Последни новини
Свидетелство за съдимост и удостоверяване с Апостил вече могат да се плащат чрез ПОС терминал
08.01.2016

    Държавната такса за издаване на свидетелство за съдимост и удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина от днес могат да се заплаща директно на гише, с кредитни и дебитни карти чрез ПОС терминални устройства.
   Новата опция, въведена от Министерството на правосъдието в Централно бюро Съдимост и Апостил  на ул. „Аксаков“ № 5, цели улеснение на гражданите за получаване на услугите на едно гише и избягване на допълнителната такса при банковите преводи.
   Държавната такса може да се плаща, чрез карти, поддържани от следните платежни системи: MasterCard, Maestro, VISA, VISA electron.
    От началото на декември м.г. гражданите могат да получават услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост, чрез директно заплащане на държавната такса през сайта на Министерството на правосъдието с дебитна или кредитна карта. 
    Това бе първата услуга в българската администрация, за която се въвежда подобна възможност за плащане, при това, без гражданите да дължат никаква такса за превод.
    Така гражданите могат по електронен път през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света, с достъп до интернет.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ