Последни новини
Мерки на Министерство на правосъдието доведоха до отпадане на наказателна процедура срещу България
30.09.2012
Колежът на Европейската комисия е взел решение за закриване на процедура за нарушение №2011/4164 срещу България поради изпълнение на задълженията, се казва в официално писмо до Министерство на правосъдието от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” към Министерски съвет.

Процедурата бе открита  заради технически затруднения у нас при регистрацията на  европейски търговски дружества и България беше изправена пред опасността да плати санкция между 770 000 и 4 милиона евро.

Отпадането на наказателната процедура срещу България е признание за усилията, които положи Министерство на правосъдието за изграждането на необходимият софтуер в Агенцията по вписванията за регистрация на европейски търговски дружества,  коментира  министърът на правосъдието Диана Ковачева.

В последните няколко месеца са решени и други проблеми в Агенцията по вписванията. Започна обновяването на съществуващите  софтуер и хардуер и Търговският регистър ще заработи по нов начин, като ще се осигури възможност в края на годината финансовите отчети да бъдат подавани само на едно място.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ