Последни новини
17 кандидати са допуснати до изпита за помощник-нотариуси по заместване
21.04.2015
      Седемнадесет кандидати са допуснати до изпита за помощник-нотариуси по заместване, който ще се проведе на 29 и 30 април 2015 г.
На сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Кариери“ е публикувана заповедта на министъра на правосъдието Христо Иванов от днес, с която е одобрен обобщеният списък на всички допуснати до изпита кандидати.
      С друга заповед правосъдният министър одобри и списъка на кандидатите с нередовни документи. От общо 19 души, заявили участие в конкурса за помощник-нотариуси по заместване двама губят право да се явят на изпита, тъй като не са отстранили нередовностите в подадените от тях документи в указания 7-дневен срок.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ