Последни новини
Министър Зинаида Златанова откри Национален телефон за правна помощ
28.10.2013

        Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова откри днес, 28 октомври 2013 г., Национален телефон за първична правна помощ.
         На телефон 0700 18 250 адвокати вече предоставят безплатни правни съвети на граждани от социално уязвими групи. Създадени са и два консултативни центъра в Сливен и Видин, в които ще бъде предоставяна безплатна юридическа помощ на гражданите.
        „Националният телефон за първична правна помощ е гореща телефонна линия, на която всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от опитни адвокати по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси. Правна помощ не се предоставя по търговски и данъчни въпроси. Целта е да бъде облекчен достъпът до правосъдие на гражданите в неравностойно социално положение”, заяви министър Златанова при официалното откриване на телефонната линия.
         Пилотните услуги са част от проекта на Национално бюро за правна помощ „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и регионални центрове за консултиране“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.
         Официалният старт на Националния телефон за правна помощ беше даден в сградата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.

 Приветствие на министър Златанова при откриване на Националния телефон за правна помощ:


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
ДРАГИ ГОСТИ, КОЛЕГИ И
УЧАСТНИЦИ В ДНЕШНОТО СЪБИТИЕ,

    На мен ми е изключително приятно да ви приветствам с „Добре дошли!” днес тук и да изразя задоволството си пред вас, че в България, въпреки периода на криза и сложни проблеми, добрите новини продължават да се случват.  В нашия конкретен случай – в една, общо взето, встрани от злобата на деня и от засиленото обществено внимание, но важна за обществото ни и за пътя, по който е поело то, сфера – достъпът до правосъдие.
    Изказан на административен език, поводът да се съберем тук звучи така „Представяне на официалния старт на пилотните услуги по проект №4  - „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща линия за първична правна помощ” и регионални центрове за консултиране”, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., програма BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт”.
    Обяснена на езика на делника, новината може да изглежда така: Националният телефон за първична правна помощ – 0700 18 250 - представлява „гореща” линия”, на която всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от опитни адвокати по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси. По търговски и данъчни въпроси обаче няма да бъдат предоставяни съвети. Линията работи всеки делник от 9 до 17 часа. И на нея отговарят юристите от Националното бюро за правна помощ, заедно с адвокати от Софийска адвокатска колегия. Операторите на Националния телефон за правна помощ въвеждат данните на гражданите и кратка информация за правния им проблем в специално разработената (в рамките на проекта) информационна система „Правна помощ”. Консултацията продължава до 20 минути. Правните съвети са безплатни за гражданите, заплаща се само стойността на разговора, която е на цената на един градски разговор.
      Що се отнася до регионалните центрове за правна помощ пък, споменати в названието на въпросния проект, това са специално обособени помещения в Сливен и Видин, в които опитни адвокати са на разположение на гражданите, дошлите ще могат лично да се посъветват за проблема си, да обсъдят с компетентен юрист възможните му решения. Центровете се администрират съвместно - от Националното бюро за правна помощ и от местните адвокатски колегии. За да се възползват от възможностите им, гражданите  трябва да ги посетят или да се обадят на обявените телефони и  да си запишат час.
     Това, уважаеми гости и колеги, накратко, е добрата новина, чийто старт ни събра тук. А в задкулисието – този модерен днес термин с толкова негативен пълнеж, - има още много конкретика и сигурно колегите от Националното бюро за правна помощ със отзивчиво биха ви я предоставили.
       На мен ми се иска обаче, да отправя нашата благодарност за жеста към приятелите ни от Кралство Норвегия, съучастници и в това благородното дело. Без финансовата подкрепа на тъй наречения Норвежки механизъм, подобни добри вести биха се случвали значително по-трудно и рядко. Благодарности отправям и към партньорите ни по проекта – Съвета на Европа и Института „Отворено общество”.
      Струва ми се, че облекчаването на достъпа до правосъдие особено на гражданите в неравностойно социално положение е благородно и справедливо достояние на реалната демокрация. В правова държава, към каквато се стремим, в европейските стандарти, според които искаме да живеем, а и при изострената чувствителност на обществото ни към различни прояви на неравенство, дискриминация и несправедливост,  дребни поводи като днешният имат своето значение.
       Във връзка с това искам да подчертая, че Законът за правната помощ гарантира на гражданите равен достъп до правосъдие в съответствие със стандартите на Европейския съюз. С него се поставя началото на реформиране на системата за правна помощ у нас чрез разширяване на кръга на лица, имащи право на нея. Ефектът от въведената нова система на организация, управление и контрол е положителен и се дължи на наличието на създадената със закона  институция - Националното бюро за правна помощ. 25 са колегите, работещи там, 4529 са адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ, бюджетът – лимитиран, проблемите - много. Но събития като днешното мисля, че доказват: решения има, те биват намирани, когато се работи компетентно, упорито, в партньорство и с отговорност към задачите, които обществото поставя пред нас.
     Пожелавам успех на начинанието, уважаеми колеги, пожелавам ви спорна работа, както и нови идеи и успех в осъществяването им в благородната област, в която работите – достъпът до правосъдие!

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ