Последни новини
Малта даде „зелена светлина“ за осиновяване на български деца
06.04.2016
        Сътрудничеството в областта на международното осиновяване между България и Малта обсъдиха на работна среща министърa на правосъдието Екатерина Захариева и министъра на семейството и социалната солидарност на Малта Михаел Фаругия.  
       Проблемът при осиновяванията между двете страни възникна след като Централния орган на Малта: Отдела по социално благополучие и стандартизация към Министерство за семейството и социалната солидарност започна да изисква провеждане на допълнително изследване на детето за Хепатит С. Резултатите от изследването следваше да бъдат представени на малтийските служби преди да бъде дадено разрешение за влизане на детето в Малта, тъй като ако резултатът е положителен, такова разрешение не може да бъде дадено.
       „Понастоящем България има сътрудничество в областта на международното осиновяване единствено със страни по Хагската конвенция от 1993 г. Нито една от тези държави не поставя изискване за допълнителни изследвания на децата за международно осиновяване, като условие за издаване на разрешение за влизането им в приемащата държава. По смисъла на чл. 18 от Хагската конвенция от 1993 г., централните органи на държавата по произход и на приемащата държава вземат всички необходими мерки, за да може детето да влезе и да пребивава постоянно в приемащата държава“, каза по време на срещата министър Захариева. „Нашето Здравно министерство бе поставило подобно изискване заради политиката на недопускане на разпространение на Хепатит-C в държавата. Както е известно той е нелечим в 90 процента от случаите. Сега можем да кажем, че проблемът със здравното ни ведомство е в миналото, ще се придържаме стриктно към Хагската конвенция и на осиновяванията от България ще бъде дадена отново „зелена светлина“, каза Фаругия. Той обясни, че искане за подобно допълнително изследване е било отправено и до Словакия и тя се е съгласила да направи допълнителните тестове.
      „Преобладаваща част от осиновените международно деца са с различна степен на особености в здравословното състояние, за някои дори се налага стабилизиране в болница, за да могат да издържат полета до приемащата държава. През последните 5-6 години именно деца със здравословни проблеми се осиновяват в чужбина. Радвам се, че намираме дом и семейства за тези деца“, изтъкна министър Захариева. През 2015 г. от министъра на правосъдието са дадени дадени 334 съгласия за осиновяване на 427 деца от лица с обичайно местопребиваване в 16 страни по конвенцията.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ