Последни новини
Министерството на правосъдието проведе обучения по проект „Подобряване управлението на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите“
17.07.2014

      Екипът на Министерство на правосъдието продължава успешната реализация на обученията по проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието  и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“. Чрез тях ще се повиши професионалната компетентност на заетите в институцията и ще се постигне цялостно подобряване на управлението на човешките ресурси в Министерството.
      С оглед постигането на тази цел, бяха реализирани следните обучения:
      1. За периода 22-29 май в парк-хотел „Москва“ се проведе обучение по „Организационно поведение и организационна култура“, в което бяха обучени 32-ма служители на МП.
      2. От 30 май до 6 юни в зала на Министерство на правосъдието бяха обучени 13 служители  от Министерството на правосъдието на тема „Управление и оценяване на изпълнението“.
      3. Изнесено обучение на тема „Управление на възнагражденията“ се проведе в курортен комплекс Боровец, хотел „Айсберг“. В обучението бяха включени 8 служители на министерството.
      4. Тринадесет служители бяха обучени на тема „Кариерно развитие и планиране на приемствеността“, което се състоя от 12 до 20 юни в зала на Министерство на правосъдието.
      5. Тридесет и двама служители на Министерство на правосъдието придобиха комуникационни умения в следствие на проведеното обучение в парк-хотел „Москва“.
      6. За периода 30 юни – 04 юли в курортен комплекс Боровец, хотел „Айсберг се проведе обучение на 6 служители на тема „Организационно развитие“, а 15 служители се включиха в обучението „Подбор на служители“, състояло се от 07 до 15 юли.
      Последното обучение заложено по проект „Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение“ на тема „Планиране на човешките ресурси“ ще се проведе в  хотел „Айсберг“, курортен комплекс Боровец за периода 17-25 юли, като на него се планира да бъдат обучени 6 служители на Министерство на правосъдието.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ