Последни новини
241 кандидати са допуснати до изпит за помощник-ЧСИ, недопуснатите имат 7 дни да отстранят нередовностите
10.09.2015

     241 кандидати за помощник-частни съдебни изпълнители са допуснати до изпит от общо 287 души, които в срока до 27 август т.г. подадоха документи за участие в конкурса за назначаване на тази длъжност. С нередовни документи са 46 от кандидатите в конкурса.   

    Това става ясно от двата списъка - на допуснатите кандидати до изпита за помощник-частни съдебни изпълнители и на кандидатите за участие в изпит за помощник-частни съдебни изпълнители с нередовни документи, които днес Министерството на правосъдието /МП/ публикува едновременно с Камарата на частните съдебни изпълнители /КЧСИ/. Според Наредба №3/2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник-частни съдебни изпълнители, изпитът се насрочва от министъра на правосъдието, но се организира от КСЧИ, като заявленията се подават до председателя на Съвета на Камарата. Двата списъка – с допуснатите и недопуснатите кандидати, се одобряват от Съвета на КЧСИ. Кандидатите с нередовни документи имат възможност да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъците едновременно в сградите и на интернет страницата на КЧСИ. След този срок те губят право на участие в изпита.
    Съгласно заповед на министъра на правосъдието Христо Иванов от 23 юли т.г., изпитът за помощник-частни съдебни изпълнители ще започне на 15.10.2015 г. от 9.00 часа, в сградата на МП /бул. Дондуков № 2а, ет.8/ и ще продължи до изслушване на всички явили се кандидати, съгласно график, който ще бъде обявен пет дни преди началото на изпита.
   Изпитът за помощник-частни съдебни изпълнители е устен и ще се провежда по въросник от 32 въпроса, утвърден от министъра на правосъдието.
   Двата списъка и въпросникът са публикуван на сайта на МП в рубриката „Кариери”.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ