Последни новини
Езиковият изпит за генерален адвокат в СЕС ще се проведе на 9 юли в НИП, на следващия ден е публичното събеседване
03.07.2015
    Изпитът по френски език на кандидатите за генерален адвокат на Република България в Съда на Европейския съюз (СЕС) ще се проведе на 9 юли (четвъртък) от 13.00 ч. в сградата на Националния  институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ 14.
    На следващия ден, 10 юли (петък), от 10.00 часа, в Конферентната зала на Върховния касационен съд в столичната Съдебна палата ще се проведе публичното събеседване с кандидатите, които са издържали езиковия изпит.
  С решение от 29 юни т.г. конкурсната комисия допусна до езиков изпит шестима кандидати: Биляна Калчева-Тотева, Рената Мишонова-Хальова, Ана Велкова, Атанас Семов, Димитър Стефанов, Искра Александрова. На другите петима кандидати, подали документи навреме, комисията даде петдневен срок да отстранят нередовности в тях, след което ще се произнесе по допустимостта. Комисията не прие за разглеждане заявлението на един от кандидатите, тъй като то не е пристигнало в срока по чл. 4, ал. 1 от  Постановление № 214 на МС от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд. 
    Съгласно ПМС 214/2010 г. кандидатите за генерален адвокат полагат писмен и устен изпит по френски език, който трябва да установи нивото на общите им познания по френски език, както и специализираните им езикови познания по лексика на правото на ЕС. Писменият изпит е с продължителност два часа и се провежда от преподаватели по френски език със съответните специализирани познания. Кандидатите се оценяват с "издържал" или "неиздържал".
    По време на събеседването на кандидатите се задават въпроси от областта на правото на Европейския съюз от председателя и от членовете на комисията. Въпроси могат да бъдат задавани и от поканените да присъстват лица, но само чрез председателя на комисията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ