Последни новини
Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов: Диалогът с европейските партньори е ключов фактор в работата на Министерството на правосъдието
28.05.2013

      Диалогът с европейските партньори е ключов фактор в работата на Министерството на правосъдието, каза министърът на правосъдието Драгомир Йорданов от служебния кабинет на заключителна пресконференция в Министерски съвет.
    Балансът и диалогът между властите са от изключителна важност в една демократична държава и това беше основната рамка, към която се придържахме в работата си, допълни той.
     Първият приоритет на Министерството на правосъдието беше продължаването на активния диалог с Европейската комисия и органите на съдебната власт. Много от нещата се случиха за първи път - министерството се ангажира с активна координация на подготовката за мисията на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, посочи министър Йорданов. За пръв път бяха проведени срещи в Брюксел и с посланиците на страните-членки на ЕС съвместно с представители на Висшия съдебен съвет, подчерта правосъдният министър.
       По линия на откритост и публичност на управлението, министърът добави, че се надява инициативи като Ден на отворените врати в Министерството на правосъдието да бъдат продължени и в бъдеще. Министерството на правосъдието е ползвало експертизата на омбудсмана, магистрати и неправителствени организации по въпроси като статута на съдебните заседатели и това е допринесло за прозрачността и диалогичността на работата на институцията.
       Участието на гражданския сектор и магистрати е застъпено и при подготовката на нов Наказателен кодекс. Понастоящем са приключени 17 от главите от особената част на НК, остават още пет, свързани най-вече с международни договори, в които България е поела допълнителни ангажименти, и те трябва да бъдат отразени в съответните текстове, каза още министърът.
        Съвместно с Висшия съдебен съвет решихме да започнем изпълнението на тези елементи от концепцията за електронно правосъдие, които можеха да се осъществят - започнала е подготовката за електронни решения в областта на електронното разпределение на делата, електронна съдебна карта на България, включваща цялата съдебна статистика. Започнала е сериозна работа по отношение на натовареността на магистратите, каза още министърът. Предстои изработването на система за електронно гласуване на съдии, прокурори и следователи. „Готов е и информационен портал за всички услуги на министерството”, допълни министър Йорданов. Финансирането на тези инициативи е по линия на Оперативна програма „Административен капацитет“ и със средства от Норвежкия финансов механизъм, посочи правосъдният министър.
       По повод на продължаването на съдебната реформа са привлечени най-активните неправителствени организации в правосъдния сектор да изготвят страничен, обективен анализ на изпълнението на стратегията, отчете още министър Йорданов. Резултатите ще бъдат готови през месец юни т.г. Извършено е прехвърляне на данните от Търговския и Имотния регистър в нови сървъри и нова операционна система, което е увеличило съществено сигурността на данните, заяви министър Йорданов.
    Министър Йорданов изтъкна въвеждането на ПОС-терминалите в Агенцията по вписвания, въвеждането на електронното свидетелство за съдимост и други.
     По-късно през деня правосъдният министър Драгомир Йорданов присъства на откриването на проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение“  по линия на ОПАК, организиран от Националния институт на правосъдието.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ