Последни новини
Заместник-министър Сабрие Сапунджиева: Аз съм лобист на българските граждани, лобирам за тях и техните права
25.07.2014
    "Аз съм лобист на българските граждани, лобирам за тях и техните права". Това заяви за "Правен свят" заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева по повод на приетата от правителството промяна в Тарифата за таксите на частните съдебни изпълнители и острото становище по този повод на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ).
    На последното си  заседание Министерският съвет прие промяна в Тарифата, според която частните съдебни изпълнители няма да събират такса върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение. Веднага след това в Камарата на ЧСИ обяви, че "правителството прие лобистка промяна, с която блокира събираемостта на дълговете", тъй като тя представлява удар върху бързината и ефективността на изпълнителния процес. Според КЧСИ тази промяна не е в интерес на гражданите, а в защита на монополни и корпоративни интереси.
   В отговор на този упрек, заместник- министър Сабрие Сапунджиева, в чийто ресор влиза частното съдебно изпълнение, заяви пред "Правен свят" своята позиция по въпроса:
    "Обръщам се към Камарата на частните съдебни изпълнители и към колегите ЧСИ с очакване те да бъдат партньор на държавата в налагане на върховенството на закона.
     Безспорно, реформата в частното съдебно изпълнение е една от най-добрите. ЧСИ имат своя принос в събирането на притезанията,  в изпълнението на съдебните решения, по време на тежката икономическа криза, в която държавата и светът изпаднаха след 2008 г., но всичко трябва да се случва в рамките на закона.
     Аз съм убедена, че в Камарата има добри юристи, те трябва да я превърнат в орган, който да регулира професията. Да си припомним думите на председателя на холандската камара, който каза, че в Холандия самата камара в рамките на една година затваря минимум 5 кантори. Без да се намесва министърът и министерството.
    Убедена съм, че българската Камара на ЧСИ може да постигне това, т.е. да дисциплинира гилдията така, че тя да работи в интерес на гражданите и юридическите лица и в същото време да имаме една просперираща професия на ЧСИ. Но всичко да бъде в рамките на закона."
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ