Последни новини
До 30 април т.г. ще са готови промените в НПК с регламент за разпитите на деца в „сини стаи“
07.04.2015
      „Министерството на правосъдието готви цялостна реформа в областта на детското правосъдие с пакет от стратегически документи“, заяви днес заместник-министър Вергиния Мичева-Русева по време на работна среща на тема „Детско правосъдие“ в Народното събрание, организирана от секретаря на Реформаторския блок Димитър Делчев.
      „До 30 април т.г ще бъдат публикувани за обсъждане промени в Наказателно-процесуалния кодекс, регламентиращи разпитите в т.нар. сини стаи на деца, станали жертва на престъпления. Изслушването ще бъде заснемано с аудиовизуална техника и ще служи за доказателство в следващите етапи на наказателното производство, без да се налага повторен разпит на детето. По отношение на децата, извършители на престъпления, се върви в посока за намаляването на времетраенето на мярката „задържане под стража“ , което изискват и международните стандарти“, подчерта Мичева–Русева. Успоредно с това се готви изцяло нов закон за детското правосъдие, допълни тя.
      Като приоритет екипът на Министерството на правосъдието си е поставил въвеждането на възстановителното правосъдие и засилване ролята на медиацията във всички отрасли на съдопроизводството.
На срещата, на която присъстваха и  Ева Жечева, председател на Агенцията за закрила на детето, заместник- министърът на вътрешните работи Филип Гунев, Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ към МОН и народни представители от РБ, бе отчетена липсата на ефективни междуведомствени  връзки по отношение на защитата и реинтеграцията на децата в конфликт със закона.
      „Необходима е тясна връзка със системата на образованието, както и да се обучат кадри, които да работят с деца в конфликт със закона – полицаи, надзиратели, прокурори, съдии, адвокати и социални работници. Връзките между институциите са ключови за подкрепа на децата“, каза народният представител Димитър Делчев.
Той  представи статистика, според която  за 2013 г. над 6 хиляди деца са водени на отчет в Детска педагогическа стая като извършили престъпление, а 2 хиляди са жертва на вид посегателство.
      Колегата му Настимир Ананиев допълни, че е трябва да се разработи план, съвместно с НПО, за специално обучение и за развитие на непълнолетните след като напуснат институции, като възпитателно училище – интернат, социално-педагогически интернат или поправителен дом.
      Във връзка с пакета от проекти, свързани с детското правосъдие, заместник-министър Мичева-Русева, депутатът Димитър Делчев и членове на Консултативния съвет по възстановително правосъдие към МП посетиха поправителния дом в Бойчиновци на 11 март т.г.
На 20 април т.г. им предстои среща с деца от социално-педагогически интернат.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ