Последни новини
Министерството на правосъдието ще предостави на всички кандидати за нотариуси достъп до писмените им работи
21.05.2015

      Комисията по провеждане на конкурса за вакантните места за нотариуси в страната е взела решение да съхранява до приключване на конкурса разработките на кандидатите от писмения изпит, проведен на 19 април т.г. По тази причина, кандидатите, които са се явили на писмения изпит, ще имат възможност да прегледат писмените си работи, след приключване на конкурса – незабавно след като те бъдат предоставени от комисията на министерството. В Министерството на правосъдието вече има постъпило такова искане от един от кандидатите.
      Според регламента, кандидатите не могат да обжалват оценката, определена от комисията, но няма пречка на всеки от тях да бъде предоставен достъп до неговата писмена работа и такава възможност ще бъде осигурена на всеки желаещ.
Междувременно, Министерството на правосъдието изготви списък на допуснатите до устния изпит кандидати, с отразяване на районите, за които кандидатстват, подредени съобразно желанията им. Тази информация е от значение за допуснатите кандидати и дава най-точна представа за конкуренцията в отделните райони.

      Списъкът е публикуван в рубриката „Кариери“ на сайта на МП.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ