Последни новини
МП потвърждава намерението си за широко обществено обсъждане по промените в ЗСВ в продължителен срок
09.06.2015
    По повод на публикация в Агенция БГНЕС от тази сутрин, озаглавена „МП с опит да "цензурира" общественото обсъждане на съдебния закон“, Пресцентърът на Министерството на правосъдието заявява, че в нея се прави недопустимо смесване на изискванията към законодателния процес по Закона за нормативните актове (ЗНА) с процедурата по публикуване в Портала за обществено обсъждане към МС, която не фигурира в ЗНА. На базата на това невярно интерпретиране, се прави изводът, че законът е застрашен от бъдещи атаки и се прилага странна аналогия със „случаи, при които поради непубликуване на съответния нормативен акт за обществено обсъждане, се стига до атакуването му пред Върховния административен съд и неговата последваща отмяна“. Министерството на правосъдието не приема да се поставя под съмнение законността на процедурата по изготвяне на  законопроекта. 
    Текстът на чл. 26, ал. 2 от ЗНА въвежда задължително изискване за провеждане на обществено обсъждане на всеки проект за нормативен акт чрез публикуване на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите и за предоставяне на най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта от заинтересованите лица. Министерството на правосъдието публикува Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД ЗСВ), заедно с мотивите към него на 29 май т.г., където те са публично достъпни по всяко време. Още по време на пресконференцията по представянето на проекта министър Христо Иванов обяви, че законът ще бъде обект на продължително обществено обсъждане, значително повече от предвидения в закона двуседмичен срок. В този смисъл, неоснователни са всякакви изводи за ограничаване на обществената дискусия по проекта, напротив тя ще протече много по-продължително от обичайното време и с въвличане на максимален брой участници.
    Министерството на правосъдието още в началото на миналата седмица отправи писмена покана до широк кръг институции в съдебната система, както и до професионални и неправителствени организации да изпратят първоначални писмени мнения по законопроекта по възможност до 15 юни, за да могат те да бъдат пълноценно обсъдени и доразвити в последващата дискусия.   Министър Христо Иванов вече участва в предварително обсъждане по законопроекта със съдиите от Върховния касационен съд, организирано със съдействието на ръководството на съда. Пак в сътрудничество с ВКС се организират срещи със съдиите по апелативни райони за обсъждане на проекта. Предстои дискусия в Софийския университет, а от своя страна и Асоциацията на прокурорите в България организира обсъждане на проекта.
     Министерството на правосъдието също ще инициира тематични дискусии в рамките на общественото обсъждане, когато се съберат достатъчно мнения.
    Обявен беше и специален имейл адрес, на който всеки желаещ може да изпраща становища по законопроекта или част от него. Всяко от получените становища се подлага на анализ по специален ред.
    Никъде в процедурата по ЗНА не фигурира като изискване публикуването на законопроекта в Портала за обществени консултации, което е инициатива на Министерския съвет. Разбира се ЗИД на ЗСВ ще бъде публикуван на Портала, което ще стане в края на седмицата, на 15 юни, когато се очаква да постъпят първоначалните становища по законопроекта от страна на съдебната система и гражданите. Така на Портала ще може да бъде качен за обсъждане вариант, който отчита поне първоначалните реакции по законопроекта, ако се прецени, че има необходимост от това. При всички положения, с оглед обявената по-продължителна дискусия, законопроектът ще остане на Портала значително повече време от обичайния двуседмичен срок по ЗНА.
     
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ