Последни новини
Министър Христо Иванов издаде заповед за провеждане на конкурс за нотариуси
11.11.2014

   Министърът на правосъдието Христо Иванов насрочи конкурс за заемане на 111 вакантни места за нотариуси в страната.
    Първият изпит, който ще е писмен, ще се проведе на 19 април 2015 г. от 10 часа. До устен изпит ще се допускат кандидатите, издържали писмения с оценка не по-малко от добър (4).
    В заповедта на министър Иванов са посочени още и съдебните райони, за които ще се съревновават кандидатите за нотариуси, както и броят на вакантните места за всеки от тях.
   Документи за участие в конкурса могат да се подават до министъра на правосъдието в едномесечен срок от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“. В същия ден на сайта на Министерството на правосъдието ще се публикува и образецът на заявлението за участието в конкурса.
    Провеждането на процедурата цели равномерното разполагане на нотариусите на територията на страната, съобразно нормативните изисквания, за да се гарантира на гражданите равен достъп до правосъдие.

    Заповедта на министъра на правосъдието можете да видите тук: http://bit.ly/10PXbpr

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ