Последни новини
Министърът на правосъдието Христо Иванов и посланикът на Конфедерация Швейцария у нас Н.Пр. Денис Кнобел ще открият обучение на тема „Права на децата, специализация по младежко правосъдие в България”
13.02.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов и посланикът на Конфедерация Швейцария у нас Н.Пр. Денис Кнобел ще открият на 16 февруари 2015 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието обучение на тема „Права на децата, специализация по младежко правосъдие в България”.
      Петдневният форум е в рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се изпълнява от Министерството на правосъдието. Основните цели на проекта са укрепването на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие чрез осигуряването на съдебни процедури, които защитават интересите на детето, както и третирането в съответствие с европейските и международни стандарти на всички деца, които влизат в контакт със съдебната система в България. Бюджетът на проекта е 1 628 340, 00 лв. Срокът за изпълнението му е юни 2016 г.
      Обучението се организира от МП, съвместно с партньорите по проекта - Национален институт на правосъдието и Международен институт за правата на детето, гр. Сион, Конфедерация Швейцария.
      Сред темите, които ще бъдат засегнати, са правата на детето в контекста на Конвенцията на ООН за правата на детето и нейното приложение в България, основните международни стандарти в младежкото правосъдие, както и влиянието на международните стандарти върху българското законодателство и практики.
      По време на обучението ще бъде представен и доклад на Международния институт за правата на детето за настоящата ситуация в младежкото правосъдие у нас.
      В обучението ще участват Невена Вукович-Сахович, професор към Факултета по право на  Белградския университет и бивш член на Комитета по правата на детето; Ренате Винтер, международен съдия по младежко правосъдие и член на Комитета по правата на детето; Жан Зерматен, бивш директор на Международния институт за правата на детето. Участие ще вземат и съдии от избраните пет пилотни съдилища по проекта, а именно окръжните и районните съдилища в Пловдив и Варна, и районният съд в Козлодуй, както и прокурори, полицейски служители и социални работници.
      Предвижда се това да бъде първият от общо три обучителни модула по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” за професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ