директор на Правната служба на ЕС, проф. д-р Флоранс Беноа-Ромер, директор на Академията по правата на човека във Венеция, преподаватели, магистрати, студенти.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ