Последни новини
Позиция на Министерство на правосъдието
11.12.2014

По повод протестната кампания на Синдиката на служителите в затворите в България във връзка с приетия на първо четене законопроект на Република България за 2015 г., Министерството на правосъдието заявява:

Министерство на правосъдието се отнася с разбиране към исканията на служителите в затворите в България за финансова обезпеченост на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана”. Министерството оценява сериозността на поставените социални проблеми. Още повече, че тези въпроси са обсъждани многократно в последните месеци и е търсено общо решение на исканите параметри на съвместни заседания на ръководството на министерството, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и представители на Синдиката на служителите в затворите в България.
Ръководството на Министерство на правосъдието е убедено, че служителите, работещи в системата на местата за лишаване от свобода, имат право на достойно заплащане в достойни условия на труд.
Министерството е положило всички усилия в бюджетния процес да мотивира изпълнението на исканията на служителите в системата. Оставаме ангажирани с тези искания и в рамките на парламентарната процедура по приемането на бюджета. Успоредно с това трябва да се отбележи, че бюджетната рамка е рестриктивна поради общото тежко финансово състояние на държавата и засяга всички служители на министерството.
Подновяваме поканата си към ССЗБ за съвместна работа при оптимизиране дейността на двете главни дирекции с цел реализиране на икономии и освобождаване на средства, които да доведат до подобряване на условията на труд. Призоваваме представителите на синдикалната организация към по-активно участие в инициативите на Министерство на правосъдието в тази област.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ