Последни новини
В отговор на доклада на Комитета за предотвратяване на изтезанията българските власти предприемат редица мерки за решаване на проблемите в затворите
12.11.2015

    Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) към Съвета на Европа публикува днес доклада си за последното си посещение в България в периода от 13 до 20 февруари 2015 г., заедно с отговора на българските власти по неговите констатации и препоръки. Докладът на КПИ е приет на 87-а пленарна среща, която се проведе от 29 юни до 3-ти юли 2015 г. Отговорът на българските власти е изпратен в срок на 20 октомври т.г. По правило, докладите на КПИ се публикуват заедно с отговорите на властите, за което се дава съответен срок.
    Докладът на КПИ, както обикновено, се състои от две части – констатации по отношение на институции, подчинени на Министерството на правосъдието, и констатации за институции, подчинени на Министерството на вътрешните работи.
    В днешното прессъобщение на КПИ се отбелязва, че в отговора си българските власти сочат  редица конкретни мерки, които са предприети или планирани за решаване на констатираните през февруари, съществуващи от години, проблеми в областта на затворното дело. 
    Българските власти приемат тревожните констатации на КПИ във връзка със сигнали за физическо малтретиране на лишените от свобода от страна на персонала в посетените затвори и общежития. Като една от мерките за предотвратяване на този проблем в началото на октомври 2015 г. ресорният заместник-министър на правосъдието Андрей Янкулов издаде заповед за създаването на регистър за нараняванията в местата за лишаване от свобода и засилване на вътрешния контрол в случаите на използване на сила от страна на персонала. В случай на оплаквания за малтретиране, видими следи от насилие или при използване на сила, администрацията на затвора трябва да осигури незабавен достъп на затворника до лекар, който да направи обстоен преглед, и, ако установи наранявания, да информира съответната прокуратура. Предприети са действия да се поддържа адекватно регистърът за употреба на сила в местата за лишаване от свобода, непрекъснато да се налага политиката на нулева толерантност към малтретиране на затворниците и др.
     В отговор на другия сериозен проблем в затворите – пренаселеността, българските власти сочат мерките, предложени от работната група по пилотното решение на Европейския съд по правата на човека „Нешков и други срещу България“ - индивидуален подход към първоначалното разпределение на осъдените затворници, промени в процедурата на условно освобождаване, внедряване на електронна система за наблюдение и въвеждане на превантивно средство срещу нарушения на забраната за нечовешко третиране на лишените от свобода. 
    В отговора на българските власти се съдържа и подробна информация за предприетите и планирани ремонти и преустройства в различните места за лишаване от свобода до края на 2016 г. като част от действията за преодоляване на лошите материални условия в затворите.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ