Последни новини
МП преразпределя разходи, за да покрие задължения за издръжка на затворите
24.06.2015

   Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане проект на постановление на МС за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. С проекта се прави ново разпределение на бюджетите на второстепенните разпоредители към Министерството на правосъдието, като в резултат на това се осигуряват допълнителни средства в размер на 3,5 млн. лева, които ще бъдат прехвърлени към системата на затворите, за да се покрият значими и неотложни разходи за издръжка в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
   Към момента в системата за изпълнение на наказанията има натрупани неразплатени много разходи по текущата издръжка на затворите – ток, горива, храна и др. Само неплатените сметки за ток са в размер на 2,8 млн. лева, натрупани през последните шест месеца, откогато не са плащани задълженията към елекроразпределителните дружества.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ