Последни новини
Красимира Филипова и Вергиния Мичева-Русева са назначени за заместник-министри на правосъдието
04.01.2016
      Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов Красимира Филипова и Вергиния Мичева – Русева са назначени за заместник-министри на правосъдието.
      Вергиния Мичева-Русева, която заемаше поста на заместник-министър до 11 декември 2015 г., е магистър по “Право” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има над 19 години трудов стаж в областта на правото, включително и международен опит като съдия в мисията на Европейския съюз за установяване на правов ред в Косово. Като заместник–министър на правосъдието (01.12.2014 г. - 11.12.2015  г.) познава детайлно работата на Министерството на правосъдието. На тази позиция тя е отговаряла за провеждането на реформата в детското правосъдие, за транспонирането на няколко европейски директиви в националното ни законодателство, за промени в търговската несъстоятелност и други области, които са под наблюдение на Европейската комисия.
      Красимира Филипова, също възпитаник на Софийския университет, завършва „Право“ през 1999 г. Има магистърски степени по “Международни отношения – право на ЕС” от СУ “Св. Климент Охридски” и по „Европейски науки – право на европейската интеграция“ от университета Нанси – Франция.
     Красимира Филипова е с над 14 години трудов стаж в областта на правото, като от 2001 г., работи в системата на прокуратурата и от началото на 2014 г. заема длъжността заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура–София. Красимира Филипова е с дългогодишен опит в наказателното право и наказателния процес, включително в областта на изпълнение на наказанията. От 2007 г. до сега е със статут на временен преподавател в Националния институт на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ