Последни новини
Министър Иванов ще открие дискусия за представяне на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
24.04.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов ще открие на 27 април 2015 г. /понеделник/ в 11.00 ч. дискусия на тема „Равенство пред закона и независим живот в общността: двете страни на една и съща монета - чл. 12 и чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”. Събитието, което се организира от Министерство на правосъдието и Български център за нестопанско право, в партньорство с Фондация „Светът на Мария“, Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията – София, ще се проведе в Гранд хотел София.
      Срещата е част от усилията на България за изпълнение на ангажиментите, поети от страната ни с ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през януари 2012 г. Създаването на подходящи мерки и правни режими, които да зачитат възможността на всеки човек да упражнява и защитава свои основни човешки права съобразно желанията и предпочитанията си, е първата и най-важна стъпка към постигането на стандартите за равенство пред закона, поставени от Конвенцията. В тази връзка, Министерството на правосъдието публикува проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, резултат от двугодишните усилия на експертна работна група за разработване на законови текстове, въвеждащи стандартите на член 12 от Конвенцията.
Основен фокус на дискусията ще бъде именно представянето и обсъждането на проектозакона. Той въвежда нов подход в упражняването на права от хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми, като заменя режимите на поставяне под запрещение със система от мерки за подкрепа и защита, които да гарантират упражняването на основни човешки права от хора с увреждания, съобразно техните предпочитания и желания. По проектозакона изложение ще направи заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.
      Специален гост на дискусията ще бъде д-р Майкъл Бах от Института за изследване и развитие на включването и обществото в Канада, който ще представи стандартите на член 12 от Конвенцията и ще направи преглед на актуалните международни и национални инициативи за реформи в сферата на упражняването на човешки права от хора с увреждания.
      Следващата инициатива по темата ще се състои на 29 и 30 април 2015 г., когато започва международният правен семинар на тема „Дееспособността като универсален стандарт за пълноценност на човека. Международните перспективи и българската правна реформа”.
      В рамките на програмата в гранд хотел София ще бъде направен международен правен преглед на концепцията за дееспособността, ще се представи съдебната практика по прилагането на законодателството относно дееспособността на хора с увреждания в Германия, проектът на Закон за подкрепено вземане на решения, който към момента се обсъжда в парламента на Ирландия, както и успешни практики по прилагането на стандартите на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в други страни.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ