Последни новини
Открит е конкурс за финансиране на проекти по Закона за защита от домашно насилие
18.07.2014

       Министерството на правосъдието обяви конкурс за финансиране на проекти по Закона за защита от домашно насилие.
       Неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, могат да подават заявления за участие от 21 юли до 1 септември 2014 г. включително.
       Целите на финансирането за 2014 г. са повишаване на компетентността на магистратите за налагане на мерките за защита от домашно насилие и осигуряване на навременна и адекватна защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите и услуги за работа с извършителите на домашно насилие.
      Формулярите, необходими за участие в конкурса, могат да бъдат изтеглени от раздел  „Кариери“ на сайта на Министерството на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ