Последни новини
Писменият изпит от конкурса за ЧСИ ще се проведе на 14 февруари, от 14 часа в зала № 3 на НДК
10.02.2015

   Писменият изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители (ЧСИ) ще се проведе на 14 февруари 2015 г., събота, от 14 часа, в сградата на Националния дворец на културата – зала № 3, етаж 7. Това прие министърът на правосъдието със заповед от 6 февруари т.г., публикувана още същия ден на сайта на Министерството на правосъдието в рубриката „Кариери“.
   Първоначално бе предвидено писменият изпит да се проведе в сградата на министерството на ул. „Славянска“ № 1, София, от 10 часа сутринта. Промяната на мястото се наложи поради големия брой на допуснатите кандидати, а промяната на часа на провеждане на изпита е наложена от взетото решение на изпитната комисия да изготви въпросите за тестовете на сутринта в самия ден на изпита.
    В състава на комисията, определен от министъра със заповед от 6 февруари т.г., влизат: 
   Съдия Геника Михайлова (ВКС), представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието;
   Доц. д-р Анета Антонова, хабилитиран преподавател, посочена от министъра на правосъдието;
   Гълъбина Генчева, съдия във ВКС, посочена за член на комисията от председателя на ВКС; 
   Двама представители на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), посочени от Съвета на Камарата – председателя на КЧСИ Георги Дичев и Елица Христова – Цебова (зам.- председател на Камарата).
     По закон изпитната комисия се състои от петима членове – двама представители на КЧСИ, посочени от Камарата, един съдия във ВКС, посочен от председателя на ВКС, един хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки и един представител на министерството, определени от министъра на правосъдието.
     На сайта на МП ще бъдат качени и техническите правила за провеждане на писмения изпит, приети с решение на конкурсната комисия.
     Междувременно, от списъка с допуснатите до участие в конкурса за частни съдебни изпълнители отпадна един от кандидатите – по негово искане, а друг днес бе вписан допълнително за участие, след като комисията установи, че той е отстранил нередностите в документите си в срок. Това следва от две нови заповеди на министъра на правосъдието Христо Иванов от днес за изменение на предишни негови заповеди, с които се одобрява списъкът с недопуснатите и списъкът с допуснатите до участие в конкурса кандидати.  Заповедите ще бъдат публикувани на сайта на МП, в раздел „Кариери“.
      Едната от промените е наложена от факта, че комисията по допускане на кандидатите  за участие в конкурса  е разгледала допълнително заявление от кандидат, което е постъпило в Министерството на правосъдието на 28.01.2015г., но с пощенско клеймо от 09.01.2015г., т.е. в срока за изпращане на заявленията. Комисията е установила, че  нередностите, заради които не е бил допуснат до участие в конкурса, са отстранени в срок и кандидатът следва  да бъде допуснат.
       В Министерството на правосъдието е постъпило заявление от друг кандидат, включен в списъка на кандидатите с редовни документи. Кандидатът заявява, че се отказва от участие в конкурса и прави искане да му бъдат върнати представените за конкурса документи.
      Обстоятелствата не променят окончателния брой на участниците в конкурса за частни съдебни изпълнители и към момента техният брой остава  499.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ