Последни новини
Ръководството на МП и представители на синдикатите обсъдиха мерки за оптимизиране на структурата и разходите в ГДИН
08.05.2015

      Преобразуването на затвора в Белене в затворническо общежитие от закрит тип към затвора в Плевен, закриване на затворническо общежитие от открит тип „Средна гора” към затвора в Пазарджик, съкращаване на щата на Поправителния дом в Бойчиновци с перспектива за преминаването му към затвора във Враца, намаляване на областните служби „Изпълнение на наказанията” от 27 на 6, намаляване на щата на централното управление на ГДИН с най-малко 10 %, са основните мерки за оптимизация в системата на изпълнение на наказанията, които вчера бяха обсъдени на работна среща на министъра на правосъдието Христо Иванов и представители на синдикатите в местата за лишаване от свобода.
      Прогнозният резултат на обсъжданите мерки  е съкращаване на общо 192 щатни бройки, от които 135 – заети и 57 вакантни, при уговорката, че данните са динамични и се променят непрекъснато. Очакваната бюджетна икономия за 2015 г. е около 1, 2 млн. лв., поради дължимите обезщетения при съкращения. Реалната икономия е от 2, 5 млн. лв. ще бъде факт най-рано през 2016 г., сочи  разчетът на ГДИН. 
      Срещата се състоя по инициатива на министър Иванов, а темата бе предстоящата оптимизация на щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието. На срещата присъстваха ресорният заместник-министър Андрей Янкулов, Иван Петров и Христо Илков от Управителният съвет на Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Мария Темелкова и Веселин Аспарухов от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ, както и ръководствата на ГДИН и ГДО - и.д. главният директор на ГДИН Свилен Цветанов и Любен Велев от ГДО.  Министър Иванов изрично подчерта, че това е първият етап от диалога със социалните партньори и дискусията тепърва ще се разгръща. Всяко конкретно предложение ще бъде коментирано както с представителите на синдикатите, така и на място с териториалните структури на ГДИН. Днес ресорният зам. министър на правосъдието Андрей Янкулов и и.д главният директор на ГДИН Свилен Цветанов ще посетят затвора в Белене.  
      Обсъжданите мерки са резултат от изготвяния от ограничения бюджет за системата. Средствата за фонд работна заплата, в частта за персонал на ГДИН и подразделенията й, в  сравнение с разходите за 2014 г.,  са намалени с почти 11 млн. лева.
      Предвижда се също продължаване на политиката на преместване на няколко ареста в съществуващи затвори, там където това е възможно. В края на март вече бе преместен арестът в гр. Бургас в ремонтирано помещение на местния затвор. До края на годината се предвижда преместване на арестите в Плевен и Ловеч.
      Анализът на МП включва и преглед на необходимите нормативни промени за реализиране на предложените мерки, доколкото статутът на ГДИН, затворите, затворническите общежития, областните служби „Изпълнение на наказанията” са уредени в ЗИНЗС и Правилника към него.  Отчетена е необходимостта от спазване на законовото изискване при съкращаване на държавни служители в системата задължително да им бъде предложено да заемат друга длъжност. Правоотношението може да бъде прекратено само ако служителят откаже или няма друга вакантна длъжност, подходяща за него.
      Успоредно с този план за оптимизация Министерството на правосъдието продължава работата по намиране на решения в отговор на критиките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и Европейския съд по правата на човека за условията в затворите и третирането на лишените от свобода.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ